ze zpravodaje - Sčítání lidu

30.05.2019 04:49

 

Sčítání lidu, Bohumil Vavrda - sčítací komisař
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1981 č. 1

 

 

K 1.11.1980 bylo provedeno v celém státě sčítání lidu, domů a bytů, které by umožnilo získat nové informace pro poznání vývoje naší společnosti a vytvořit tak předpoklady pro úspěšné řízení rozvoje národního hospodářství a společnosti, zvláště pro zpracování perspektivních plánů na příští období. Cílem současného zjišťování vybraných údajů k založení centrálního registrů občanů pomocí registračních lístků bylo umožnit vedení dosavadních evidencí o stavu a pohybu obyvatelstva na počítači.

Přehled z našich obcí :

Jak vznikla jména našich vesnic, Bohumil Vavrda
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1977 č. 2

 

 

obec  lidí muži ženy 60 let koup. et. topení chlad. prač. tv. auta
Bílá Lhota 204 94 110 56 41 31 61 61 58 20
Červ.Lhota 190 85 105 45 39 26 62 64 55 15
Hrabí 136 60 76 37 28 21 39 35 34 15
Hradečná 173 88 85 42 34 26 43 46 40 25
Pateřín 107 49 58 30 20 13 25 31 27 14
Řimice 348 176 172 81 87 60 103 101 103 42
Měník 136 68 68 19 24 15 36 38 33 9
celkem 1.294 620 674 314 273 212 369 376 350 140

 

 

obyvatelé :

lidí - počet obyvatel celkem v obci

muži - z toho muži

ženy - z toho ženy

60 let - z toho obyvatel nad 60. let

vybavení bytů :

koup. - koupelna

et. topení - etážové topení

chlad. - chladnička

prač. - pračka

tv. - televize

auta - automobily

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota