Zde najdete odkazy na webové stránky s historickým nádechem, zajímavou historickou, genealogickou tématikou i další zajímavé ...

 

Archiv zajímavostí z tisku, televize a internetu od nás a z okolí :

Jarní práce na polích v Měrotíně - Československý týdeník rok 1950 - ČT24 video 1.5.2017

Povodeň 2013 : Liják s kroupami a bahnem zaplavil Litovelsko - Olomoucký deník 10.6.2013

Povodeň 2013 : Bílá Lhota v bahně a bez pitné vody - Deník.cz 11.6.2013

Lidé svatého Floriana : Hradečná - Olomoucký deník 14.10.2009

Kozlův hasičský počin : Hradečná - Olomoucký deník 14.10.2009

Válečné hroby - pomník obětem 1. světové války - Mikroregion Litovelsko, web 20.1.2017

Válečné hroby - pomník obětem 1. světové války - Litovelské noviny 1/2017, str. 5

Hospody Litovelska - Hostinec U Robinsona - Litovelské noviny 9/2012, str. 9

Vynášení Moravy v Hradečné - Město Litovel, web 20.3.2013

 

 

Archivy, instituce, ústavy :

Česká archivní společnost

Národní archiv v Praze

Moravský zemský archiv v Brně (jižní Morava)

Zemský archiv v Opavě (severní a střední Morava)

Státní oblastní archiv Zámrsk (východní Čechy)

Státní oblastní archiv Litoměřice (severní a severozápadní Čechy)

Státní oblastní archiv Plzeň (západní Čechy)

Státní oblastní archiv Třeboň (jižní Čechy)

Státní oblastní archiv Praha (hlavní město Praha a střední Čechy)

Ústav pro studium totalitních režimů

Archiv bezpečnostních složek

Vojenský historický ústav

Vojenský ústřední archiv

Vlastivědné muzeum Olomouc

Národní knihovna ČR

Vědecká knihovna Olomouc

Český statistický úřad

Historický ústav Akademie věd ČR

 

 

Archivní projekty, sbírky, seznamy, matriky : 

Digitalizace v archivech - info

Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů "Porta fontium"

Portál církevních listin střední Evropy "Monasterium"

Portál matrik "Vademecum" (severní a střední Morava)

Portál matrik "Actapublica" (jížní Morava)

Portál matrik a písemností "Family search"

Databáze STB a EZO (státní bezpečnost a evidenčně zájmové osoby)

Dokumentace usmrcených na státních hranicích 1948 - 1989

Dokumentace událostí okupace let 1968 - 1969

Portál Holocaust

Portál Paměť národa

Portál sčítání lidu v ČR

Portál volby v ČR

Veřejná databáze ČSÚ

Databáze demografických údajů za obce ČR

Historický místopis severní Moravy a Slezska - bibliografie

Chytilův místopis ČSR (1929)

Zaniklé obce a objekty

Protektorátní názvy obcí a území v oberlandrátech

Archiv českého webu Národní knihovny - webarchiv

Poškozené a zničené kostely a kaple v ČR

Databáze historických hřbitovů

Spolek pro vojenská pietní místa

Centrální evidence válečných hrobů MO ČR

Památkový katalog Národního památkového ústavu ČR

Bibliografie dějin českých zemí Akademie věd ČR

Lidová architektura a památky

Databáze pohlednic Olomoucka

Ikonografie města Litovle

Archiv České televize - ČT24

Moderní dějiny - vzdělávací portál

Ústav pro českou literaturu - digitální archiv časopisů, novin a tisku

 

 

Genealogické weby :

GENEA.cz

GENEBAZE.cz

Diskusní fórum GENEALOGIE.TABY.cz

Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně

 

 

Mapové sbírky a portály :

Mapová díla - I., II. a III. vojenské mapování, Mullerovo mapování

Mapy stabilního katastru

Indikační skici stabilního katastru

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru

Staré a historické mapy Čech, Moravy a Slezska

Staré mapy Moravy

Mapy ČSR a Protektorátu Čechy a Morava

Národní geoportál INSPIRE

Geoportal ČÚZK

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Mapový server Regionálního informačního servisu

Mapový server Olomouckého kraje

Digitální knihovna map Vědecké knihovny Olomouc

Archiv leteckých měřičských snímků

Letecké snímky z 50tých let - mapování kontaminace

Katastr nemovitostí - webová aplikace "ikatastr"

Katastr nemovitostí - plná verze "nahlížení do KN"

Národní registr pramenů a studánek - mapa

Geologické a geovědní mapy

Mapová aplikace obce Bílá Lhota na portálu GEOSENSE

 

 

Encyklopedie, slovníky, písmo, heraldika :

Wikipedie

Wikislovník

Seznam německých názvů obcí a osad v Česku (wiki)

Slovník cizích slov

Vícejazyčný slovník (latina, němčina)

Latinský slovník na webu genea.cz

Jak psát kurentem

Interaktivní paleografická čítanka ÚHV

Historická staročeština

Prozatimní heraldická knihovna

Encyklopedie náboženství, filosofie a humanitních oborů

Encyklopedie moderních dějin

Encyklopedie panovníků

Jazyková příručka ÚAV

Věčný kalendář

 

 

Hasičství, požární ochrana :

Hasičský záchranný sbor ČR - profesionální hasiči

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - web dobrovolní hasiči.cz

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okresní sdružení Olomouc

Požáry.cz - ohnisko žhavých zpráv

Hasičské noviny - list Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Historie a vývoj hodnostního označení u hasičstva

 

 

... další zajímavosti :

České peníze a jejich historie

Česká numismatika a její historie

Hrdelní právo v minulosti

Historie poznávacích značek vozidel v Českých zemích

Historie Moravy - promoravia.blog

Historie Olomoucka - olomoucky.rej

Moravia Magna - společnost pro kulturu, historii a umění

Školství za Protektorátu Čechy a Morava - projekt Památníku Terezín

Projekt Velká válka : první světová válka 1914 - 1918

Portál Fronta : druhá světová válka 1939 - 1945

 

 

 

zdroj :
internet :)