Bělolhotské kroniky

Bělolhotské kroniky - úvodní informace

10.06.2017 17:22
  Do historie obce Bílá Lhota můžeme nahlédnout díky písemným záznamům v kronikách, které v minulosti pořídilo několik tamních kronikářů. V Okresním archivu v Olomouci jsou ve fondu Místního národního výboru Bílá Lhota uloženy dvě staré kroniky z let 1918 - 1976, novější od roku 1992 jsou...

z bělolhotských kronik - rok 1960

10.06.2017 17:45
  Vybrané informace za rok 1960 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Období od roku 1960 je možno označit jako nový směr v budování vesnice. Zvláště v naší obci dochází k velkým změnám. Je to především sloučení obcí Bílé Lhoty, Hrabí, Hradečné a Pateřína v obec...

z bělolhotských kronik - rok 1961

11.06.2017 05:57
  Vybrané informace za rok 1961 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Rok začal ve znamení velmi mírné zimy, měsíce leden a únor téměř bez sněhu, vegetace se probouzí již v únoru (líska kvete už 24. února) a jarní práce začaly hned počátkem března. Pak...

z bělolhotských kronik - rok 1962

12.06.2017 06:04
  Vybrané informace za rok 1962 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Na počátku ve znamení velmi mírné zimy jen se slabou sněhovou pokrývkou, duben mokrý a studený. Jarní práce odsunuty až na druhou  polovinu dubna . Počasí nepříznivé pro vegetaci a pro...

z bělolhotských kronik - rok 1963

12.06.2017 18:04
  Vybrané informace za rok 1963 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Počátek roku byl náporem tuhé zimy, která vlastně začala již v loňském listopadu. Zima byla u nás co do krutosti na třetím místě tohoto století. Byla zvlášť mimořádně dlouhá, začala...

z bělolhotských kronik - rok 1964

14.06.2017 05:26
  Vybrané informace za rok 1964 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     poznámka - kronikář v záhlaví tohoto roku prvně připomíná události pohnutého roku 1914 k padesátiletému výročí, které zavdaly příčinu ke vzniku první světové války. Pro zajímavost...

z bělolhotských kronik - rok 1965

15.06.2017 06:20
  Vybrané informace za rok 1965 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Zima na přelomu let 1964 - 1965 byla mírná co se týče mrazu, sněhu však bylo dost.  Mráz nepřekročil 15 stupňů pod nulou. Zima vrcholila k 15. únoru, kdy za silného větru a mrazu...

z bělolhotských kronik - rok 1966

15.06.2017 14:52
  Vybrané informace za rok 1966 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Již na konci minulého roku byli občané znepokojeni poplašnými zprávami o nebezpečí chřipkové epidemie. Takzvaná asijská chřipka začala někde v asijské části Sovětského svazu a blíží se...

z bělolhotských kronik - rok 1967

15.06.2017 16:58
  Vybrané informace za rok 1967 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     V roce 1962 schválila vláda jakési provisorium pro řízení výstavby na venkově. Podle něho měly býti do budoucna vybudovány tak zvané obce střediskové, kde by byly nejen všechny obchody...

z bělolhotských kronik - rok 1968

15.06.2017 17:03
  Vybrané informace za rok 1968 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     poznámka - kronikář v úvodu vzpomíná výročí velké události pro náš národ - dne 28. října tomu bude 50 let, co byla prohlášena československá republika ..   V prvé polovině...

z bělolhotských kronik - rok 1969

22.06.2017 21:11
  Vybrané informace za rok 1969 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Po bouřlivém roce loňském nastává hned na počátku roku uklidnění. Stala se významná událost. Dnem 1.1.1969 byl z naší republiky Federativní stát Čechů a Slováků … Kronikář opět...

z bělolhotských kronik - rok 1970

23.06.2017 09:11
    V roce 1969 zemřeli : 9.3.1969 ve věku 63 let Marie Procházková manželka malozemědělce a kapelníka J. Procházky 12.6.1969 ve věku 65 let Alois Lexmaul, bývalý zemědělec   poznámka - kronikář v zápisech zmiňuje události přistání na měsíci americké...

z bělolhotských kronik - rok 1971

24.06.2017 06:33
  Vybrané informace za rok 1971 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Dne 4.1. měl v Měrotíně pohřeb obvodní lékař MUDr. Mojmír Krejčí, který zemřel v nemocnici Olomouc ve věku 54 let. Působil v Měrotíně od roku 1946. I do Bílé Lhoty dojížděl...

z bělolhotských kronik - rok 1972

25.06.2017 12:37
  Vybrané informace za rok 1972 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Obec Hradečná domáhá se svého osamostatnění a nebo připojení k obci Mladeč - Měrotín. Žádost tato byla zamítnuta a to z toho důvodu, že v budoucnu počítá se s většími...

z bělolhotských kronik - rok 1973

26.06.2017 03:28
  Vybrané informace za rok 1973 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Stavba velkého vepřína, který bude sloužit i několika okolním J.Z.D. spěje ku svému dokončení. Bylo proto již v jeho části umístěno na 800 prasat. Dne 18. ledna o 6. hodině ranní byla...

z bělolhotských kronik - rok 1974

26.06.2017 03:46
  Vybrané informace za rok 1974 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     poznámka - kronikář v úvodním listu tohoto roku vepisuje pamětní spis, jenž sepsal v rámci soutěže kronikářů, které se účastnil. V rámci tohoto popisuje následující...

z bělolhotských kronik - rok 1975

26.06.2017 03:54
  Vybrané informace za rok 1975 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Co postačilo pro školu obecnou, nebylo v budově dost prostoru po zřízení školy měšťanské. Po léta se občané domáhali provedení adaptací v budově, až v roce 1974 návštěva...

z bělolhotských kronik - rok 1976

26.06.2017 04:00
  Vybrané informace za rok 1976 z bělolhotských kronik zejména k obci Hradečná :     Od té doby, kdy byla ukončena socializace společnosti na úseku zemědělském, a po soustředění politickém, vyvíjí se všechen hospodářský i kulturní život v naší obci kolem správy obce a...