Změny padesátých let aneb jak se z „bratří“ stali „soudruzi“

13.04.2018 09:43

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 
 
 

Při popisu padesátých let nelze nezmínit významnou změnu poměrů v republice, která měla vliv i na organizaci hasičstva. Dne 25.2.1948 označovaného komunisty jako „vítězství pracujícího lidu nad buržoazií a reakcí" došlo k vyvrcholení státního převratu, jehož cílem bylo nastolení komunistické diktatury, likvidace parlamentního demokratického systému a připojení Československa do sovětského mocenského bloku. Po ukončení války byla propagována zásada, že do hasičství politika nepatří, bohužel po Únoru 1948 bylo i hasičstvo zpolitizováno.

 

Postupně docházelo k zásadním změnám v hasičské organizaci, výcviku i osvětové výchově do které byla začleněna i politická problematika. Mimo hlavního úkolu a to požární prevence se kladl důraz na politickou výchovu. Péče o požární ochranu byla přímo uložena národním výborům a dobrovolné hasičstvo se stalo výkonným orgánem těchto národních výborů. Došlo ke změně hasičského stejnokroje a ke zrušení přispívajícího členství. Dne 1.1.1953 došlo k přejmenování Svazu československého hasičstva na Československý svaz požární ochrany ČSPO. Z jednotlivých hasičských sborů se staly místní organizace neboli jednoty Československého svazu požární ochrany, okresních hasičských jednot se staly okresní výbory ČSPO a z hasičů se ze dne na den stali požárníci. Ze starosty sboru se stal předseda místní jednoty a z náměstka starosty poté místopředseda. Samotný výcvik hasičů byl prováděn zcela nově a zejména v pořadové přípravě byl totožný téměř s vojenskými řády. Dne 1.1.1956 přešla veškerá požární technika, do té doby většinou v majetku sborů do majetku obcí. Současně se místo tradičního oslovení mezi hasiči „bratr - sestra“ zavádí „soudruh - soudružka“.

 

Na vysvětlení uvádím, že i přes změny v názvosloví, my v kronice nadále budeme používat slova „sbor“ a „bratr“, nikoliv „místní organizace“ či „soudruh“.

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :