Vítejte na webu věnovanému historii vesnice Hradečná, ležící v kopcovitém terénu Bouzovské vrchoviny, asi 8 kilometrů západně od Litovle v nadmořské výšce zhruba 340 metrů nad mořem. Jako místní část náleží ke "střediskové" obci Bílá Lhota. Vesnice je poprvé zmiňována v zemských deskách v roce 1365, kdy byla založena rodem vladyků z tvrze v Dubčanech.

Jako laik bez znalosti historie a genealogie, začal jsem v roce 2009 pátrat po zapomenutých osudech svých předků, načež již zakrátko mne počáteční zjištění uchvátilo natolik, že se tyto dva obory, tedy historie a genealogie, dostaly do popředí mých koníčků. Postupně jsem vypátral své přímé předky do poloviny sedmnáctého století, což mi nestačilo a své zájmy jsem rozšířil též na historii rodné vesnice Hradečná u Bílé Lhoty a její nejbližší okolí. S přibývajícími informacemi jsem začal přemýšlet jak s nimi naložit, aby snažení mělo nějaký smysl. Uskutečněnou myšlenkou se proto pochopitelně stalo založení tohoto webu Hradečské paměti, jenž slouží k podělení se o získané a zajímavé informace s mým okolím, rodinou, sousedy, mou vesnicí. 

 

 

Hradečskou historii od doby nejstarší po počátek druhé světové války zahrnul do hasičské kroniky a obecní pamětní knihy uložené v archivu kronikář a syn tehdejšího starosty pan Antonín Řmot ml. Od této doby zápisy o dění v obci nikdo nevedl a rovněž hasičská kronika zůstala dlouhá léta nedopsána. Naše vesnice tak neměla žádný ucelený soubor historických informací, proto jsem začal nejprve vlastními silami a na vlastní pěst, později i jako kronikář místního hasičského sboru krom bádání napříč již existujícími historickými prameny, též sbírat tyto chybějící informace a paměti za účelem jejich dalšího uchování. Našlo se pár ochotných lidí, kteří můj záměr ocenili a pomohli mi, sháněli informace, sehnali materiály i fotografie či dokonce věnovali historické artefakty. Díky webu se mi též ozvali lidé, potomci původních rodáků, díky nimž jsem získal další informace. Chtěl bych Tímto všem, kteří mi jakkoliv pomohli, zejména však těm nejochotnějším, kteří se našli - pan Jaroslav Lexmaul, pan Ladislav Havlíček a pan Zdeněk Rosenberg - upřímně poděkovat. 

 

 

 

Za čas strávený na tomto webu děkuje autor Jirka Gottvald ml. 

 

kontakty - mail, facebook :

 

Hradečná na fotografiích :Hradečná na internetu :

    

 

Morana z Hradečné na sociálních sítích :