Bělolhotský zpravodaj

Bělolhotský zpravodaj - úvodní informace

23.03.2017 00:50
  V prosinci roku 1974 vydala obec Bílá Lhota první číslo periodika pod názvem "Bělolhotský zpravodaj". Postupem času, s malými přestávkami a inovativními změnami, si obec vlastní periodiský tisk udržela do dnešní doby. Jednotlivá čísla Bělolhotského zpravodaje vycházela zprvu dvakráte ročně,...

ze zpravodaje - Jak vznikla jména našich vesnic

23.03.2017 03:17
  Jak vznikla jména našich vesnic, Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1977 č. 2   Místní jméno Lhota i zdrobnělé Lhotka se vyskytuje u nás velmi často. Jméno znamenalo polehčení, osvobození a dostávaly je vždy osady zakládané většinou na lesní půdě. Za práci s...

ze zpravodaje - Konec divočáka

03.04.2017 02:06
  Konec divočáka, Josef Vlček vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1975 č. 2   Pro nás je to povinnost,  informovat veřejnost. Co budete vědět teď, nestalo se už sto let. Zprávu tuto vrána kráká, jak střelili divočáka. By dojily krávy více, seje se i kukuřice. I když...

ze zpravodaje - Zajímavosti z našich vesnic

02.05.2017 09:50
  Zajímavosti z našich vesnic, Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1975 č. 2   Pod Pateřínem býval mlýn, tam, kde se dosud říká „Ve mlýnku“. Mlýn patřil k panství bělolhotskému. Poněvadž měl slabý náhon vody, byl zbořen a postaven jiný na kraji Pateřína, kde...

ze zpravodaje - Volební program NF v obvodu MNV Bílá Lhota

05.06.2017 20:54
  Volební program Národní Fronty v obvodu MNV Bílá Lhota na léta 1976-1981, redakční rada vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1977 č. 1   Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady...

ze zpravodaje - Víte že ... ?

01.07.2017 07:11
  Víte že ... ? Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1979 č. 2     Z ústního podání se v Řimicích zachovalo to, že boží muka severozápadně podle cesty vedoucí k Palonínu byla vystavěna na místě, kde někdy stávala šibenice; pole to dosud se nazývá...

ze zpravodaje - Staré slovanské osídlení u Řimic

07.08.2017 05:43
  Staré slovanské osídlení u Řimic - Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1982 č. 2     Při stavbě dálnice Palonín - Řimice v roce 1979 přišlo se na hranicích obou vesnic na starou slovanskou vesničku dříve neznámou. Nálezy keramiky a železných...

ze zpravodaje - Co chcete vědět o řimickém jezu ?

07.09.2017 13:16
  Co chcete vědět o řimickém jezu ? - Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1981 č. 1     Úryvek ze smlouvy o pracovní pořádek při řimickém jezu, ujednané roku 1497 od Albrechta Černohorského z Boskovic toho času pána na Úsově, od opata kláštera Hradisko u...

za zpravodaje - "Země tmou se přioděla"

11.10.2017 05:47
  vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1975 č. 2   Pro nás je to povinnost,  informovat veřejnost. Co budete vědět teď, nestalo se už sto let. Zprávu tuto vrána kráká, jak střelili divočáka. By dojily krávy více, seje se i kukuřice. I když není zrovna máj, pro...

ze zpravodaje - Pověsti z našeho okolí

05.11.2017 03:11
  Co chcete vědět o řimickém jezu ? - Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1981 č. 1     Úryvek ze smlouvy o pracovní pořádek při řimickém jezu, ujednané roku 1497 od Albrechta Černohorského z Boskovic toho času pána na Úsově, od opata kláštera...