Změny v územním rozdělení republiky a přechod do okrsku Bílá Lhota

10.07.2018 06:34

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 
 

V roce 1960 opět došlo v republice k velkým změnám jak v politickém uspořádání státu, územním členění i reorganizaci společenských organizací. Byla zrušena řada menších okresů i mnoho menších samostatných obcí, což postihlo i Hradečnou. Dne 1.7.1960 byla Hradečná připojena ke střediskové  obci Bílá Lhota a současně se zrušením okresu Litovel se stala součástí okresu Olomouc v rámci nově utvořeného Severomoravského kraje. Současně s těmito změnami proběhly i volby do zastupitelských orgánů, přičemž Hradečná měla v Bílé Lhotě 3 zástupce - člena rady Ladislav Dostála a členy pléna Aloise Grézla a Zdeňka Podivinského. Obdobných změn doznala i organizace hasičstva. V souvislosti s připojením naší obce k Bílé Lhotě, jsme byli zařazeni do okrsku Bílá Lhota, který tvořily požární jednotky obcí Bílá Lhota, Červená Lhota, Hrabí, Řimice, Pateřín, Měník a Hradečná. Velitelem okrsku byl zvolen br. Vojtěch Jakša z Pateřína. V tomto roce sbor dle pokladní knihy v souvislosti se změnami pořizoval nové legitimace a též členské známky v počtu 32 kusů. Právě toliko členů měl náš sbor v této době.

 

V srpnu 1960 byla do požární zbrojnice zakoupena za 960,- Kčs nová skříň.

V listopadu (13.11.) 1960 naši požárníci opět pořádali tradiční hodovou zábavu. Pro zajímavost uvádím, že za vstupné a občerstvení bylo vybráno 816,- Kčs, hudebníkům za hudbu bylo vyplaceno 430,- Kčs a za další výdaje, tedy občerstvení pro hudebníky, pronájem sálu, povolení plakáty a jiné bylo vyplaceno 107,- Kčs. Čistý zisk tedy pro sbor z této akce činil 279,- Kčs.

V dalším roce v červnu (9.6.) 1961 pořádán byl v Hradečné místní organizací požární ochrany, tedy našimi požárníky, karneval a výlet, jenž do pokladny přinesl čistého zisku 2.317,- Kčs. Dále v listopadu (12.11) byla konána hodová zábava s čistým ziskem oproti karnevalu pouhých 61,- Kčs a dále v březnu (3.3.) 1962 požární ples s čistým ziskem 41,- Kčs. Koncem roku k 31.12.1962 měli naši požárníci jmění 55,- Kčs na pokladní hotovosti a na vkladní knížce 2.917,- Kčs.

 

V červenci (15.7.) 1960 se celkem 13 našich požárníků zúčastnilo požárního výletu v sousedním Měrotíně. Během následujícího roku 1961 se naše požární družstvo zúčastnilo hned 5ti požárních výletů spojených se soutěžemi v našem okolí. Další výlet se soutěží, kde se zúčastnilo 10 našich požárníků byl v srpnu (13.8.) 1961 v nedaleké Mladči. Celkově při hodnocení období od roku 1960 do očekávané okresní soutěže v roce 1963, je třeba připomenout 11 vítězství v soutěžích okrskových a soutěžích při požárních výletech. Vše bylo završeno v květnu (26.5.) 1963, kdy se konala okrsková soutěž v Pateříně, ze které naše družstvo postoupilo do okresního kola, které se mělo konat v Nákle. Mimo to bylo v rámci okrsku i širokého okolí provedeno několik námětových cvičení, kde požárníci z Hradečné nikdy nechyběli. Nejednou naši své vystoupení na soutěžích obohatili o nové náročné prvky, za což od přihlížející veřejnosti sklidili uznání.

Dalšího roku 28.10.1961 požárníci doprovodili na poslední cestě na měrotínský hřbitov zemřelého br. Františka Smékala, jenž dožil se věku 78 let.

Z roku 1962 si naši požárníci odnesli dvě navzájem kontrastní vzpomínky. Jednatel sboru br. Bohumil Svozil, vykonávající tuto funkci již od roku 1921, oslavil své 80 té narozeniny, k čemuž mu požárníci patřičně blahopřáli. Na druhé straně sbor postihla i smutná událost, když v srpnu zemřel ve věku pouhých 31 let obětavý člen sboru br. Alois Milčický z čp. 9. Požárníci jej vyprovodili na jeho poslední cestě dne 5.8.1962, průběh pohřbu i celková účast cizích požárníků a občanů, byla dokladem úcty a uznání tomuto bratrovi.

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :