ze zpravodaje - souhrn z článků - víte že …?

30.12.2019 18:37

 

Víte že … ?
vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1974 č. 1

 

- na výročních schůzích společenských organizací jsou uzavírány hodnotné závazky na práce v akci Z ?
- v roce 1976 má býti započato s výstavbou mateřské školy pro 60 dětí ?
- Generální oprava sociálního zařízení, elektrického osvětlení a ústředního topení v ZDŠ se dokončuje a finanční náklady uhradí ONV ?
- prvním kronikářem v Bílé Lhotě byl řídící učitel Josef Vymětal, kterého fašisti umučili v koncentračním táboře ?
- k 30. výročí našeho osvobození Sovětskou armádou bude slavnostně dána do provozu požární zbrojnice v Hradečné a víceúčelová nádrž v Pateříně ?
- někteří občané na brigády nechodí, ale zato znečišťují cesty a potoky sypáním těchto odpadků do cest a potoků ?

 

 


Víte že … ?
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1975 č. 2

 

- na úpravě rybníka pracovalo denně kolem 20 lidí ?
- někteří občané z Bílé Lhoty neodpracovali na prodejně ani hodinu ?
- u autobusové zastávky v Bílé Lhotě je návsí znečišťováno papíry od nanuků a pachatelé nebyli přistiženi ?
- popel a odpadky jsou v Bílé Lhotě pravidelně 1 x za 14 dnů odváženy Technickými službami Uničov ?
- bylo započato s propojováním místního rozhlasu do Hradečné a do Měníka a že tím budou propojeny všechny obce ?

 

 

 

Víte že … ?
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1976 č. 1

 

- v letošním roce se započne s výstavbou vstupní haly do Arboreta a sociálního zařízení a rekonstrukcí renesančního oblouku ?
- ve středu 10. března bude provedeno praktické zaměstnání k civilní obraně ve 14 hod. v kině v Bílé Lhotě a v 18 hod. v sokolovně v Řimicích ?

 

 

 

Víte že … ?
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1978 č. 1

 

- v Hrabí bylo JZD v roce 1950 a upevněno v roce 1957 ?
- požární sbor v Hrabí že byl založen 29.3.1944 ?
- za první světové války z Pateřína narukovalo 46 mužů ?
- v Hradečné bylo „žudr“ čís. 12 až do roku 1860, kdy tato usedlost vyhořela a první „žentour“ /mlátící stroj/ byl na čís. 17 ?
- JZD v Bílé Lhotě bylo založeno 15.4.1951 a na III. typ přešlo dnem 22.září 1955 ?

 

 

Víte že … ?
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1979 č. 1

 

- na podzim roku 1924 byla provedena úplná parcelace dvora v Červené Lhotě ?
- k částečné parcelaci velkostatku v Bílé Lhotě došlo v zimě 1926 a bylo zabráno 11,78 ha půdy ?
- “námluvy“ měli dříve na starosti rodiče nevěsty a ženicha a podle úmluvy rodičů se dělala i svatba ?
- dnem 1. dubna 1927 byl zahájen v Bílé Lhotě provoz telefonu ?
- elektrizace obce Měníka započala v roce 1914, v Červené Lhotě se svítilo poprvé 21. srpna 1927, v Hradečné se rozsvítila světla poprvé 21. července 1932 ?
- TJ Sokol v Bílé Lhotě byla založena 11. ledna 1934 ?
- v Červené Lhotě je již zajišťován odvod popela Technickými službami a občané toto dostatečně nevyužívají ?
- pro příští topné období se připravuje odvod popela také z Řimic, poelnice má na skladě MNV za 196,- Kčs ?
- se připravuje zákaz motorovými vozidly po cestičce od Arboreta do Měníka ?
- s pracemi na výstavbě mateřské školy bylo již započato a podkladní betony musí být provedeny do 31.8.1979 ?
- kronikář MNV Pavel Antoš sbírá příspěvky k zápisu do obecní kroniky a těší se i na příspěvky od Vás ?

 

Náš volební program na léta 1976 - 1980, Lubomír Helekal
vydáno v 
Bělolhotském zpravodaji v roce 1976 č. 2

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota