Četnictvo na Bělolhotsku

Četnictvo na Bělolhotsku - úvodní informace

07.02.2018 23:22
  Působení četnictva na bělolhotsku a okolí … Dovolte mi, abych všem návštěvníkům a čtenářům našeho historického webu představil další téma, jemuž jsem se věnoval v rámci odhalování historie obce Hradečná a jejího okolí a jímž je působení četnictva jakožto bezpečnostního sboru v okolí naší...

Četnictvo - Četnická stanice Bílá Lhota - vznik, působnost, činnost

15.03.2018 04:29
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Vznik Četnické stanice v Bílé Lhotě …   Četnická stanice v obci Bílá Lhota byla zřízena k 1. březnu 1893 a svoje prvé působiště nalezla na gruntu čís. 2. Již zakrátko ke dni 26. června 1897 je...

Četnictvo - seznam velitelů Četnické stanice Bílá Lhota a četníků

15.03.2018 04:49
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Na četnické stanici v Bílé Lhotě se za doby jejího fungování vystřídalo celkem 13 velitelů a nespočet podřízeného mužstva, proto ať na nikoho nezapomeneme, zde je jejich výčet. Zdrojem je...

Četnictvo - služební obchůzky v měsíci lednu 1934

15.03.2018 04:54
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Jako podklad pro komplexní zhodnocení činnosti zdejších četníků nám poslouží archivovaná staniční služební kniha č. 17, jež obsahuje zápisy o činnosti, obchůzkách a průběhu služby od 16. října...

Četnictvo - činnost četnictva v kalendářním roce 1934

15.03.2018 05:11
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Ke zhodnocení množství a druhu vykonané činnosti zdejším četnictvem za delší období, následuje přepis zápisů činěných po ukončení konkrétní obchůzky do staniční knihy za celý zbytek kalendářního...

Četnictvo - výběr zajímavých zápisů ze staniční knihy

19.03.2018 10:45
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     7. dubna 1936 Obchůzka do Měrotína a podle potřeby za účelem vyšetření náhlého úmrtí dělnice bez zaměstnání M.J. z Nové Vsi v hostinci Gustava Dohnala v Měrotíně. Dne 4.6.1936...

Četnictvo - zápisy v památníku stanice od vzniku republiky po její okleštění

19.03.2018 10:51
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Z četnického památníku stanice v Bílé Lhotě již bylo pár vybraných zajímavostí a důležitých událostí týkajících se četnictva uvedeno v předešlém článku Četnická stanice v Bílé Lhotě - vznik,...

Četnictvo - zaostřeno na druhou republiku a Protektorát

25.06.2018 10:40
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Z četnického památníku stanice v Bílé Lhotě již byly nejdůležitější událostí týkající se četnictva z období okleštěné republiky a protektorátního období uvedeny v předešlém článku Četnická stanice...

Četnictvo - Četnická stanice Mladeč - vznik, působnost, činnost

25.06.2018 11:04
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Zřízení Četnické stanice v Mladči ...   Četnická stanice v obci Mladeč byla zřízena k 27. říjnu 1938 jako stanice prozatimní. Jak již bylo uvedeno u předešlého článku, předcházela tomu...

Četnictvo - seznam velitelů četnické stanice Mladeč a četníků

25.06.2018 11:23
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Na četnické stanici v Mladči se za doby její činnosti vystřídali celkem 4 velitelé a spoustu podřízených četníků, proto ať na nikoho nezapomeneme, zde je jejich výčet. Zdrojem je archivovaný...

Četnictvo - zápisy v památníku stanice z válečné doby

25.06.2018 11:27
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Památník četnické stanice Mladeč z let 1938 - 1946, obsahuje záznamy důležitých událostí z doby po zabrání pohraničí a protektorátní doby nesvobody z obvodu stanice. Jedná se o úřední sešit...

Četnictvo - "letem světem" k okolnímu četnictvu

25.06.2018 11:31
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Zachtělo se mi zmapovat krátce stav četnictva v našem okolí před a po vzniku četnické stanice v Bílé Lhotě. V Okresním archivu v Olomouci ve fondu Okresní úřad Litovel /zn. L 1-2, č. NAD 1200,...

Četnictvo - četníci ve vzpomínkách ..

25.06.2018 11:37
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Jako poslední článek tohoto tématu připojuji citace několika zápisů, kde jsou četníci zmiňovaní a to z Pamětní knihy obce Hradečná kronikáře p. Antonína Řmota ml. z Hradečné, která je na našem...