F      SDH

 

Hledání historie, původu a předků ..


Vítejte na historickém webu věnovaném všem dnes již nežijícím občanům vesnice Hradečná u Bílé Lhoty …

 

Proč vznikl a jak funguje tento web …

Když jsem začal pátrat po svých předcích, zakrátko mne počáteční výsledky uchvátily natolik, že se genealogie dostala do popředí mých koníčků. Postupně jsem vypátral své přímé předky do poloviny sedmnáctého století, což mi však nestačilo a já jsem postupem času začal pátrat a zajímat se též o historii rodné vesnice Hradečná u Bílé Lhoty a jejího okolí. S přibývajícími informacemi jsem začal přemýšlet jak s některými informacemi naložit, aby moje snažení mělo nějaký smysl. Rozhodl jsem se tedy, podělit se o některé obecné informace týkající se obecní historie, zde na webu, aby se rozšířilo povědomí o mé práci.

Zde na webu jsou však uveřejněny jen některé obecné a kusé informace. Za dobu mého pátrání napříč historií jsem nashromáždil větší množství informací, dat, jmen, fotografií, textů, článků a všeho možného, a to ať již z archivů, archivovaných matrik, kronik a dalších zdrojů. Nemohu již však s ohledem na ochranu různých práv (autorské právo, ochrana osobních údajů atd.) zde na internetu veškeré výsledky bádání publikovat. Podrobnější výsledky bádání mám archivovány a jsem ochoten je poskytnout občanům naší vesnice, rodákům a potomkům rodáků, kteří mají o tyto informace zájem z důvodu pátrání po předcích jejich rodu či obecní historii. Nebojte se mne oslovit, ti kdo mne znají ví kde bydlím, ti kdo mne neznají si níže přečtou e-mail a napíšou mi.

 

Sbírám nezaznamenané historické události ...

Hradečskou historii od doby nejstarší po počátek druhé světové války zahrnul do hasičské kroniky a obecní pamětní knihy uložené v archivu kronikář, místní dobrovolný hasič a syn tehdejšího starosty pan Antonín Řmot. Od této doby však zápisy o dění v obci nikdo nevedl a rovněž hasičská kronika zůstala nedopsána. Naše vesnice tak neměla žádný ucelený soubor historických informací, načež jsem se rozhodl krom bádání napříč existujícími historickými prameny též sbírat tyto chybějící informace a paměti za účelem jejich uchování. 

 

Hasičské kronice svítá naděje na doplnění ...

V měsíci červnu roku 2014 byl jsem starostou Sboru dobrovolných hasičů Hradečná zřejmě v důsledku mého historického nadšení požádán a pověřen doplněním a dopsáním chybějících zápisů a pasáží v hasičské kronice.  Jelikož souhlasil jsem, byl jsem na výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů 16.1.2015 oficiálně zvolen kronikářem místního hasičského sboru. Uvědomuji si, že je třeba doplnit informace za posledních 70 let činnosti sboru a dění v obci týkající se hasičstva, tedy práce nelehká. Místnímu sboru dobrovolných hasičů byly též založeny samostatné webové stránky zajména k prezentaci hasičské historie na adrese wwwd.sdh-hradecna.webnode.cz.

 

Poděkování …

Našlo se pár ochotných lidí, kteří můj záměr ocenili a pomohli mi shánět některé informace, zapůjčili či sehnali materiály či fotografie, pomohli se skenováním či dokonce věnovali historické artefakty. Díky webu se mi též ozvali lidé, potomci původních rodáků, díky nimž jsem získal další informace. Chtěl bych Tímto všem, kteří mi jakkoliv pomohli, zejména však těm nejochotnějším, kteří se našli (pan Jaroslav Lexmaul, pan Ladislav Havlíček a pan Zdeněk Rosenberg z Hradečné), upřímně poděkovat. Stejně tak děkuji Vám všem návštěvníkům tohoto webu za čas na něm strávený …


 

 

autor
Jirka Gottvald, kronikář místního hasičského sboru
kontakt : gotisek@gmail.com

 

FACEBOOK

SDH HRADEČNÁ