ze zpravodaje - Z hospodaření JZD Doubrava

10.09.2019 05:29

 

Z hospodaření JZD Doubrava, vedení JZD
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1978 č. 1

 
 
 

Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování věcnosti. 

 

 

JZD Doubrava hospodaří na 2.628 ha zemědělské půdy, z toho je 2.300 ha orné půdy.

Dodávky JZD splnilo :
Obiloviny 25.848 q, to je 105 procent
Brambory 8.414 q, to je 105,1 procent
Cukrovka 187.725 q, to je 103,9 procent

Užitkovost dobytka :
průměrná roční dojivost 3,028 litrů
průměrný denní přírůstek u skotu 0,67 kg
průměrný denní přírůstek u prasat 0,47 kg

Nejlepší dojivost mají ve stáji v Měrotíně a od jedné krávy nadojí 11.59 litrů, nejnižší dojivost je v Bílé Lhotě - velký kravín 6,69 litru. Družstvo mělo v plánu dodat 2.400.000 litrů mléka a dodalo 2.525.542 litry, to je na 105 procent.

Hovězí maso plán byl 2.258 q a bylo dodáno 2.544 , to je 112,6 procent. Vepřové maso plán ve stávajících 674 q, splněno 981 q, to je 145,5 procent.

Kooperační vepřín v Bílé Lhotě 4.519 q, splněno 4.541 q, to je 100,5 procent. Kooperační vepřín v Července 3.407 q, splněno 3.441 q, to je 100 procent.

předvýkrmu vepřů jsou nejlepší výsledky v Měrotíně 0,461 kg, nejnižší v Chudobíně 0,327 kg. Nejlepší vrhy u prasnic jsou v Myslechovicích, na 1 vrh 10,15 ks, nejnižší v Hradečné - drůbež. 7,68 ks.

Pěkných výsledků bylo dosaženo také na sušičce v Bílé Lhotě, která měla za rok 1977 zisk 417.000 Kč a PV-Plastik 1.005.000 Kč.

Rok 1977 byl hospodářsky dobrý, ale odhalil celou řadu problémů, které bude třeba vyřešit, aby byl zajištěn nerušený hospodářský a společenský život v Jednotném zemědělském družstvě.

Z činnosti MNV., předseda MNV Květoslav Blechta
vydáno v 
Bělolhotském zpravodaji v roce 1974 - první vydání !

 
 
 

Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování věcnosti. 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota