ze zpravodaje - Z historie sčítání

07.10.2019 06:44

 

Z historie sčítání, Bohumil Vavrda
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1980 č. 2

 

V českých zemích se sčítalo obyvatelstvo po třicetileté válce, aby se poznaly válečné ztráty. Sčítali se pouze muži, státní občanů, neboť na cizince a ženy se nevztahovala branná povinnost. později se zapisovali do sčítacích archů i cizinci, ale zřetel se bral jen na obyvatele usedlé.

Pokud jsem u nás, je tu třeba připomenout, že v českých zemích byly záhy, dříve než v okolních státech sestavovány různé seznamy a výkazy osob, domů, jež bychom nyní pojmenovali statistickými. Dělo se tak k berním účelům. Už ve století XI. byla u nás vybírána pozemková daň, zvaná od XIV. století „berna“. Roku 1567 byla místo dřívější berně z majetku zavedena berně domovní, vyměřovaná z počtu usedlých poddaných, od časů Vladislava II. daň z hlavy. Bohužel, málo dokladů bylo zachováno, až tak zvané „vyhledání lidu“ z doby kolem r. 1604, dále „statistická tabule“ z r. 1605 a zejména „berní rola“ a na Moravě „Lánský rejstřík“ z r. 1654. Je to soupis obyvatelstva, dobytka, pozemkového katastru podle jednotlivých osad a hospodářů. Zachovaly se téměř celé a jsou uchovány v zemském archivu. Byly pořízeny českými stavy, nikoliv Habsburky. Nejstarší zachovalé výsledky sčítání na našem území jsou z r. 1705.

Pravidelné sčítání u nás zavedla Marie Terezie toku 1753. Od vzniku samostatnosti našeho státu bylo provedeno sčítání v letech : 1921, 1930, 1950, 1961, 1970.

Letos bude provedeno sčítání lidu ke dni 1. listopadu. 

Jak vznikla jména našich vesnic, Bohumil Vavrda
vydáno v 
Bělolhotském zpravodaji v roce 1977 č. 2

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota