Bělolhotský zpravodaj

Bělolhotský zpravodaj - úvodní informace

23.03.2017 00:50
  V prosinci roku 1974 vydala obec Bílá Lhota první číslo periodika pod názvem "Bělolhotský zpravodaj". Postupem času, s malými přestávkami a inovativními změnami, si obec vlastní periodiský tisk udržela do dnešní doby. Jednotlivá čísla Bělolhotského zpravodaje vycházela zprvu dvakráte ročně,...

ze zpravodaje - Jak vznikla jména našich vesnic

23.03.2017 03:17
  Jak vznikla jména našich vesnic, Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1977 č. 2   Místní jméno Lhota i zdrobnělé Lhotka se vyskytuje u nás velmi často. Jméno znamenalo polehčení, osvobození a dostávaly je vždy osady zakládané většinou na lesní půdě. Za práci s...

ze zpravodaje - Konec divočáka

03.04.2017 02:06
  Konec divočáka, Josef Vlček vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1975 č. 2   Pro nás je to povinnost,  informovat veřejnost. Co budete vědět teď, nestalo se už sto let. Zprávu tuto vrána kráká, jak střelili divočáka. By dojily krávy více, seje se i kukuřice. I když...

ze zpravodaje - Zajímavosti z našich vesnic

02.05.2017 09:50
  Zajímavosti z našich vesnic, Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1975 č. 2   Pod Pateřínem býval mlýn, tam, kde se dosud říká „Ve mlýnku“. Mlýn patřil k panství bělolhotskému. Poněvadž měl slabý náhon vody, byl zbořen a postaven jiný na kraji Pateřína, kde...

ze zpravodaje - Volební program NF v obvodu MNV Bílá Lhota

05.06.2017 20:54
  Volební program Národní Fronty v obvodu MNV Bílá Lhota na léta 1976-1981, redakční rada vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1977 č. 1     Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za...

ze zpravodaje - Víte že ... ?

01.07.2017 07:11
  Víte že ... ? Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1979 č. 2     Z ústního podání se v Řimicích zachovalo to, že boží muka severozápadně podle cesty vedoucí k Palonínu byla vystavěna na místě, kde někdy stávala šibenice; pole to dosud se nazývá...

ze zpravodaje - Staré slovanské osídlení u Řimic

07.08.2017 05:43
  Staré slovanské osídlení u Řimic - Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1982 č. 2     Při stavbě dálnice Palonín - Řimice v roce 1979 přišlo se na hranicích obou vesnic na starou slovanskou vesničku dříve neznámou. Nálezy keramiky a železných...

ze zpravodaje - Co chcete vědět o řimickém jezu ?

07.09.2017 13:16
  Co chcete vědět o řimickém jezu ? - Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1981 č. 1     Úryvek ze smlouvy o pracovní pořádek při řimickém jezu, ujednané roku 1497 od Albrechta Černohorského z Boskovic toho času pána na Úsově, od opata kláštera Hradisko u...

ze zpravodaje - Pověsti z našeho okolí

11.10.2017 21:31
  Pověsti z našeho okolí - Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1983 č. 1     Pověst je kratší povídka, která se váže k určitému místu a k určité době, ale postrádá skutečnosti, poněvadž vznikla ve fantazii lidu a na základě jevů, které si nemohl...

ze zpravodaje - Z činnosti Národního výboru a jak dál ..

11.12.2017 21:48
  Z činnosti Národního výboru a jak dál .. - Květoslav Blechta vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1976 č. 1     Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování...

ze zpravodaje - Z činnosti Sboru pro obč. záležitosti při MNV v roce 1975

12.01.2018 09:42
  Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti při MNV Bílá Lhota v roce 1975 - předsedkyně Hana Hufová vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1976 č. 1     Základním posláním Sboru pro občanské záležitosti je pečovat, aby socialistická společnost věnovala zájem a pozornost...

ze zpravodaje - Země tmou se přioděla

15.01.2018 21:35
  Země tmou se přioděla - Josef Brouček vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1980 č. 1     Letos, kdy oslavujeme 35. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, vzpomeňme nejtragičtější události v dějinách obce. Psal se rok 1938. V pondělí dne 10. října 1938 o 14....

ze zpravodaje - Činnost ČSČK a zdravotního střediska v Bílé Lhotě

27.02.2018 01:43
  Činnost ČSČK a zdravotního střediska v Bílé Lhotě, Josef Nevěčný vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1983 č. 2       Československý červený kříž je jednotnou dobrovolnou společenskou organizací, působící po celém území našeho státu. Dobrovolní pracovníci...

ze zpravodaje - Perličky z historie

01.03.2018 05:49
  Perličky z historie, Josef Brouček vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1983 č. 2         Zápis z jednání obecního výboru v Bílé Lhotě dne 15.května 1910 Protokol sepsaný při schůzi obecního výboru v Bílé Lhotě dne 15. května 1910. Na...

ze zpravodaje - Co víte o tvrzích v našem okolí ?

19.04.2018 03:25
  Co víte o tvrzích v našem okolí ? Josef Brouček vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1981 č. 2       Hrádkem rozumíme opevněné sídlo, které stávalo mimo vesnici ve vhodné, přírodou chráněné poloze. Od hradu se liší malou rozlohou a jednoduchou stavební...

ze zpravodaje - Volby občanských výborů

10.05.2018 05:17
  Volby občanských výborů, Lubomír Helekal vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1986 č. 1     Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování věcnosti. Současně...

ze zpravodaje - Co najdeme v kronice v obci Hradečná ?

05.06.2018 21:26
  Co najdeme v kronice v obci Hradečná ? Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1979 č. 1       Obecní kroniky dokumentují veškeré dění obce ať po stránce politické, kulturní či budovatelské. Záslužnou činnost provádějí tedy naši kronikáři a jim...

ze zpravodaje - Z historie Řimic a okolí

04.07.2018 04:27
  Z historie Řimic a okolí, Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1976 č. 1       I kolem Řimic táhly často vojenské oddíly. Nynější státní silnice byla dostavěna v r. 1826. Doprava před tím děla se po tzv. královské silnici, která vedla přes...

ze zpravodaje - Z činnosti MNV

19.08.2018 12:28
  Z činnosti MNV., předseda MNV Květoslav Blechta vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1974 - první vydání !       Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady...

ze zpravodaje - Z volební kroniky

08.09.2018 11:27
  Z volební kroniky, Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1976 č. 2         Také před 126 lety byly volby do obecních zastupitelstev. Byly to první volby po zrušení roboty.  V Bílé Lhotě bylo tehdy 231 obyvatel. Starostou byl...

ze zpravodaje - Hraničák v Arboretu Bílá Lhota

04.10.2018 15:17
  Hraničák v Arboretu Bílá Lhota, Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1983 č. 2         Málokdo si všimne hraničáku umístěného u hlavního vchodu do Arboreta v Bílé Lhotě. Byl nalezen poblíž silnice Bílá Lhota – Bouzov. Na tomto...

ze zpravodaje - Zabezpečení národních směn

07.12.2018 06:00
  Zabezpečení národních směn - Květoslav Blechta vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1975 č. 2     Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování věcnosti. Doslovné...

ze zpravodaje - Zajímavosti z obecních kronik

18.12.2018 05:50
  Zajímavosti z obecních kronik - redakční rada vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1977 č. 2     Víte že .. - první obecní volby byly konány v červnu 1919 - první škola v Bílé Lhotě se datuje kolem roku 1786 a nacházela se v zámku - že deputátníci na...

ze zpravodaje - Příprava nové směny

19.01.2019 06:17
  Příprava nové směny - Eva Jakešová vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1978 č. 1     Při ZDŠ v Bílé Lhotě pracuje pionýrská organizace SSM. Je to organizace dětská, socialistická společenská organizace, samostatná součást Socialistického svazu mládeže. Je...

ze zpravodaje - 30 let od založení Jednotného zemědělského družstva v Bílé Lhotě

21.02.2019 05:02
  30 let od založení Jednotného zemědělského družstva v Bílé Lhotě - Květoslav Blechta vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1981 č. 1     Obec Bílá Lhota byly vždy osídlena jen malozemědělci a domkaři, kteří často vyhledávali obživu v blízkém okolí. Převážnou část...

ze zpravodaje - Než přistoupíme k volebním urnám

25.03.2019 05:34
  Než přistoupíme k volebním urnám - Miroslav Beran vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1976 č. 2     Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování věcnosti....

ze zpravodaje - Investiční akce „Z“ zahájena

30.04.2019 08:09
  Investiční akce "Z" zahájena - Josef Vlček vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1984 č. 1     Poslední březnovou sobotu byla v naší obci zahájena snad největší investiční akce v historii, výstavba tělocvičny a příslušenství ZŠ. To proto, že obestavěný prostor...

ze zpravodaje - Sčítání lidu

30.05.2019 04:49
  Sčítání lidu, Bohumil Vavrda - sčítací komisař vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1981 č. 1     K 1.11.1980 bylo provedeno v celém státě sčítání lidu, domů a bytů, které by umožnilo získat nové informace pro poznání vývoje naší společnosti a vytvořit tak...

ze zpravodaje - Speleoterapeutická výzkumná stanice na „Třesíně"

27.06.2019 04:57
  Speleoterapeutická výzkumná stanice na "Třesíně" - Milan Moravec vedoucí amatérské speleologické skupiny ČSS Špraněk vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1977 č. 2     Při ověřování zásob vápenců v třesínském hřbetu byla za hájovnou v údolí Rachavky ražena...

ze zpravodaje - Z dějin školy v Bílé Lhotě

18.07.2019 06:16
  Z dějin školy v Bílé Lhotě - Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1981 č. 3     Pokud se dá zjistit prvním učitelem v Bílé Lhotě byl Josef Zapletal ustanovený zde 18. října 1787. Dle dochovaných zpráv vyučovalo se někdy v zámku v místnosti...

ze zpravodaje - Z hospodaření JZD Doubrava

10.09.2019 05:29
  Z hospodaření JZD Doubrava, vedení JZD vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1978 č. 1       Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování...

ze zpravodaje - Z historie sčítání

07.10.2019 06:44
  Z historie sčítání, Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1980 č. 2   V českých zemích se sčítalo obyvatelstvo po třicetileté válce, aby se poznaly válečné ztráty. Sčítali se pouze muži, státní občanů, neboť na cizince a ženy se nevztahovala branná povinnost....

ze zpravodaje - Osvobození ČSSR a naše obec

13.11.2019 13:51
  Osvobození ČSSR a naše obec, Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1985 č. 1   Touha našich občanů po svobodě byla neutuchající a ani německé úspěchy nemohly otřásti důvěrou našeho lidu v konečné vítězství. V únoru a březnu 1945 nastává stěhování Němců ze...

ze zpravodaje - souhrn z článků - činnost MNV, volební program, výstavba ...

12.12.2019 09:17
    Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepisy článků, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování věcnosti.    Náš volební program na léta 1976 - 1980, Lubomír Helekal vydáno v Bělolhotském zpravodaji v...

ze zpravodaje - souhrn z článků - víte že …?

30.12.2019 18:37
  Víte že … ? vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1974 č. 1   - na výročních schůzích společenských organizací jsou uzavírány hodnotné závazky na práce v akci Z ? - v roce 1976 má býti započato s výstavbou mateřské školy pro 60 dětí ? - Generální oprava...