ze zpravodaje - Z činnosti Sboru pro obč. záležitosti při MNV v roce 1975

12.01.2018 09:42

 

Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti při MNV Bílá Lhota v roce 1975 - předsedkyně Hana Hufová

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1976 č. 1

 

 

Základním posláním Sboru pro občanské záležitosti je pečovat, aby socialistická společnost věnovala zájem a pozornost významným okamžikům v životě občanů, jako je narození dítěte, uzavření manželství, významná pracovní a životní jubilea, úmrtí apod. v duchu socialistické etiky tak, aby utvářel kladná vztah občanů k socialistické společnosti, upevňoval se jejich světový názor na marxisticko-leninských principech, prohlubovala se socialistická morálka, soudružské vztahy a formoval se socialistický způsob života.

Sbor pro občanské záležitosti po integraci obcí má 9 členů. Nejrozsáhlejší akcí, kterou Sbor pravidelně zajišťuje je návštěva občanů u příležitosti jejich narozenin. Navštěvováni jsou občané starší 70ti let a celkem bylo v roce 1975 uskutečněno 195 návštěv, z toho u 119 žen a 76 mužů, kterým byla předána i malá pozornost. Kromě těchto návštěv jsou uskutečňovány i příležitostné návštěvy občanů trvale upoutaných na lůžko.

V měsíci březnu u příležitosti oslav MDŽ, byly provedeny osobní návštěvy členy sboru u žen starších 80. let, kterých máme v obci 34, s předáním květinového daru a s osobním blahopřáním k svátku žen. Ostatním ženám od 70 do 70. let bylo zasláno písemné blahopřání. 

V témže měsíci bylo rovněž provedeno slavnostní vítání dětí do života, kterého se zúčastnili tyto děti samozřejmě s rodiči : Martina Veselá, Ivana Valouchová, Martin Sýkora, Ivo Václavek, Marta Dohnalová, Marek Neubauer a Lenka Šimčíková.

V červnu bylo uskutečněno slavnostní předání občanských průkazů žákům ZDŠ, kteří končili školní docházku. Předáno bylo 28 občanských průkazů. Při  hodnocení této akce bylo rozhodnuto, aby napříště byli přizváni i rodiče žáků,a by tento akt byl ještě slavnostnější a důstojnější. Ještě v témže měsíci bylo uskutečněno druhé vítání dětí do života, kterého se zúčastnili : Nosková Jarmila, Malůrková Andrea, Ženožičková Karla, Zurková Irena, Šmídová Pavla, Zemánek Marek, Doubek Martin, Nepor Aleš, Zapletalová Petra, Staňková Petra, Trnková Miroslava a Vařeka Jaroslav.

Poslední vítání dětí do života bylo uskutečněno v měsíci říjnu, kterého se zúčastnily tyto dětí : Kučmín Libor, Hrubý Miroslav, Slouka Zdeněk, Vařeka Petr, Skopal Michal, Lang Rudolf a Crhák Miroslav.

U příležitosti 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou byly předány 30ti, 50ti, 60ti, 70ti, 80ti a 90ti letým občanům pamětní listy.

Z činnosti Národního výboru a jak dál .. - Květoslav Blechta

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1976 č. 1

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota