Vítejte na webu věnovanému historii vesnice Hradečná, jež leží v kopcovitém terénu Bouzovské vrchoviny, asi 8 kilometrů západně od Litovle v nadmořské výšce zhruba 340 metrů nad mořem. Jako místní část náleží ke "střediskové" obci Bílá Lhota. Vesnice je poprvé zmiňována v zemských deskách v roce 1365, kdy byla založena rodem vladyků z tvrze v Dubčanech.

Když jsem jako laik začal pátrat po osudech svých předcích, zakrátko mne počáteční výsledky uchvátily natolik, že se genealogie a historie dostala do popředí mých koníčků. Postupně jsem vypátral své přímé předky do poloviny sedmnáctého století, což mi však nestačilo a své zájmy jsem rozšířil též na historii rodné vesnice Hradečná u Bílé Lhoty a její nejbližší okolí. S přibývajícími informacemi jsem začal přemýšlet jak s nimi naložit, aby snažení mělo nějaký smysl. Výsledkem bylo založení webu Hradečské paměti, abych se mohl o získané a zajímavé informace podělit. 

 

Hradečskou historii od doby nejstarší po počátek druhé světové války zahrnul do hasičské kroniky a obecní pamětní knihy uložené v archivu kronikář a syn tehdejšího starosty pan Antonín Řmot ml. Od této doby zápisy o dění v obci nikdo nevedl a rovněž hasičská kronika zůstala dlouhá léta nedopsána. Naše vesnice tak neměla žádný ucelený soubor historických informací, proto jsem začal nejprve vlastními silami a na vlastní pěst, později od roku 2014 již jako kronikář místního hasičského sboru krom bádání napříč již existujícími historickými prameny, též sbírat tyto chybějící informace a paměti za účelem jejich dalšího uchováníNašlo se pár ochotných lidí, kteří můj záměr ocenili a pomohli mi, sháněli informace, sehnali materiály i fotografie či dokonce věnovali historické artefakty. Díky webu se mi též ozvali lidé, potomci původních rodáků, díky nimž jsem získal další informace. Chtěl bych Tímto všem, kteří mi jakkoliv pomohli, zejména však těm nejochotnějším, kteří se našli - pan Jaroslav Lexmaul, pan Ladislav Havlíček a pan Zdeněk Rosenberg - upřímně poděkovat. 

 

V roce 1908 vypukl v obci velký požár, při kterém vyhořelo pět domů - čp. 9 Josefa Krčka, čp. 10 Valeriána Smékala, čp. 8 Vincence Sajtla, čp. 20 Jana Valoucha a čp. 34 Františka Vaňáka a to včetně hospodářství a dobytka. Zvládnout a zastavit jej se podařilo jen díky pomoci hasičů z okolních vesnic. Krátce poté v témže roce 1908 zastupitelstvo obce rozhodlo o založení místního sboru dobrovolných hasičů. K zakládajícímu sboru se tehdy přihlásili všichni muži. Rok po založení byla zakoupena první hasičská stříkačka v obci, později byla zbudována požární zbrojnice.

Sbor dobrovolných hasičů Hradečná v obci funguje bez přerušení od svého založení do současnosti a je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Aktivní jádro sboru je zařazeno jako jednotka požární ochrany V. kategorie v rámci okrsku Bílá Lhota. V současnosti má sbor 49 členů a výbor ve složení - starosta sboru Jaroslav Paták, místostarosta Antonín Kocián, velitel Radek Vaňák, zástupce velitele Ondřej Bálek, jednatel Martin Zukal, hospodář Jaroslav Sova, předseda kontrolní a revizní rady Jaroslav Lexmaul, referent MTZ David Svozil, referent prevence Martin Bukna, kronikář Jiří Gottvald ml., členové výboru Petr Procházka a Zdeněk Rosenberg.

 

 

Není to však jen požární ochrana, jíž se hasičstvo věnuje. Za dobu více než stoletého fungování sboru samozřejmě v obci nastalo mnoho zajímavých událostí, místní hasiči kompletně zaštiťují veškeré kulturní dění v obci, zasloužili se vlastními silami o opravy místních obecních budov a prostranství a lze řící, že kdyby hasičstva nebylo, kulturní dění v obci by bylo na nule. 

 
 

facebook   

Vítejte na webu věnovanému historii vesnice Hradečná, který je současně i webem místních dobrovolných hasičů, jelikož historie hasičská se s tou obecní víceméně prolíná. Web slouží k uchování obecných hasičských informacích a kulturních akcích pořádaných ze strany místního hasičského sboru a současně za účelem publikování a uchování některých vzpomínek a fotografií z dění v obci týkající se hasičs

 

HRADEČSKÉ PAMĚTI - hledání historie, původu a předků ..

dyž jsem začal pátrat po svých předcích, zakrátko mne počáteční výsledky uchvátily natolik, že se genealogie dostala do popředí mých koníčků. Postupně jsem vypátral své přímé předky do poloviny sedmnáctého století, což mi však nestačilo a já jsem postupem času začal pátrat a zajímat se též o historii rodné vesnice Hradečná u Bílé Lhoty a jejího okolí. S přibývajícími informacemi jsem začal přemýšlet jak s některými informacemi naložit, aby moje snažení mělo nějaký smysl. Rozhodl jsem se tedy, podělit se o některé obecné informace týkající se obecní historie, zde na webu, aby se rozšířilo povědomí o mé práci.

Zde na webu jsou však uveřejněny jen některé obecné a kusé informace. Za dobu mého pátrání napříč historií jsem nashromáždil větší množství informací, dat, jmen, fotografií, textů, článků a všeho možného, a to ať již z archivů, archivovaných matrik, kronik a dalších zdrojů. Nemohu již však s ohledem na ochranu různých práv (autorské právo, ochrana osobních údajů atd.) zde na internetu veškeré výsledky bádání publikovat. Podrobnější výsledky bádání mám archivovány a jsem ochoten je poskytnout občanům naší vesnice, rodákům a potomkům rodáků, kteří mají o tyto informace zájem z důvodu pátrání po předcích jejich rodu či obecní historii. Nebojte se mne oslovit, ti kdo mne znají ví kde bydlím, ti kdo mne neznají si níže přečtou e-mail a napíšou mi.

Hradečskou historii od doby nejstarší po počátek druhé světové války zahrnul do hasičské kroniky a obecní pamětní knihy uložené v archivu kronikář, místní dobrovolný hasič a syn tehdejšího starosty pan Antonín Řmot. Od této doby však zápisy o dění v obci nikdo nevedl a rovněž hasičská kronika zůstala nedopsána. Naše vesnice tak neměla žádný ucelený soubor historických informací, načež jsem se rozhodl krom bádání napříč existujícími historickými prameny též sbírat tyto chybějící informace a paměti za účelem jejich uchování. 

 

DOBROVOLNÍ HASIČI HRADEČNÁ - historie a současnost sboru

 

.

 

 

Malá vesnice Hradečná leží v kopcovitém terénu Bouzovské vrchoviny, asi 8 kilometrů západně od Litovle v nadmořské výšce zhruba 340 metrů nad mořem. Jako místní část náleží ke střediskové obci Bílá Lhota. Vesnice je poprvé zmiňována v zemských deskách v roce 1365, kdy byla založena rodem vladyků z tvrze v Dubčanech.

 

V roce 1908 vypukl v obci velký požár, při kterém vyhořelo pět domů - čp. 9 Josefa Krčka, čp. 10 Valeriána Smékala, čp. 8 Vincence Sajtla, čp. 20 Jana Valoucha a čp. 34 Františka Vaňáka a to včetně hospodářství a dobytka. Zvládnout a zastavit jej se podařilo jen díky pomoci hasičů z okolních vesnic. Krátce poté v témže roce 1908 zastupitelstvo obce rozhodlo o založení místního sboru dobrovolných hasičů. K zakládajícímu sboru se tehdy přihlásili všichni muži. Rok po založení byla zakoupena první hasičská stříkačka v obci, později byla zbudována požární zbrojnice.

 

Sbor dobrovolných hasičů Hradečná v obci funguje bez přerušení od svého založení do současnosti a je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Aktivní jádro sboru je zařazeno jako jednotka požární ochrany V. kategorie v rámci okrsku Bílá Lhota. V současnosti má sbor 50 členů a výbor ve složení - starosta sboru Jaroslav Paták, místostarosta Antonín Kocián, velitel Radek Vaňák, zástupce velitele Ondřej Bálek, jednatel Martin Zukal, hospodář Jaroslav Sova, předseda kontrolní a revizní rady Jaroslav Lexmaul, referent MTZ David Svozil, referent prevence Martin Bukna, kronikář Jiří Gottvald, členové výboru Petr Procházka a Zdeněk Rosenberg.

 

 

Není to však jen požární ochrana, jíž se hasičstvo věnuje. Za dobu více než stoletého fungování sboru samozřejmě v obci nastalo mnoho zajímavých událostí, místní hasiči kompletně zaštiťují veškeré kulturní dění v obci, zasloužili se vlastními silami o opravy místních obecních budov a prostranství a lze řící, že kdyby hasičstva nebylo, kulturní dění v obci by bylo na nule. I právě proto jsem se v roce 2014 rozhodl též vstoupit do řad místního hasičstva. Současně v této době byl jsem jako historický nadšenec věnující se již několik let předešle obecní historii, zřejmě právě v důsledku mého historického nadšení, požádán starostou Sboru dobrovolných hasičů Hradečná panem Jaroslavem Patákem o doplnění a dopsání chybějících zápisů a pasáží v hasičské kronice. Jelikož souhlasil jsem, byl jsem na výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů 16.1.2015 oficiálně zvolen kronikářem místního hasičského sboru. Uvědomuji si, že je třeba doplnit informace za posledních 60 let činnosti sboru a dění v obci týkající se hasičstva, tedy práce nelehká.

Hasičské kronice svítá naděje na doplnění ...

V měsíci červnu roku 2014 byl jsem starostou Sboru dobrovolných hasičů Hradečná zřejmě v důsledku mého historického nadšení požádán a pověřen doplněním a dopsáním chybějících zápisů a pasáží v hasičské kronice.  Jelikož souhlasil jsem, byl jsem na výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů 16.1.2015 oficiálně zvolen kronikářem místního hasičského sboru. Uvědomuji si, že je třeba doplnit informace za posledních 70 let činnosti sboru a dění v obci týkající se hasičstva, tedy práce nelehká. Místnímu sboru dobrovolných hasičů byly též založeny samostatné webové stránky zajména k prezentaci hasičské historie na adrese wwwd.sdh-hradecna.webnode.cz.

 

Tento web je věnován všem dobrovolným hasičům z naší vesnice, kteří již bohužel nežijí...

 

Děkuji Vám za návštěvu webu...


Jirka Gottvald, kronikář hasičského sboru
kontakt : 
gotisek@gmail.com

 

 

web HRADEČSKÉ PAMĚTI věnovaný historii naší vesnice

FACEBOOK

 

 

 

Poděkování …

Našlo se pár ochotných lidí, kteří můj záměr ocenili a pomohli mi shánět některé informace, zapůjčili či sehnali materiály či fotografie, pomohli se skenováním či dokonce věnovali historické artefakty. Díky webu se mi též ozvali lidé, potomci původních rodáků, díky nimž jsem získal další informace. Chtěl bych Tímto všem, kteří mi jakkoliv pomohli, zejména však těm nejochotnějším, kteří se našli (pan Jaroslav Lexmaul, pan Ladislav Havlíček a pan Zdeněk Rosenberg z Hradečné), upřímně poděkovat. Stejně tak děkuji Vám všem návštěvníkům tohoto webu za čas na něm strávený …

 

 


 

 

autor
Jirka Gottvald, kronikář místního hasičského sboru
kontakt : 
gotisek@gmail.com

 

FACEBOOK

SDH HRADEČNÁ

 

 

Děkujeme všem návštěvníkům tohoto webu za čas na něm strávený ..

 

autor Jirka Gottvald ml. (gotisek), kronikář Sboru dobrovolných hasičů Hradečná

kontakt / e-mail gotisek@gmail.com / facebook @gotiskovo / twitter @gotiskovo
info na webu / Hradečná  na  wikipedii / Hradečná  na  webu  obce