ze zpravodaje - Speleoterapeutická výzkumná stanice na „Třesíně"

27.06.2019 04:57

 

Speleoterapeutická výzkumná stanice na "Třesíně" - Milan Moravec
vedoucí amatérské speleologické skupiny ČSS Špraněk

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1977 č. 2

 

 

Při ověřování zásob vápenců v třesínském hřbetu byla za hájovnou v údolí Rachavky ražena před lety průzkumná štola, která pronikla do malých, pískem a hlínou zanesených jeskyněk. Jejich průzkumu se ujala speleologická skupina Vlastivědného ústavu v Olomouci a po ní špráněcká amatérská jeskyňářská skupina České speleologické společnosti, které se po několikaleté namáhavé práci podařilo objevit rozsáhlou a složitou soustavu jeskyní, vytvořenou a kdysi protékanou ponornou Rachavkou. Jeskyňáři pokračují v prolongaci chodeb a dómů, jejich rozměry a orientace ukazují, že jde o hlavní jeskynní systém Třesína, mnohem větší nežli dosud známé Mladečské jeskyně. Dlouhodobé sledování mikroklimatických poměrů kromě toho ukázalo, že přední části nově objevených jeskyní mají všechny podmínky k tomu, aby jich bylo využito pro speleoterapeutické účely.

Na 6. mezinárodním speleologickém kongresu 1973 v Olomouci byl přednesen návrh, aby i třesínská jeskyně „Ve štole“ byla využita jako speleoterapeutická výzkumná stanice.

Špráněcká amatérská skupina se tohoto návrhu ujala a s velkým nadšením a obětavostí se pustila do přídavných prací. Její členové bez jakékoliv finanční odměny odpracovali v uplynulých čtyřech letech v podzemí tisíce hodin, aby jeskyni připravili pro speleoterapeutický výzkum. Jejich zápal měl velký ohlas doma i v zahraničí. Pracoviště si již prohlédla řada zahraničních odborníků, mezi nimi i členové předsednictva Mezinárodní speleologické unie s prezidentem pro. A. Cignou z Itálie a generálním sekretářem dr. H. Trimmelem z Rakouska, kteří se velmi pochvalně vyjádřili o nadšeném úsilí dobrovolných jeskyňářů. Také na Litovelsku je o využití třesínské jeskyně „Ve  štole“ velký zájem. Svědčí o tom i brigádnická pomoc, kterou jeskyňářům poskytují studenti litovelského gymnasia. Díky porozumění MNV v Bílé Lhotě získali jeskyňáři pro svou společensky nesmírně  užitečnou práci i základnu v podobě nevyužitého objektu bývalé matoopravny v opuštěném lomu „U Robinsona“.
Přípravné práce, kteří řídí alergologický odborník MUDr. Stanislav Boháč, se chýlí ke konci. Po nutných úpravách výzkumné základny začne třesínská jeskyně již v nejbližších měsících sloužit speleoterapeutickému výzkumu, který bude probíhat pod záštitou České speleologické společnosti a University Palackého v Olomouci.

Investiční akce "Z" zahájena - Josef Vlček

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1984 č. 1

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota