Pamětní kniha Hradečná

Pamětní kniha obce Hradečná - úvodní informace

22.11.2016 04:00
  Ve fondech Okresního archivu v Olomouci je uložena  Pamětní kniha obce Hradečná, sepsána Antonínem Řmotem ml., který k tomuto počinu byl pověřen obecním zastupitelstvem v roce 1925. V kronice nejdříve jednak sám popisuje některá historická fakta vážící se...

z pamětní knihy - silnice a doprava v naší obci a okolí

01.10.2016 23:00
  Tento článek je součástí uceleného tématu Pamětní kniha obce Hradečná     Přístupová cesta do Hradečné ze spodních obcí a její napojení na státní silnici Státní silnice vedoucí z Olomouce do Prahy, byla v našem kraji budována v roce 1818. Ještě předtím, než tato...

z pamětní knihy - správa obce

01.10.2016 22:00
  Tento článek je součástí uceleného tématu Pamětní kniha obce Hradečná     SPRÁVA OBCE V LETECH 1830 – 1927 …   Jan Smékal, 1830 - 1850, poslední rychtář v Hradečné Posledním rychtářem v Hradečné byl Jan Smékal, narozený v roce 1793 na čís. 17. Dříve než šel...

z pamětní knihy - staré místní zvyky

01.10.2016 21:00
  Tento článek je součástí uceleného tématu Pamětní kniha obce Hradečná     Velikonoce   Pokud se týče starých zvyků vztahujících se k době velikonoční, tyto byly převážně jako u nás stejné i ve většině krajů Moravy a proto je zde zmíněno jen o těch nejhlavnějších. Pro děti...

z pamětní knihy - počátky družstevnictví

01.10.2016 20:00
  Tento článek je součástí uceleného tématu Pamětní kniha obce Hradečná     Po zřízení rolnických mlékáren v Paloníně u Loštic a v Myslechovicích u Litovle počali i v naší obci přednější rolníci uvažovat o zřízení podobného závodu. Za přispění nynějšího inspektora mlékařství p....

z pamětní knihy - elektrifikace obce

01.10.2016 19:00
  Tento článek je součástí uceleného tématu Pamětní kniha obce Hradečná     Otázka elektrizační přišla u nás na přetřes již těsně před válkou v letech 1912 a 1913. Tehdy se utvořilo v Paloníně elektrické družstvo obcí pro odběr elektrické energie z elektrárny v Háji u...

z pamětní knihy - odbočka sokolské organizace

01.10.2016 18:00
  Tento článek je součástí uceleného tématu Pamětní kniha obce Hradečná     Návštěvníci prvního poválečného všesokolského sletu v Praze z naší obce byli průběhem jeho tak nadšeni, že se snažili i u nás v roce 1920 založit „Sokola“. Nejvíce se o to přičiňoval Stanislav...

z pamětní knihy - požáry a živelné pohromy

01.10.2016 17:00
  Tento článek je součástí uceleného tématu Pamětní kniha obce Hradečná     POŽÁRY PŘED VZNIKEM SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ …   Pokud paměť nejstarších obyvatel žijících v roce 1926 pamatovala, vypukl první požár v 19. století v roce 1859 na chalupě čís. 6. a...

z pamětní knihy - život před první světovou válkou

01.10.2016 16:10
  Tento článek je součástí uceleného tématu Pamětní kniha obce Hradečná     Život v naší vesnici vypadal v době před první světovou válkou docela jinak než v době poválečné, kdy přátelské a sousedské soužití mnohdy ustoupilo kastovnictví a stranickému politikaření. I způsob...

z pamětní knihy - život za první světové války

01.10.2016 15:00
  Tento článek je součástí uceleného tématu Pamětní kniha obce Hradečná     Již dlouho před touto hroznou válkou žili naši občané v předtuše čehosi tísnivého. Kronikář vzpomíná, že již v roce 1911 si lidé vykládali, že prý v roce 1916 má být světová vojna. Mnozí sice zase naopak...

z pamětní knihy - život po válce a ve 20.tých letech

01.10.2016 14:00
  Tento článek je součástí uceleného tématu Pamětní kniha obce Hradečná     Následky války v prvém poválečném roce 1919 dosti těžce doléhaly na většinu občanů. Života potřebných látek a všech materiálií se jevil se naprostý nedostatek. Byly proto zřizovány hospodářské rady,...

z pamětní knihy - život ve 30.tých letech až do roku 1938

01.10.2016 13:00
  Tento článek je součástí uceleného tématu Pamětní kniha obce Hradečná     Jarní teplé počasí v roce 1930 započalo 17. března, po prvé do polí se vyjelo 26. března. Krásné počasí potrvalo až přes velikonoční svátky, takže do těchto byla u nás většinou i řepa zasazena. Počasí...