Změny v zásahovém soutěžním družstvu a události let šedesátých

11.06.2018 11:01

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 
 

Další okresní soutěž se měla konat až v roce 1963. Na základě zhodnocení celkové situace a dosažených výsledků bylo rozhodnuto připravit zcela nové soutěžní družstvo a to především z řad mladších požárníků. Do přípravy pro další okresní soutěž tak byli vybráni - velitel br. Ladislav Dostál, zástupce velitele br. Stanislav Šmoldas ml., strojník br. Alois Lexmaul ml. a a členové družstva br. Oldřich Gallas, br. Jiří Gallas, br. Jan Procházka ml. čp. 6, br. Jaroslav Lexmaul čp. 17, br. Jaroslav Sova ml. čp. 20 a br. Stanislav Seifert. Později se z nich díky jejich úspěchům stala pověstná „devítka“.

K praktické změně ve složení družstva však došlo až v roce 1961 a tak se do uvedené doby různých námětových cvičení zúčastňovala ještě stará garda.

 

V letech 1958 - 1959 obezdily se břehy bývalého rybníka nad domem čp. 3 u Smékalů, čímž vznikla místní požární nádrž. Kolem výstavby nádrže tehdy běhal a staral se hodně br. Alois Milčický, zástupce velitele. Na obezdění se dovezl bílý kámen, jehož zbytky poté ještě dlouhá léta ležely na mezi u hřiště u zahrady Podivinských.

Dne 17.6.1958 se hasiči rozloučili se svým zemřelým br. Janem Sovou z č. 24, jenž zemřel ve věku 75 let. I v dalším roce 1959 požárníci musili kupovat pohřební věnec pro svého zemřelého br. Václavíka z č. 2.

V roce 1959 sbor uspořádal dvě zábavy. První v lednu (24.1.), jejíž čistý výtěžek byl 184,- Kčs a druhou v listopadu (15.11.) s čistým ziskem do pokladny sboru 35,- Kčs. Tedy ani v této době nebylo pro sbor lehké získat finanční prostředky.

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná