ze zpravodaje - Z činnosti Národního výboru a jak dál ..

11.12.2017 21:48

 

Z činnosti Národního výboru a jak dál .. - Květoslav Blechta

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1976 č. 1

 

 

Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování věcnosti. Doslovné znění, postavení a úprava původního článku je agitací tehdejší moci a aparátu - to my zde dělat nebudeme. 

 

 

Volební program obsahoval na léta 1972-75 celkem 37 akcí. Splněny byly tyto úkoly :

 

Obvod Bílá Lhota - Provedena oprava omítek na skladišti MNV v Pateříně, výstavba prodejny v Bílé Lhotě /hrubá stavba/, nástupiště na autobusy v Bílé Lhotě, vozovka k rodinným domkům, spojovací komunikace Bílá Lhota - Hrabí, položení příkopových žlabů u spojovací komunikace, části kanalizace v Bílé Lhotě a v Hrabí, zaveden vodovod do noclehárny prodejny a bytu v Hradečné, upraveno hřiště v Pateříně a v Hrabí, vybudován vodovod, elektroinstalace a ústřední topení v ZDŠ Bílá Lhota, spojovací komunikace Hradečná - Měrotín, úprava příkop do Jedlí v Pateříně, dokončena požární zbrojnice v Hradečné, vybudováno veřejné osvětlení v Bílé Lhotě a vozovka ke „Mlýnku“ v Pateříně, provedena úprava rybníka v Hrabí, propojen rozhlas v Bílé Lhotě do Hradečné.

Obvod Řimice - Rozšířeno kolumbárium v Červené Lhotě, úprava „Fortny“ v Řimicích, rekonstrukce veřejného osvětlení v Měníku, výbojkové osvětlení na Nových Mlýnech, zpevněny břehy v Červené Lhotě, rozšířeno ústřední topení v ZDŠ Řimice, udržovací postřik místních komunikací, zbezprašnění komunikace z „Kozílka“ do dvora v Červené Lhotě, ústřední topení v mateřské škole v Řimicích, kanalizace od Strnadových v Řimicích, kanalizace od porodnice prasnic v Měníku, obnoveny zelené pásy trávníků, kanalizace od Švábových v Řimicích a rekonstrukce domu služeb v Řimicích.

 

S rekonstrukcí zdravotního střediska bylo započato v zimních měsících a 5 bytů pro učitele zajišťuje dodavatelským způsobem ONV. V akci „Z“ je zajišťována regulace potoka v Měníku. Kromě těchto akcí zůstalo nesplněno provedení omítek na hostinci v Bílé Lhotě a vybudování urnového pohřebiště v Bílé Lhotě.

Navíc byly provedeny tyto akce  : Udržovací nátěry místních komunikací v Bílé Lhotě, Hrabí a Hradečné, rekonstrukce klubovny mládeže v Hradečné a propojen místní rozhlas do Měníka, Řimic a Červené Lhoty.

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota