Pořízení prvního požárního vozidla Tatra 805

25.08.2018 07:21

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 
 

V prosinci roku 1962 se konala výroční členská schůze, na které navrhl br. Jaroslav Sova st. zakoupit pro sbor požární vozidlo. Prostřednictvím ředitele Velkoobchodu Potraviny v Litovli pana Josefa Malého, kterého br. Jaroslav Sova dobře znal, bylo zjištěno, že na jejich pobočném závodě v Hovězím na Vsetínsku za částku cca 30 tisíc Kčs je k dispozici ke koupi vozidlo Tatra 805. Návrh byl na schůzi jednomyslně přijat, hned byly uskutečněny přípravy k jeho provedení, navázány bližší kontakty a zejména dohodnuta prodejní cena, která byla stanovena na 28.000 Kčs. Nabídka to byla v každém případě přijatelná, avšak chyběla maličkost - peníze, které tehdy nikdo neměl. Velitel br. Ladislav Dostál byl tehdy členem rady národního výboru v Bílé Lhotě, proto se snažil, aby s financováním vozu obec pomohla. Protože však takové peníze tehdy neměla k dispozici ani obec, nabídl se další člen rady pan Beran, že sboru chybějící část peněz poskytne půjčkou. Velitel našeho sboru musel se písemně zavázat, že zapůjčený obnos do roka vrátí. Po této finanční dohodě a transakci již nic nestálo v cestě a vozidlo mohlo být zaplaceno a dovezeno. 

Dne 5.4.1963 odjela delegace ve složení - ředitel velkoobchodu Josef Malý, velitel sboru br. Ladislav Dostál a členové sboru br. Jaroslav Sova st., a br. Alois Lexmaul do Hovězího, aby vozidlo zaplatili a dovezli do Hradečné. Cesta se uskutečnila osobním autem Jaroslava Sovy. Po příjezdu do tamního skladu došlo k prvnímu zklamání. Auto bylo sice pojízdné, avšak již zběžná prohlídka ukázala, že je poměrně v zanedbaném stavu a tudíž bude vyžadovat řadu oprav. I přes tuto skutečnost se koupě auta provedla a delegace se vydala na zpáteční cestu. Za volant usedl br. Alois Lexmaul a spolujezdce mu dělal br. Ladislav Dostál. Ještě před odjezdem bylo dohodnuto, že zakoupené vozidlo zůstane v Litovli v autoopravně v Litovli, kde byl br. Jaroslav Sova zaměstnán, zde budou provedeny nutné opravy a až poté bude dovezeno domů do Hradečné. Po příjezdu do Litovle bylo auto odstaveno v opravně, kde se jej po domluvě s vedoucím provozovny ujal tamní pracovní kolektiv pod vedením br. Jaroslava Sovy st. Ještě před tímto byla provedena zastávka na dopravním inspektorátu v Olomouci, kde nám po prohlídce vozidla byly odebrány doklady kvůli špatnému technickému stavu do doby provedení oprav s čímž se však počítalo. 

Na vozidle bylo následně provedeno mnoho prací a oprav. Pokud se jednalo o práce automechanické, tyto prováděli bratři Jaroslav a Ladislav Sovovi, karoserii zhotovil Ladislav Komárek, tehdejší předseda JZD, zatím co dřevo poskytlo bez úplatku místní zemědělské družstvo. Veškeré kovářské práce na karoserii byly provedeny rovněž zdarma br. Miroslavem Havlíčkem st., který si musel vše potřebné připravit v Hradečné, zatím co montáž probíhala v Litovli. Sedadla dostala nová čalounění a celé auto nově nastříkal pan Drlík lakýrník z Litovle. Tyto práce byly ze známosti provedeny rovněž zdarma, platil se pouze materiál. Když byl na oboje dveře umístěn nápis "Požární sbor Hradečná u Litovle", namontováno výstražné osvětlení a houkačka, bylo auto připraveno. Na dopravním inspektorátu nám byly vydány zpět doklady o technické způsobilosti a rovněž se podařilo získat finanční prostředky na uhrazení oprav z okresního národního výboru.

Zakoupení našeho prvního požárního vozidla bylo historicky významným okamžikem proto bylo dohodnuto, že do Hradečné bude dovezeno slavnostně za účasti všech občanů a příjezd bude zakončen námětovým cvičením. Po všech útrapách a opravách se tak stalo ještě téhož měsíce v dubnu 1963. Za místo cvičení byla určena požární nádrž nad zbrojnicí, kde se před domem br. Lexmaula čp. 17 shromáždili občané a vyhrávala zde kapela pana Procházky. Požární útok pro větší účinnost byl plánován z chodu a proto naše družstvo přepravilo předem ručně stříkačku a hadice na dolní konec vesnice, kde očekávalo příjezd požárního auta, aby stříkačka mohla být připojena k vozidlu. Auto přijelo, stříkačka byla připojena, avšak když všichni nasedli, aby ve smluvený čas ve 4 hodiny odpoledne dojeli na místo, vozidlo nešlo nastartovat pro závadu ve spínací skříňce. Byl proto narychlo natažen drát od skříňky ke startéru a poté se podařilo motor natočit. Požárníci však museli jet kvůli drátu s otevřenými dveřmi a jízda k rybníku probíhala s velikou obavou, neboť v případě odpojení drátu, by se auto okamžitě zastavilo a oslava by mohla být pokažena. Všechno však proběhlo bez dalších problémů, příjezd i požární útok se povedl a tento slavnostní den byl zakončen tanečním večerem v restauraci Robinson u p. Prosického, kde se vybralo 300,- Kčs čistého zisku.

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :