Archiv článků

rok 1938 - částečná mobilisace před obsazením Sudet stihla i naše hasiče

01.07.2017 07:17
  Nadešel rok, ve kterém od Aše k Jasyně – od nejzapadlejší vísky po matičku Prahu, měli jsme oslavovat dvacetileté trvání samostatné Československé republiky. Tak zněl příkaz skoro všech časopisů počátkem tohoto roku. Přišel však den – kdy místo radostně dmoucích se prsou přestávali jsme...

ze zpravodaje - Víte že ... ?

01.07.2017 07:11
  Víte že ... ? Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1979 č. 2     Z ústního podání se v Řimicích zachovalo to, že boží muka severozápadně podle cesty vedoucí k Palonínu byla vystavěna na místě, kde někdy stávala šibenice; pole to dosud se nazývá...

z bělolhotských kronik - rok 1976

26.06.2017 04:00
  Vybrané informace za rok 1976 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Od té doby, kdy byla ukončena socializace společnosti na úseku zemědělském, a po soustředění politickém, vyvíjí se všechen hospodářský i kulturní život v naší obci kolem správy obce a...

z bělolhotských kronik - rok 1975

26.06.2017 03:54
  Vybrané informace za rok 1975 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Co postačilo pro školu obecnou, nebylo v budově dost prostoru po zřízení školy měšťanské. Po léta se občané domáhali provedení adaptací v budově, až v roce 1974 návštěva...

z bělolhotských kronik - rok 1974

26.06.2017 03:46
  Vybrané informace za rok 1974 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     poznámka - kronikář v úvodním listu tohoto roku vepisuje pamětní spis, jenž sepsal v rámci soutěže kronikářů, které se účastnil. V rámci tohoto popisuje následující...

z bělolhotských kronik - rok 1973

26.06.2017 03:28
  Vybrané informace za rok 1973 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Stavba velkého vepřína, který bude sloužit i několika okolním J.Z.D. spěje ku svému dokončení. Bylo proto již v jeho části umístěno na 800 prasat. Dne 18. ledna o 6. hodině ranní byla...

z bělolhotských kronik - rok 1972

25.06.2017 12:37
  Vybrané informace za rok 1972 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Obec Hradečná domáhá se svého osamostatnění a nebo připojení k obci Mladeč - Měrotín. Žádost tato byla zamítnuta a to z toho důvodu, že v budoucnu počítá se s většími...

z bělolhotských kronik - rok 1971

24.06.2017 06:33
  Vybrané informace za rok 1971 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Dne 4.1. měl v Měrotíně pohřeb obvodní lékař MUDr. Mojmír Krejčí, který zemřel v nemocnici Olomouc ve věku 54 let. Působil v Měrotíně od roku 1946. I do Bílé Lhoty dojížděl...

z bělolhotských kronik - rok 1970

23.06.2017 09:11
    V roce 1969 zemřeli : 9.3.1969 ve věku 63 let Marie Procházková manželka malozemědělce a kapelníka J. Procházky 12.6.1969 ve věku 65 let Alois Lexmaul, bývalý zemědělec   poznámka - kronikář v zápisech zmiňuje události přistání na měsíci americké...

z bělolhotských kronik - rok 1969

22.06.2017 21:11
  Vybrané informace za rok 1969 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Po bouřlivém roce loňském nastává hned na počátku roku uklidnění. Stala se významná událost. Dnem 1.1.1969 byl z naší republiky Federativní stát Čechů a Slováků … Kronikář opět...
Záznamy: 1 - 10 ze 88
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>