Četnictvo na Bělolhotsku

Četnictvo na Bělolhotsku - úvodní informace

07.02.2018 23:22
  Působení četnictva na bělolhotsku a okolí … Dovolte mi, abych všem návštěvníkům a čtenářům našeho historického webu představil další téma, jemuž jsem se věnoval v rámci odhalování historie obce Hradečná a jejího okolí a jímž je působení četnictva jakožto bezpečnostního sboru v okolí naší...

Četnictvo - Četnická stanice Bílá Lhota - vznik, působnost, činnost

15.03.2018 04:29
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Vznik Četnické stanice v Bílé Lhotě …   Četnická stanice v obci Bílá Lhota byla zřízena k 1. březnu 1893 a svoje prvé působiště nalezla na gruntu čís. 2. Již zakrátko ke dni 26. června 1897 je...

Četnictvo - seznam velitelů Četnické stanice Bílá Lhota a četníků

15.03.2018 04:49
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Na četnické stanici v Bílé Lhotě se za doby jejího fungování vystřídalo celkem 13 velitelů a nespočet podřízeného mužstva, proto ať na nikoho nezapomeneme, zde je jejich výčet. Zdrojem je...

Četnictvo - služební obchůzky v měsíci lednu 1934

15.03.2018 04:54
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Jako podklad pro komplexní zhodnocení činnosti zdejších četníků nám poslouží archivovaná staniční služební kniha č. 17, jež obsahuje zápisy o činnosti, obchůzkách a průběhu služby od 16. října...

Četnictvo - činnost četnictva v kalendářním roce 1934

15.03.2018 05:11
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Ke zhodnocení množství a druhu vykonané činnosti zdejším četnictvem za delší období, následuje přepis zápisů činěných po ukončení konkrétní obchůzky do staniční knihy za celý zbytek kalendářního...

Četnictvo - výběr zajímavých zápisů ze staniční knihy

19.03.2018 10:45
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     7. dubna 1936 Obchůzka do Měrotína a podle potřeby za účelem vyšetření náhlého úmrtí dělnice bez zaměstnání M.J. z Nové Vsi v hostinci Gustava Dohnala v Měrotíně. Dne 4.6.1936...

Četnictvo - zápisy v památníku stanice od vzniku republiky po její okleštění

19.03.2018 10:51
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Z četnického památníku stanice v Bílé Lhotě již bylo pár vybraných zajímavostí a důležitých událostí týkajících se četnictva uvedeno v předešlém článku Četnická stanice v Bílé Lhotě - vznik,...