Vítejte na webu věnovanému historii vesnice Hradečná, ležící v kopcovitém terénu Bouzovské vrchoviny, asi 8 kilometrů západně od Litovle v nadmořské výšce zhruba 340 metrů nad mořem. Jako místní část náleží ke "střediskové" obci Bílá Lhota. Vesnice je poprvé zmiňována v zemských deskách v roce 1365, kdy byla založena rodem vladyků z tvrze v Dubčanech.

Jako laik bez znalosti historie a genealogie, začal jsem v roce 2009 pátrat po zapomenutých osudech svých předků, načež již zakrátko mne počáteční zjištění uchvátilo natolik, že se tyto dva obory, tedy historie a genealogie, dostaly do popředí mých koníčků. Postupně jsem vypátral své přímé předky do poloviny sedmnáctého století, což mi nestačilo a své zájmy jsem rozšířil též na historii rodné vesnice Hradečná u Bílé Lhoty a její nejbližší okolí. S přibývajícími informacemi jsem začal přemýšlet jak s nimi naložit, aby snažení mělo nějaký smysl. Uskutečněnou myšlenkou se proto pochopitelně stalo založení tohoto webu Hradečské paměti, jenž slouží k podělení se o získané a zajímavé informace s mým okolím, rodinou, sousedy, mou vesnicí. 

 

 

Hradečskou historii od doby nejstarší po počátek druhé světové války zahrnul do hasičské kroniky a obecní pamětní knihy uložené v archivu kronikář a syn tehdejšího starosty pan Antonín Řmot ml. Od této doby zápisy o dění v obci nikdo nevedl a rovněž hasičská kronika zůstala dlouhá léta nedopsána. Naše vesnice tak neměla žádný ucelený soubor historických informací, proto jsem začal nejprve vlastními silami a na vlastní pěst, později od roku 2014 již jako kronikář místního hasičského sboru krom bádání napříč již existujícími historickými prameny, též sbírat tyto chybějící informace a paměti za účelem jejich dalšího uchování. Našlo se pár ochotných lidí, kteří můj záměr ocenili a pomohli mi, sháněli informace, sehnali materiály i fotografie či dokonce věnovali historické artefakty. Díky webu se mi též ozvali lidé, potomci původních rodáků, díky nimž jsem získal další informace. Chtěl bych Tímto všem, kteří mi jakkoliv pomohli, zejména však těm nejochotnějším, kteří se našli - pan Jaroslav Lexmaul, pan Ladislav Havlíček a pan Zdeněk Rosenberg - upřímně poděkovat. 

 

V roce 1908 vypukl v obci velký požár, při kterém vyhořelo pět domů - čp. 9 Josefa Krčka, čp. 10 Valeriána Smékala, čp. 8 Vincence Sajtla, čp. 20 Jana Valoucha a čp. 34 Františka Vaňáka a to včetně hospodářství a dobytka. Zvládnout a zastavit jej se podařilo jen díky pomoci hasičů z okolních vesnic. Ještě v témže roce obecní zastupitelstvo obce rozhodlo o založení místního sboru dobrovolných hasičů. K zakládajícímu sboru se tehdy přihlásili všichni muži. Rok po založení byla zakoupena první hasičská stříkačka v obci, později byla zbudována požární zbrojnice.

Sbor dobrovolných hasičů Hradečná v obci funguje bez přerušení od svého založení do současnosti a je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Aktivní jádro sboru je zařazeno jako jednotka požární ochrany V. kategorie v rámci okrsku Bílá Lhota. V současnosti má sbor 49 členů a výbor ve složení - Jaroslav Paták (starosta sboru), Antonín Kocián (náměstek starosty), Radek Vaňák (velitel sboru), Ondřej Bálek (velitel jednotky), Petr Procházka st. (zástupce velitele jednotky), Petr Procházka ml. (strojník), Martin Bukna (preventista), Martin Zukal (jednatel), Jaroslav Sova (hospodář), Jirka Gottvald ml. (kronikář), David Svozil (referent materiálně technického zabezpečení) a Jaroslav Lexmaul (předseda revizní a kontrolní rady).

 

 

Není to však jen požární ochrana, jíž se hasičstvo věnuje. Za dobu více než stoletého fungování sboru samozřejmě v obci nastalo mnoho zajímavých událostí, místní hasiči kompletně zaštiťují veškeré kulturní dění v obci, zasloužili se vlastními silami o opravy místních obecních budov a prostranství a lze řící, že kdyby hasičstva nebylo, kulturní dění v obci by bylo na nule.
Všem návštěvníkům za čas strávený na tomto webu děkuje autor 
Jirka Gottvald ml., kronikář Sboru dobrovolných hasičů Hradečná

 

kontakty k oficiální komunikaci - mail, facebook :

informativní minimalistické profily - twitter, vkontakte (neslouží ke komunikaci) :

 
 

Hradečná na fotografiích :Hradečná na internetu :

    

 

Morana z Hradečné na sociálních sítích :