Archiv článků

Obnovení společenského a kulturního života po válce

06.11.2017 17:46
  .. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Po osvobození a ukončení války v roce 1945 prakticky ihned došlo k oživení veškeré společenské a kulturní činnosti. Hasiči začali opět v obci pořádat taneční zábavy, divadla, výlety a...

ze zpravodaje - Pověsti z našeho okolí

05.11.2017 03:11
  Co chcete vědět o řimickém jezu ? - Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1981 č. 1     Úryvek ze smlouvy o pracovní pořádek při řimickém jezu, ujednané roku 1497 od Albrechta Černohorského z Boskovic toho času pána na Úsově, od opata kláštera...

za zpravodaje - "Země tmou se přioděla"

11.10.2017 05:47
  vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1975 č. 2   Pro nás je to povinnost,  informovat veřejnost. Co budete vědět teď, nestalo se už sto let. Zprávu tuto vrána kráká, jak střelili divočáka. By dojily krávy více, seje se i kukuřice. I když není zrovna máj, pro...

Hospodaření sboru za protektorátu a měnová reforma

02.10.2017 22:26
  .. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Konat v obci plesy, zábavy a jiné veselice byla tradice našich hasičů přetrvávající z let minulých. Po započetí války se však takových akcí konalo poskrovnu, až úplně ustaly. V lednu...

ze zpravodaje - Co chcete vědět o řimickém jezu ?

07.09.2017 13:16
  Co chcete vědět o řimickém jezu ? - Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1981 č. 1     Úryvek ze smlouvy o pracovní pořádek při řimickém jezu, ujednané roku 1497 od Albrechta Černohorského z Boskovic toho času pána na Úsově, od opata kláštera Hradisko u...

Pořízení první motorové stříkačky

01.09.2017 19:05
  .. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Za válečných let byla hasební technika velice zastaralá. Vesnické hasičské sbory měli až na nepatrné výjimky k dispozici ruční hasičské stříkačky, jejichž stáří mnohdy převyšovalo 50 let....

Události předválečné doby a Protektorát Čechy a Morava

01.09.2017 18:17
  .. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Abychom mohli vystihnout a zaznamenat události a změny, které postihly hasičstvo během druhé světové války, jest třeba se vrátit o několik let zpět, uvést krátce pár slov obecně o hasičstvu a...

rok 1939 - poslední zápis kronikáře br. Antonína Řmota

07.08.2017 05:47
  Valnou hromadu tohoto nešťastného třicátého devátého roku zahajovali jsme 29tého ledna o 10té hodině dopolední v hostinci pí. Rosenberkové. Ještě jsme tehdy netušili, že ani ne za dva měsíce budem příslušníky Velkoněmecké říše. Dle presenční listiny bylo na této schůzi přítomno 18 br....

ze zpravodaje - Staré slovanské osídlení u Řimic

07.08.2017 05:43
  Staré slovanské osídlení u Řimic - Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1982 č. 2     Při stavbě dálnice Palonín - Řimice v roce 1979 přišlo se na hranicích obou vesnic na starou slovanskou vesničku dříve neznámou. Nálezy keramiky a železných...

rok 1938 - částečná mobilisace před obsazením Sudet stihla i naše hasiče

01.07.2017 07:17
  Nadešel rok, ve kterém od Aše k Jasyně – od nejzapadlejší vísky po matičku Prahu, měli jsme oslavovat dvacetileté trvání samostatné Československé republiky. Tak zněl příkaz skoro všech časopisů počátkem tohoto roku. Přišel však den – kdy místo radostně dmoucích se prsou přestávali jsme...
Záznamy: 1 - 10 ze 97
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>