Postupem doby od počátku střádání historických informací k obci Hradečná se nám podařilo nashromáždit větší množství různých fotografií, které se týkají ať již obecního či hasičského života ve vesnici a to jak z doby dávno minulé, nedávné, tak i té současné, kdy jsem začal sám fotit. Na webových stránkách bylo ve fotogalerii až dosud umístěno jen několik málo fotografií z této sbírky, opravdu jen zlomek a to navíc v mizerném rozlišení z důvodu nedostatečného úložného prostoru stránek. Přitom právě o starší fotografie je mezi lidmi ve vesnici velký zájem o čemž jsem se přesvědčil při vydání fotoknihy Obec Hradečná a historie z fotografií. Vím sám, jak i já jsem lačně sháněl kdejakou starou fotografii z vesnice a radoval se za jakýkoliv, byť rozmazaný nebo potrhaný přírůstek do sbírky. Co ale nyní s nimi ? Nechat si je jen pro sebe naskenované v počítači ?

Fotografie jsem sehnal různě po rodinách a lidech ve vesnici. Týkají se obecně společenského a kulturního dění, obecního a hasičského života a mnohdy podávají obraz o životě lidí a též stavu a vzhledu vesnice v různých dobách. V dobré víře rozhodl jsem se, že utvořená sbírka je k ničemu, když je jen pro jednoho člověka, proto jsem zřídil pro Hradečské paměti a dobrovolné hasiče jednu společnou a externí fotogalerii na úložném a prostorném portálu rajče.idnes.cz.

Upozorňuji, že si na starší, cizí ani sesbírané fotografie nedělám žádný nárok, ani práva. Opravdu jsem jich většinu sesbíral napříč celou vesnicí a u některých, těch starších, již snad ani nevím od koho kterou mám. Právě proto je dávám k dispozici jako historickou a komplexní sbírku všem lidem z vesnice - skutečně je škoda si je nechat sám pro sebe. Všechny fotografie jsou označeny logem Hradečských pamětí s odlišením, zda se jedná o mnou nafocené či archivní nebo sesbírané fotografie. Pokud by někdo chtěl některou z fotek z galerie k vyvolání bez loga, stačí říct nebo napsat e-mail a já pošlu originál bez loga. U některých cizích novějších fotografií je též níže na rozcestníku u složek uveden v závorce autor. 

 

logo - fotky archivní, sesbírané ať již staré či novodobé, jež jsem nefotil já ..

 

logo - fotky mnou nafocené, včetně uvedení letopočtu ..

 

Všem, kteří do této sbírky poskytli jakékoliv fotografie, strašně moc děkuji. Veliké poděkování patří rovněž panu Zdenku Rosenbergovi, který nafotil kompletní dění v naší vesnici za posledních cca 10 let (2007 - 2017) a fotografie mi do sbírky předal. Tedy jen díky ochotě lidí se podařilo fotky v komplexní sbírce o životě v naší vesnici zpřístupnit všem.

 

Vstup do kompletní fotogalerie na portálu rajce.idnes.cz : 

 

 

Seznam jednotlivých galerií s přímým odkazem :

l.p. 1835 - 1913 - kaple Panny Marie na návsi v Hradečné
l.p. 1891 - 2008 - Úmrtní oznámení z Hradečné
l.p. 1898 - 1920 - Rolnická mlékárna a svoz mléka
l.p. 1899 - dobová pohlednice vesnice Hradečná
l.p. 1899 - 2016 - pohlednice z Bělolhotska
l.p. 1900 - 1980 - fotografie z dědiny a ze života z 20. století
l.p. 1901 - sedláci z Hradečné - 13.7.1901
l.p. 1910 - dobová pohlednice vesnice Hradečná
l.p. 1912 - památeční fotografie hasičského sboru a jeho vedení - 29.9.1912
l.p. 1913 - 1949 - ochotnické divadlo v Hradečné
l.p. 1924 - slavnostní odhalení pomníku padlým v první světové válce - 14.7.1924
l.p. 1924 - pomník padlým v první světové válce
l.p. 1925 - sjezd hasičské XXIII. župy Karla Havlíčka Borovského - 14.6.1925
l.p. 1930 - společná fotografie hasičského sboru v černých čamarách
l.p. 1930 - 1975 - z prostředí místních hostinců
l.p. 1936 - dobová pohlednice "Robinsonova restaurace v Hradečné u Litovle"
l.p. 1945 - 1960 - odvody branců k vojenské prezenční službě
l.p. 1953 - pohřeb Josefa Kratochvíla - 14.4.1953
l.p. 1955 - 1960 - oslavy Pražského jezulátka
l.p. 1955 - 1975 - tradiční vynášení Morany a velikonoční klapání
l.p. 1960 - 1980 - bruslení na rybníku Luže v "hliníku"
l.p. 1961 - účast požárníků z Hradečné na akci v Měrotíně
l.p. 1963 - okrsková požární soutěž a cvičení v Pateříně
l.p. 1966 - Mezinárodní družstevní den
l.p. 1967 - Mezinárodní družstevní den - 25.6.1967
l.p. 1967 - Mezinárodní družstevní den - 25.6.1967 - plakát
l.p. 1968 - dobová pohlednice vesnice Hradečná
l.p. 1968 - výročí 60 let založení požárního sboru Hradečná - 30.6.1968
l.p. 1968 - pohřeb Františka Krčka - 19.5.1968
l.p. 1970 - budování cesty z Hradečné do Měrotína
l.p. 1972 - oprava bývalé kovárny a její přestavba na klubovnu
l.p. 1974 - 2017 - "Bělolhotský zpravodaj" a "Naše noviny" - čelní strany
l.p. 1975 - 1985 - požární družstvo Základní organizace Svazu požární ochrany Hradečná
l.p. 1978 - 1985 - diplomy z požárních soutěží
l.p. 1980 - 1986 - úspěchy mladých požárníků v soutěži Plamen - diplomy
l.p. 1981 - 1985 - požární soutěže, dětský den v Hradečné
l.p. 1981 - pohřeb Kristýny Ajgelové - 29.7.1981
l.p. 1982 - Jaroslav Paták na školení velitelů požární ochrany
l.p. 1983 - výročí 75 let založení požárního sboru Hradečná - 29.5.1983
l.p. 1983 - okrskové námětové cvičení v Hradečné
l.p. 1983 - členská schůze Základní organizace Svazu požární ochrany Hradečná
l.p. 1983 - pohřeb Jana Bendu - 12.3.1983
l.p. 1990 - první svobodné volby po sametové revoluci
l.p. 1997 - poděkování za účast na likvidaci povodní na litovelsku
l.p. 1998 - dům čp. 30 u Seifertů po požáru
l.p. 1999 - 2012 - hrané divadlo pod vedením br. Jaromíra Kratochvíla na májových slavnostech
l.p. 2004 - prověřovací hasičské cvičení v Bílé Lhotě
l.p. 2004 - výměna hasičského vozidla Tatra 805 vs. Praga V3S
l.p. 2004 - 2008 - rekonstrukce obecní klubovny (D. Lexmaul, Z. Rosenberg)
l.p. 2004 - 2008 - oprava hasičské zbrojnice a adaptace pro nové vozidlo (D. Lexmaul)
l.p. 2004 - 2017 - tradiční kácení máje
l.p. 2004 - 2017 - tradiční kácení máje - plakáty
l.p. 2005 - čerpání zatopené studny v Hradečné č. 32 ejektorem - 27.3.2005
l.p. 2005 - okrskové námětové cvičení v Hradečné
l.p. 2005 - okrsková soutěž požárních družstev v Řimicích - 21.5.2005
l.p. 2005 - 2015 - diplomy ze soutěží - požární sport, fotbal, florbal
l.p. 2007 - sběr starého železa - 5.5.2007 (Z. Rosenberg)
l.p. 2008 - okrsková soutěž požárních družstev v Řimicích - 17.5.2008
l.p. 2008 - 2010 - budování kulturního areálu pod obecní klubovnou (Z. Rosenberg)
l.p. 2008 - oslavy výročí 100 let založení hasičů v Hradečné - 21.6.2008 - plakát a pozvánka
l.p. 2008 - oslavy výročí 100 let založení hasičů v Hradečné - 21.6.2008
l.p. 2008 - letecké pohledy - focení z balonu (R. Lahulek)
l.p. 2008 - letecké pohledy - focení z letadla (V. Podivinský)
l.p. 2009 - velikonoční klapání - 9.4.2009 - plakát
l.p. 2009 - požár pilin u Vaňáků na čp. 34 - 25.7.2009
l.p. 2010 - 2017 - rekultivace obecního hřiště (Z. Rosenberg)
l.p. 2011 - brigáda dobrovolných hasičů u lomu Brodka a Geologických varhan - 12.3.2011
l.p. 2011 - grunty chalupy a domky v Hradečné
l.p. 2011 - velikonoční klapání
l.p. 2012 - Mezinárodní den žen - 10.3.2012 - plakát
l.p. 2012 - pohledy na obec Hradečná z okolí - "retuš"
l.p. 2012 - okrskové námětové cvičení v Hradečné - 20.7.2012
l.p. 2013 - bruslení na hřišti - 26.1.2013
l.p. 2013 - fotokniha "Obec Hradečná a historie z fotografií"
l.p. 2013 - sv. Mikuláš a čerti (Z. Rosenberg)
l.p. 2014 - dětský maškarní bál - 8.3.2014 - plakát
l.p. 2014 - tradiční vynášení Morany
l.p. 2014 - velikonoční klapání - 18.4.2014
l.p. 2014 - okrskové námětové cvičení v Pateříně - 13.9.2014
l.p. 2014 - oprava pomníku padlým v první světové válce
l.p. 2014 - hasiči na posledním rozloučení s Františkem Šmoldasem - 22.6.2014 (Z. Rosenberg)
l.p. 2014 - výročí 90 let postavení pomníku padlým v první světové válce - 5.7.2014
l.p. 2014 - výročí 90 let postavení pomníku padlým v první světové válce - 5.7.2014 - plakát
l.p. 2015 - blahopřání hospodáři sboru k 70. narozeninám - 29.9.2015
l.p. 2015 - okrsková soutěž požárních družstev v Řimicích - 10.5.2015
l.p. 2015 - velikonoční klapání - 4.4.2015
l.p. 2015 - výstavba splaškové kanalizace v Hradečné
l.p. 2015 - tradiční vynášení Morany
l.p. 2015 - hasičská demoliční brigáda v Olomouci - 7.11.2015 (Z. Rosenberg)
l.p. 2016 - rekonstrukce mostu pod Hradečnou u lomu Brodka
l.p. 2016 - nejnovější pohlednice vesnice Hradečná
l.p. 2016 - velikonoční klapání - 24.3.2016
l.p. 2016 - velikonoční klapání - 24.3.2016 - plakát
l.p. 2016 - oslavy výročí 650 let od vzniku obce Hradečná - 2.7.2016
l.p. 2016 - oslavy výročí 650 let od vzniku obce Hradečná - 2.7.2016 - plakát a pozvánka
l.p. 2016 - sv. Mikuláš a čerti
l.p. 2017 - hasičská brigáda ke kácení topolů - 3.1.2017 - 15.3.2017
l.p. 2017 - tříkrálová sbírka v Hradečné (Z. Rosenberg)
l.p. 2017 - okrsková soutěž požárních družstev v Řimicích - 30.4.2017
l.p. 2017 - vyšetřování "nehody" hasičského auta v Hradečné - 30.4.2017

l.p. 2017 - 2018 - sníh, mráz, bruslení - vzpomínky na zimní focení
l.p. 2018 - hasičská výroční valná hromada SDH Hradečná - 19.1.2018
l.p. 2018 - okrsková soutěž požárních družstev v Řimicích - 6.5.2018
l.p. 2018 - okrskové námětové cvičení v Pateříně - 16.6.2018
l.p. 2018 - oslavy výročí 120 let založení hasičů v Měrotíně - 9.9.2018
l.p. 2019 - fotokniha "Sbírka fotografií SDH Hradečná z let 1908 - 2018"
l.p. 2019 - velikonoční klapání - 19.4.2019
l.p. 2019 - letecké pohledy - focení z dronu - 24.10.2019 (O. Vlček)

l.p. 2020 - zasněžená povánoční Hradečná - 18.1.2020

 

autor kronikář Jirka Gottvald ml.

 

 

 

Fotogalerie a její obsah je pod licencí Creative Commons CC BY/NC/ND

 

Hasiči * hasičské vozidlo Praga V3S