Kronika SDH 1940-2014

Události předválečné doby a Protektorát Čechy a Morava

01.09.2017 18:17
  .. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Abychom mohli vystihnout a zaznamenat události a změny, které postihly hasičstvo během druhé světové války, jest třeba se vrátit o několik let zpět, uvést krátce pár slov obecně o hasičstvu a...

Pořízení první motorové stříkačky

01.09.2017 19:05
  .. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Za válečných let byla hasební technika velice zastaralá. Vesnické hasičské sbory měli až na nepatrné výjimky k dispozici ruční hasičské stříkačky, jejichž stáří mnohdy převyšovalo 50 let....

Hospodaření sboru za protektorátu a měnová reforma

02.10.2017 22:26
  .. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Konat v obci plesy, zábavy a jiné veselice byla tradice našich hasičů přetrvávající z let minulých. Po započetí války se však takových akcí konalo poskrovnu, až úplně ustaly. V lednu...

Obnovení společenského a kulturního života po válce

06.11.2017 17:46
  .. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Po osvobození a ukončení války v roce 1945 prakticky ihned došlo k oživení veškeré společenské a kulturní činnosti. Hasiči začali opět v obci pořádat taneční zábavy, divadla, výlety a...

Vedení a výbor sboru za války a v době poválečné

21.12.2017 05:09
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Starostou hasičského sboru od roku 1931 byl br. Ladislav Havlíček z čp. 16, kterého ve funkci za války patrně v roce 1943 vystřídal br. Josef Kratochvíl. Ten byl ve funkci deset let až do...

Společenský život

15.01.2018 07:25
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     V červenci 1947 se 17 našich bratří zúčastnilo župního sjezdu v Myslechovicích. Dopravu zajistil tehdejší velitel sboru br. Miroslav Havlíček z čp. 16. Jelo se na vlečce tažené...

Přichází léta padesátá

07.02.2018 21:01
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :       V letech 1951 - 1952 kulturní dění v obci téměř utichlo a až opět v listopadu (16.11.) 1952 hasiči uspořádali tradiční hodovou zábavu, ovšem finančně se nic nezměnilo. Na...

Změny padesátých let aneb jak se z „bratří“ stali „soudruzi“

13.04.2018 09:43
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :       Při popisu padesátých let nelze nezmínit významnou změnu poměrů v republice, která měla vliv i na organizaci hasičstva. Dne 25.2.1948 označovaného komunisty jako „vítězství...

Přichází velitel br.Ladislav Dostál st. a vojenská kázeň s výcvikem

13.04.2018 09:48
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Právě v této době koncem padesátých let došlo k výrazným změnám i u našeho požárního sboru. V prosinci roku 1958 na výroční členské schůzi byl na místo velitele sboru za odstupujícího...

Vítězství v okrskové soutěži a postup do okresní soutěže v Ludmírově

14.05.2018 05:40
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Okrsková soutěž se konala v červnu v neděli 7.6.1959 a to právě v naší obci na louce za restaurací Robinson, kudy protéká potok, jenž byl potřebný k čerpání vody. Za pomoci téměř...

Změny v zásahovém soutěžním družstvu a události let šedesátých

11.06.2018 11:01
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Další okresní soutěž se měla konat až v roce 1963. Na základě zhodnocení celkové situace a dosažených výsledků bylo rozhodnuto připravit zcela nové soutěžní družstvo a to...

Změny v územním rozdělení republiky a přechod do okrsku Bílá Lhota

10.07.2018 06:34
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     V roce 1960 opět došlo v republice k velkým změnám jak v politickém uspořádání státu, územním členění i reorganizaci společenských organizací. Byla zrušena řada menších okresů i mnoho...

Pořízení prvního požárního vozidla Tatra 805

25.08.2018 07:21
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     V prosinci roku 1962 se konala výroční členská schůze, na které navrhl br. Jaroslav Sova st. zakoupit pro sbor požární vozidlo. Prostřednictvím ředitele Velkoobchodu Potraviny v...