ze zpravodaje - Perličky z historie

01.03.2018 05:49

 

Perličky z historie, Josef Brouček
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1983 č. 2

 
 
 
 

Zápis z jednání obecního výboru v Bílé Lhotě dne 15.května 1910

Protokol sepsaný při schůzi obecního výboru v Bílé Lhotě dne 15. května 1910. Na schůzi obecního výboru usneseno, aby nájemce obecního bytu každého noclehu potřebného cestujícího na noc přijal buď do svého nebo do světničky vedlejší /nemocnice/. Nájemce Josef Kraus může žádati za nocleh přiměřený poplatek. Chudým však budiž nocleh poskytnut zdarma. Pak jest nájemce též povinen do nemocnice přijaté osoby svědomitě ošetřovati podle potřeby, totiž za poplatek dle námahy s tím spojené, pakli by zvláštního vytápění zapotřebí bylo, stanoví též obecní výbor za tento čas přiměřenou náhradu. Do nemocnice obecní budiž zakoupen slamník, zámek ke dveřím a budiž provedena nutná oprava té samé.

 


Zápis z jednání obecního výboru v Bílé Lhotě dne 31.prosince 1911

Protokol sepsaný při schůzi obecního výboru v Bílé Lhotě dne 31. prosince 1911. Jednání o schválení nově ustaveného obecního hlídače a posla pro rok 1912. Nejmenší podání učinil Vlček Viktor, tj. že za 114K ročně hlídati a též obecního posla zastávati bude, což jemu obecním výborem ponecháno s tím podotknutím, bude-li svoje služby vzorně zastávati a svědomitě plniti, že obdrží koncem roku přídavek 5 až 10 K, což zase obecní výbor rozhodne. Podmínky pro hlídače jsou - v zimním období musí hlídati od 9 večer do 4 ráno, v letním období od 10 hodin večer do 3 hodin ráno, a jako posel obecní musí se každý druhý den osobně u představeného obce dostaviti. Pakli by hoře jmenovaný buď lenivě nebo nesvědomitě službu svoji zastával, neb v pádu nějaké noční události nepovědom byl, budiž i pokutován.

Ku vedení obecní matriky navrženi byli pp. Josef Moťka a Josef Pluskal.

Stanovení honebních obvodů a přikázání obecní honitby; c.k. okresním hejtmanstvím byl obecní hon p. Riedlovi za roční nájem 110 K. přípisem ze dne 5. prosince 1911. Přítomno bylo 7 členů obecního výboru a noční hlídač Vlček Viktor.

 


Přehled počtu obyvatel :
Počet obyvatel Bílé Lhoty, založené v roce 1356

- v roce 1582 bylo 130 osob
- v roce 1790 bylo 22 domů a 173 obyvatel
- v roce 1834 bylo 33 domů a 207 obyvatel
- v roce 1870 bylo 33 domů a 367 obyvatel
- v roce 1890 bylo 49 domů a 309 obyvatel
- v roce 1900 bylo 51 domů a 320 obyvatel


Počet obyvatel ve všech částech obce postupně v letech 1911 - 1917 - 1928 - 1980
Bílá Lhota - 364 - 340 - 342 - 204
Pateřín - 271 - 252 - 230 - 107
Hrabí - 285 - 209 - 219 - 136
Červená Lhota - 285 - 325 - 292 - 190
Měník - 255 - 252 - 244 - 136
Řimice - 557 - 589 - 508 - 348

Činnost ČSČK a zdravotního střediska v Bílé Lhotě, Josef Nevěčný
vydáno v 
Bělolhotském zpravodaji v roce 1983 č. 2

 
 

 

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota