ze zpravodaje - Příprava nové směny

19.01.2019 06:17

 

Příprava nové směny - Eva Jakešová

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1978 č. 1

 

 

Při ZDŠ v Bílé Lhotě pracuje pionýrská organizace SSM. Je to organizace dětská, socialistická společenská organizace, samostatná součást Socialistického svazu mládeže. Je organizací masovou, jednotnou a vnitřně rozdělenou. Řídí se vědeckým světovým názorem dělnické třídy a svou činností podporuje vedoucí sílu naší společnosti - Komunistickou stranu Československa. Vede své členy k aktivnímu uskutečňování její politiky. Navazuje na revoluční tradice dětských organizací v Československu a zkušenosti organizací v socialistických zemích, zejména v SSSR. Pionýrská organizace vede své členy ke kolektivnímu cítění a jednání, k tvořivé práci a ke společenské angažovanosti. Vychovává v nich ušlechtilé osobní vlastnosti, rozvíjí v nich aktivitu a samostatnou tvořivou činnost.

 

Jako každá organizace, má i naše pionýrská skupina své stanovy, které každý pionýr musí dodržovat. Členy PS jsou děti od 7 do 15. let, jsou rozděleny do oddílů podle věku nebo podle zájmu pionýrů. V naší skupině máne 11 oddílů.

 

1. odd. jisker vede s. H. Žváčková, členka SSM
2. odd. jisker vede s. L. Kreuzziegerová, řed. šk. 1. - 5. v Měrotíně
3. odd. mladších pionýrů 3. a 4. tř. s. Faltusová, uč. ZDŠ v Měrotíně
4. odd. mladších pionýrů 3. a 4. tř. s. Šafářová, uč. ZDŠ Bílá Lhota
5. odd. mladších pionýrů 5. tř. s. Semianová, uč. ZDŠ Bílá Lhota
6. odd. starších pionýrů 6. tř. s. Pechová, uč. ZDŠ Bílá Lhota
7. odd. starších pionýrů 7. tř. s. Jakešová, uč. ZDŠ Bílá Lhota
8. odd. starších pionýrů 8. tř. s. Blechta Kv. ml. a s. Vaněk Lad., členové SSM Bílá Lhota
9. odd. starších pionýrů 9. tř. s. Toman, uč. ZDŠ Bílá Lhota
10. odd. smíšený vede s. H. Haplová, členka SSM v Hradečné
11. odd. mladí myslivci vede s. J. Vlček, zást. řed. ZDŠ Bílá Lhota

 

Obsah práce naší činnosti je mnohostranný. Základ tvoří závazné i výběrové části výchovného systému pro jiskry i pionýry. Ale to zdaleka není všechno, čím žije naše skupina. Jistě nikdo z vás si ani neuvědomí při kolika veřejných akcích, oslavách a výročích zpestřují naši pionýři svým kulturním vystoupením program, který s nimi nacvičili s. učitelé.

Velmi pěknou akcí jsou tradiční koncerty v Arboretu, které dají našim pionýrům možnost navázat přátelství s pionýry ostatních socialistických států např. z Bulharska a v minulém roce z Polska. Kromě toho se účastníme různých sportovních soutěží. V letošním roce to byla soutěž "Velkého října", kde se pionýři dobře umístili. Dva střelecké oddíly se účastní soutěže střelecké ligy. Pěkného úspěchu dosáhli členové mysliveckého oddílu, kteří v minulém roce v okresní soutěži „Zlatá srnčí trofej“ dosáhli dvou druhých míst v kategorii mladších a starších pionýrů. Za vzorné organizování hry „Partyzánský samopal“ obdržela naše skupina na setkání pionýrů a mládeže v Náměšti na Hané čestné uznání. Pionýři se aktivně zúčastňují sběru odpadových surovin, brigád v místě bydliště i při úpravě okolí školy. Také v zimních měsících spolupracujeme s vedením Arboreta, některé oddíly se starají o pomoc při přikrmování ptáků, myslivecký oddíl zajišťuje budky pro ptáky, sbírají semene a plody pro krmení lesní zvěře.

 

Toto je jen malá část náplně našich pionýrských schůzek. V současné době se naši nejmladší pionýři připravují na skládání slavnostního pionýrského slibu, který se bude konat při oslavách 30. výročí Vítězného února v neděli 19. února 1978 ve 14 hodin v Kulturním domě v Bílé Lhotě.

Zajímavosti z obecních kronik - redakční rada

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1977 č. 2

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

 

Zabezpečení národních směn - Květoslav Blechta

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1975 č. 2