Historické soupisy

Soupisy a sčítání lidu - komplexní informace

03.07.2018 01:01
  Úvodem   Již před několika lety v rámci mého tehdejšího genealogického bádání po rodu Gottvaldů jsem v olomouckém okresním archivu, ale nejen zde, studoval archivované písemnosti k proběhlým sčítáním lidu a dalším uskutečněným soupisům obyvatelstva v průběhu doby co se týče naší vesnice...

soupisy lidu - Lánové rejstříky Olomouckého kraje (1675-1678)

03.07.2018 16:19
  Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.     Brzy po skončení třicetileté války v roce 1654 byl v Českém království vypracován první úplný soupis daňových povinností nazvaný berní rula. Jeho obdobou na...

soupisy lidu - Urbář panství Haňovice (1686 - 1707)

03.07.2018 16:24
  Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.     Ve fondech olomouckého archivu je uložen originál Urbáře panství Haňovického z let 1686 - 1707. Jedná se o dobový soupis odváděných daní a to jak v...

soupisy lidu - Soupis poddaných na panství Haňovice (1770)

03.07.2018 16:25
  Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.     V roce 1770 proběhlo sčítání poddaných na panství, nebo chcete-li velkostatku Haňovice. Z tohoto vzešel soupis, jenž je uložen v Zemském archivu Opava....

soupisy lidu - Sčítání lidu v Rakousku Uhersku (1857)

03.07.2018 16:33
  Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.     Historie sčítání obyvatelstva před rokem 1857 byla stručně a obecně popsána v úvodním článku k tomuto tématu. Konskripce konané počínaje rokem 1857 jsem...

soupisy lidu - Sčítání lidu v Rakousku Uhersku (1869)

03.07.2018 16:41
  Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.     Jestliže předešlé sčítání bylo označováno jako přechod mezi soupisy lidu a moderními sčítáními, musíme sčítání uskutečněné v roce 1869 oprávněně nazvat...

soupisy lidu - Sčítání lidu v Rakousku Uhersku (1880)

03.07.2018 16:49
  Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.     S příchodem dalších sčítání se zvyšoval počet zjišťovaných a zaznamenávaných znaků. V dalším sčítání provedeném opět po deseti letech v roce 1880 byla...

soupisy lidu - Sčítání lidu v Rakousku Uhersku (1890)

03.07.2018 16:57
  Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.     Sčítání lidu provedené v roce 1890 je považováno za další mezník. Po předchozích proměnách se ustálila statistika povolání a jejich odvětví a též...

soupisy lidu - Sčítání lidu v Rakousku Uhersku (1900)

03.07.2018 17:24
  Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.     Obsah sčítačích operátů pro obec Hradečná v roce 1900 :   číslo domovní - 1 byt č. 1 Smékal František * 17.11.1855 - ženatý, majetník bytu, rolník,...

soupisy lidu - Sčítání lidu v Rakousku Uhersku (1910)

03.07.2018 17:37
  Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.     Obsah sčítačích operátů pro obec Hradečná v roce 1910 :   číslo domovní - 1 byt č. 1 Vařeka František * 28.1.1877 - ženatý, majitel domu,...

soupisy lidu - Sčítání lidu v Československu (1921)

03.07.2018 17:44
  Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.     Po vzniku Československé republiky tato, stejně jako další nástupnické státy z rozpadlého Rakouska-Uherska, z většiny převzala sčítací systém a metody. K...

soupisy lidu - Sčítání lidu v Československu a ČR (1930-2011)

03.07.2018 17:56
  Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.     Dostáváme se do roku 1930, kdy proběhlo druhé československé sčítání lidu a současně sedmé novodobé sčítání v našich zemích od roku 1869. Počínaje tímto...

soupisy lidu - Sčítání a soupisy lidu v číslech

03.07.2018 17:59
  Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.     Územní členění veřejné správy v českých zemích v letech 1850 - 1855 Záměrně v tabulce uvádím jen sumární čísla za České země, poté celkové stavy z...