Archiv článků

ze zpravodaje - Co chcete vědět o řimickém jezu ?

07.09.2017 13:16
  Co chcete vědět o řimickém jezu ? - Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1981 č. 1     Úryvek ze smlouvy o pracovní pořádek při řimickém jezu, ujednané roku 1497 od Albrechta Černohorského z Boskovic toho času pána na Úsově, od opata kláštera Hradisko u...

Pořízení první motorové stříkačky

01.09.2017 19:05
  .. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Za válečných let byla hasební technika velice zastaralá. Vesnické hasičské sbory měli až na nepatrné výjimky k dispozici ruční hasičské stříkačky, jejichž stáří mnohdy převyšovalo 50 let....

Události předválečné doby a Protektorát Čechy a Morava

01.09.2017 18:17
  .. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Abychom mohli vystihnout a zaznamenat události a změny, které postihly hasičstvo během druhé světové války, jest třeba se vrátit o několik let zpět, uvést krátce pár slov obecně o hasičstvu a...

rok 1939 - poslední zápis kronikáře br. Antonína Řmota

07.08.2017 05:47
  Valnou hromadu tohoto nešťastného třicátého devátého roku zahajovali jsme 29tého ledna o 10té hodině dopolední v hostinci pí. Rosenberkové. Ještě jsme tehdy netušili, že ani ne za dva měsíce budem příslušníky Velkoněmecké říše. Dle presenční listiny bylo na této schůzi přítomno 18 br....

ze zpravodaje - Staré slovanské osídlení u Řimic

07.08.2017 05:43
  Staré slovanské osídlení u Řimic - Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1982 č. 2     Při stavbě dálnice Palonín - Řimice v roce 1979 přišlo se na hranicích obou vesnic na starou slovanskou vesničku dříve neznámou. Nálezy keramiky a železných...

rok 1938 - částečná mobilisace před obsazením Sudet stihla i naše hasiče

01.07.2017 07:17
  Nadešel rok, ve kterém od Aše k Jasyně – od nejzapadlejší vísky po matičku Prahu, měli jsme oslavovat dvacetileté trvání samostatné Československé republiky. Tak zněl příkaz skoro všech časopisů počátkem tohoto roku. Přišel však den – kdy místo radostně dmoucích se prsou přestávali jsme...

ze zpravodaje - Víte že ... ?

01.07.2017 07:11
  Víte že ... ? Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1979 č. 2     Z ústního podání se v Řimicích zachovalo to, že boží muka severozápadně podle cesty vedoucí k Palonínu byla vystavěna na místě, kde někdy stávala šibenice; pole to dosud se nazývá...

z bělolhotských kronik - rok 1976

26.06.2017 04:00
  Vybrané informace za rok 1976 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Od té doby, kdy byla ukončena socializace společnosti na úseku zemědělském, a po soustředění politickém, vyvíjí se všechen hospodářský i kulturní život v naší obci kolem správy obce a...

z bělolhotských kronik - rok 1975

26.06.2017 03:54
  Vybrané informace za rok 1975 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Co postačilo pro školu obecnou, nebylo v budově dost prostoru po zřízení školy měšťanské. Po léta se občané domáhali provedení adaptací v budově, až v roce 1974 návštěva...

z bělolhotských kronik - rok 1974

26.06.2017 03:46
  Vybrané informace za rok 1974 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     poznámka - kronikář v úvodním listu tohoto roku vepisuje pamětní spis, jenž sepsal v rámci soutěže kronikářů, které se účastnil. V rámci tohoto popisuje následující...
Záznamy: 1 - 10 ze 93
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>