ze zpravodaje - Volby občanských výborů

10.05.2018 05:17

 

Volby občanských výborů, Lubomír Helekal
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1986 č. 1

 
 

Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování věcnosti. Současně co se týče jmených seznamů poslanců MNV, složení jeho orgánů, výborů, komisí, funkcí atd., tak stejně jako i v následujících článcích uvádím jen složení a jména v rámci Hradečné, nikoliv celého bělolhotska - zatím zůstaneme u svého.

 
 
 

V návaznosti na volby národních výborů se v měsíci říjnu uskutečnily volby občanských výborů ve všech částech naší obce.
Základní posláním občanských výborů je zapojovat občany do činnosti národního výboru a řešení veřejných záležitostí. 


Občanské výbory se podílejí na
- realizaci politiky KSČ ve všech částech obce
- realizaci úkolů národního výboru, zvláště při tvorbě, plnění a kontrole volebního programu Národní fronty
- politickoorganizátorské práci národního výboru
- rozvoji socialistického způsobu života občanů

 

Proto :
- seznamují občany ve svých obvodech s usneseními plenárního zasedání a rady MNV a získávají občany k realizaci těchto usnesení
- zabezpečují úkoly, svěřené jim plenárním zasedáním a radou MNV
- organizují účast občanů na řešení úkolů rozvoje obce se sídlem národního výboru
- uplatňují potřeby, zájmy a podněty občanů v národním výboru
- podílejí se na společenské kontrole v těchto oblastech činnosti národního výboru, které se týkají občanů
- spolupracují s orgány a organizacemi Národní fronty ve své části obce

 

Národní výbor v zájmu prohloubení styku s občany pověřil občanské výbory plněním některých úkolů, které nespadají do věcí státní správy. Vzhledem ke specifickým podmínkám v jednotlivých částech obce se jedná zejména o tyto úkoly :
- uskutečňovat a kontrolovat úkoly volebního programu Národní fronty, které se zabezpečují v obvodě občanského výboru
- vypracovávat souhrnná stanoviska k řešení důležitých otázek, které hodlá národní výbor uskutečnit v obvodě občanského výboru
- kontrolovat dodržování povinností organizací v obvodě občanského výboru při ochraně životního prostředí
- kontrolovat zabezpečování služeb, dodržování rozvozních plánů, potravin do obchodů a podobně
- vyřizovat běžné záležitosti občanů, pokud nejde o výkon státní správy ….

 

Zvolený občanský výbor Hradečná :
Svozil Stanislav - předseda
Gottvald Jiří - místopředseda
Hapl Milan - tajemník
Smékal Miroslav - předseda aktivu pro rozvoj pracovní iniciativy
Dostál Ladislav - předseda aktivu pro práci s mládeží a rozvoj zájmové činnosti
Sova Jaroslav - předseda aktivu pro ochranu veřejného pořádku
Vaňáková Ludmila - předseda aktivu pro spolupráci se SPOZ
Vogl Pavel - člen
Paták Jaroslav
Podivinský Zdeněk
Sovová Božena
Zemánek Miroslav
Procházková Vlasta

Co víte o tvrzích v našem okolí ? Josef Brouček
vydáno v 
Bělolhotském zpravodaji v roce 1981 č. 2

 
 

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota