Kronika SDH 1940-2014

Události předválečné doby a Protektorát Čechy a Morava

01.09.2017 18:17
  .. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Abychom mohli vystihnout a zaznamenat události a změny, které postihly hasičstvo během druhé světové války, jest třeba se vrátit o několik let zpět, uvést krátce pár slov obecně o hasičstvu a...

Pořízení první motorové stříkačky

01.09.2017 19:05
  .. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Za válečných let byla hasební technika velice zastaralá. Vesnické hasičské sbory měli až na nepatrné výjimky k dispozici ruční hasičské stříkačky, jejichž stáří mnohdy převyšovalo 50 let....

Hospodaření sboru za protektorátu a měnová reforma

02.10.2017 22:26
  .. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Konat v obci plesy, zábavy a jiné veselice byla tradice našich hasičů přetrvávající z let minulých. Po započetí války se však takových akcí konalo poskrovnu, až úplně ustaly. V lednu...

Obnovení společenského a kulturního života po válce

06.11.2017 17:46
  .. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Po osvobození a ukončení války v roce 1945 prakticky ihned došlo k oživení veškeré společenské a kulturní činnosti. Hasiči začali opět v obci pořádat taneční zábavy, divadla, výlety a...

Vedení a výbor sboru za války a v době poválečné

21.12.2017 05:09
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Starostou hasičského sboru od roku 1931 byl br. Ladislav Havlíček z čp. 16, kterého ve funkci za války patrně v roce 1943 vystřídal br. Josef Kratochvíl. Ten byl ve funkci deset let až do...

Společenský život

15.01.2018 07:25
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     V červenci 1947 se 17 našich bratří zúčastnilo župního sjezdu v Myslechovicích. Dopravu zajistil tehdejší velitel sboru br. Miroslav Havlíček z čp. 16. Jelo se na vlečce tažené...

Přichází léta padesátá

07.02.2018 21:01
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :       V letech 1951 - 1952 kulturní dění v obci téměř utichlo a až opět v listopadu (16.11.) 1952 hasiči uspořádali tradiční hodovou zábavu, ovšem finančně se nic nezměnilo. Na...

Změny padesátých let aneb jak se z „bratří“ stali „soudruzi“

13.04.2018 09:43
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :       Při popisu padesátých let nelze nezmínit významnou změnu poměrů v republice, která měla vliv i na organizaci hasičstva. Dne 25.2.1948 označovaného komunisty jako „vítězství...

Přichází velitel br.Ladislav Dostál st. a vojenská kázeň s výcvikem

13.04.2018 09:48
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Právě v této době koncem padesátých let došlo k výrazným změnám i u našeho požárního sboru. V prosinci roku 1958 na výroční členské schůzi byl na místo velitele sboru za odstupujícího...

Vítězství v okrskové soutěži a postup do okresní soutěže v Ludmírově

14.05.2018 05:40
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Okrsková soutěž se konala v červnu v neděli 7.6.1959 a to právě v naší obci na louce za restaurací Robinson, kudy protéká potok, jenž byl potřebný k čerpání vody. Za pomoci téměř...

Změny v zásahovém soutěžním družstvu a události let šedesátých

11.06.2018 11:01
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Další okresní soutěž se měla konat až v roce 1963. Na základě zhodnocení celkové situace a dosažených výsledků bylo rozhodnuto připravit zcela nové soutěžní družstvo a to...

Změny v územním rozdělení republiky a přechod do okrsku Bílá Lhota

10.07.2018 06:34
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     V roce 1960 opět došlo v republice k velkým změnám jak v politickém uspořádání státu, územním členění i reorganizaci společenských organizací. Byla zrušena řada menších okresů i mnoho...

Pořízení prvního požárního vozidla Tatra 805

25.08.2018 07:21
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     V prosinci roku 1962 se konala výroční členská schůze, na které navrhl br. Jaroslav Sova st. zakoupit pro sbor požární vozidlo. Prostřednictvím ředitele Velkoobchodu Potraviny v...

Společenské akce na uhrazení dluhu na pořízené vozidlo

23.09.2018 06:59
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Jelikož bylo nutné splatit do roka věřiteli panu Beranovi z Bílé Lhoty zapůjčený obnos, musel se celý požární sbor začít pěkně „ohánět“, aby tyto peníze získal. Na úhradu dluhu...

Postup do okresní soutěže v Nákle

18.10.2018 21:03
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Při tom všem, ať se již jednalo o starost kolem nového požárního vozidla a prací na jeho zvelebení, nebo neustávající pořádání kulturních akcí za účelem výdělku na uhrazení dluhu na...