Úspěchy našich mladých požárníků v osmdesátých letech

02.02.2020 06:00

 

.. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

Pokud se týče hodnocení osmdesátých let, je nutné vyzdvihnout především činnost s naší požární mládeží, které na tomto místě uvádím pohromadě za léta jejich činnosti. Již krátce po zvolení nového hasičského vedení po roce 1977 se podařilo v Hradečné založit družstvo žáků, v rámci nějž se děti účastnily celoroční požární soutěže „Plamen“, v níž získali řadu různých ocenění a vítězství. Bylo to pro naše požárníky a celou vesnici velikým úspěchem. Veliký dík patří br. Ladislavu Dostálovi ml., který vstoupil do sboru hned po ukončení základní školy a to v 15ti letech v roce 1971. Při obměně vedení sboru a výboru na podzim v roce 1977 byl zvolen referentem mládeže. Již tři roky poté na podzim roku 1980 se podařilo založit družstvo mladých požárníků - žáků.

O vznik družstva mladých požárníků tehdy měly veliký zájem hlavně i samotné děti. O zábavné sportovní činnosti dětí v požárním sboru věděli hlavně z vyprávění svých měrotínských spolužáků ve škole, kterým záviděly a protože se jim to líbilo, i na jejich popud byl vznik mladých požárníků v Hradečné realizován. Počáteční činnost mladých požárníků nebyla lehká. Nebyly praktické znalosti pravidel požárního sportu mladých, nebylo kde cvičit, nebylo vybavení. Tehdy družstvo mladých požárníků v sousedním Měrotíně vedl br. Josef Satora. Byl to zapálený hasič, člen okresního výboru požární ochrany, který hasičské činnosti zasvětil celý svůj život a zemřel v roce 2015. Když tehdy i u nás byli mladí požárníci založeni, moc nám pomohl. Zasvětil nás do pravidel soutěže, pomáhal při vedení družstva při prvních cvičeních a dokonce našim dětem ze začátku poskytl v Měrotíně i místo na samotné cvičení. Za to mu patří velký dík.

Jak se naše mladé družstvo naučilo základy, začalo se cvičit již doma v Hradečné pod samostatným vedením br. Ladislava Dostála ml. a z počátku též br. Radka Milčického. Je pozoruhodné, že to netrvalo ani dva roky a naši mnohdy dosáhli v soutěži na lepší umístění než měrotínští, od kterých jsme se učili. Oproti většímu a početnějšímu Měrotínu jsme měli zdaleka ztíženou situaci menším počtem dětí, které mohly v požární hře Plamen soutěžit. Měli jsme početně akorát tak na založení a fungování právě jednoho družstva, protože soutěž byla dle pravidel rozdělena na několik věkových kategorií – dorost (15-18 let), starší žáci (11-15 let) a mladší žáci (6-11 let). Věkové kategorie se měnily a u některých soutěží upravovaly. My jsme však neměli dost dětí, abychom poskládali zvlášť družstvo mladších a zvlášť družstvo starších žáků. Protože podle pravidel nemohly děti z věkové kategorie starších žáků soutěžit za mladší, často jsme nastupovali k soutěži jen v kategorii starších. Takové družstvo však poté bylo oproti ostatním oslabeno tím, že jsme v něm měli dva nebo tři mladší žáky z nižší kategorie.

Samotná soutěž „Plamen“ bývala rozdělena na dvě části. V létě nebo na podzim býval branný závod, jehož součástí byl i teoretický prověřovací test, střelba, uzlová štafeta a další disciplíny. Děti musely být šikovné, musely umět střílet ze vzduchovky, vázat 7 druhů různých uzlů a mít moře znalostí. Na jaře poté následoval požární útok a štafeta. Výsledky z podzimního branného závodu a jarní soutěže poté daly celkové umístění v celoroční soutěži.

Hned po založení družstva mladých požárníků se 18.10.1980 konal pro nás první branný závod ve Třech Dvorech, kde se naši žáci umístili na 7. místě. Společně se související soutěží a požárním útokem, který se konal 31.5.1981 v Náměšti na Hané, naši získali celkově v tomto okresním kole 21. místo.

Již krátce poté se naše výsledky začaly zlepšovat. V červnu téhož roku dne 20.6.1981 následovala soutěž v kategorii starších žáků ve Třech Dvorech, kde se naši umístili na 5. místě. Dalším úspěchem bylo 2. místo vybojované naším družstvem v okresním kole v Července konaném dne 8.5.1982.

Následoval ovšem velký úspěch našeho družstva, které získalo hned 1. místo v okresním kole konaném ve Třech Dvorech dne 29.5.1982. Díky tomuto prvenství jsme postoupili do krajského kola, které se konalo měsíc poté ve dnech 25. - 27.6.1982 ve Velkých Karlovicích. Zde náš mladý kolektiv získal krásné 7. místo, což pro naši malou vesnici a naše mladé, kteří začali cvičit před pouhými dvěma roky, bylo velikým úspěchem !

Na podzim pokračovaly branné závody v nichž starší žáci vybojovali dne 9.10.1982 v Bělkovicích 3. místo a na jaře v okresním kole v Července dne 21.5.1983 získali celkové pěkné 2. místo. Naproti tomu mladší chlapci na jaře 7.5.1983 v Července získali ještě lepší místo a to prvenství, díky čemuž naši mladí požárníci již podruhé postoupili do krajské soutěže konané (15.6.1983), kde se umístili na krásném 6. místě. Na podzim mladší chlapci opět excelovali, to když v branném závodě ve Velké Bystřici dne 8.10.1983 opět získali nejlepší 1. místo. Však i starší žáci tohoto podzimu 21.8.1983 v Měrotíně dosáhli v branném závodě nejlepšího umístění.

Od roku 1984 poprvé za Hradečnou nastoupilo i družstvo dorostenců, kteří v Hodolanech dne 29.4.1984 získali 3. místo za jejich celoroční činnost. Dorostenci branný závod neměli a účastnili se jen jedné soutěže a to požárního útoku a štafety. Týden poté 5.5.1984 konala se v Litovli další soutěž, na které naši mladí požárníci žáci získali diplom pouze za účast. Fakticky však naši v závodu zvítězili a měli nárok na postup do krajského kola. Ovšem stalo se to, že požárníci z Náměště na Hané na místě proti našemu vítězství podali protest kvůli tomu, že za naše družstvo žáků soutěžili stejní chlapci jako týden předtím za družstvo dorostenců. Kvůli tomuto byli naši na tomto okresním kole diskvalifikováni. Podali jsme ovšem kvůli diskvalifikaci odvolání, které došlo až na Federální výbor Svazu požární ochrany do Prahy, kde nám později dali za pravdu, že diskvalifikace byla neoprávněná. Mezitím než však bylo naše odvolání vyřízeno, krajské kolo již proběhlo bez nás. Tehdy se zjistilo, že jsme kombinací chlapců v obou družstvech nepochybili a nejednali jsme proti směrnicím hry „Plamen“. Naši mladí včetně referenta br. Ladislava Dostála byli tehdy moc zklamaní.

Dalším úspěchem bylo 26.5.1984 1. místo žáků na soutěži v Řimicích. Téhož roku na podzim 6.10.1984 chlapci 12 – 14 let získali v branném závodě v Července pěkné 3. místo. Dalšího jara 27.4.1985 opět na Července starší chlapci 12 – 14 získali v soutěži 2. místo. Další družstvo se účastnilo den poté 28.4.2015 okresního kola v Majetíně, kde se umístili na 6. místě.

Zajímavostí je, že naši mladí požárníci se v únoru 1984 zúčastnili lyžařského výcviku.

Dorostenci se v celoroční činnosti 2.5.1985 v Náměšti na Hané umístili na 1. místě a dalšího roku poté 26.4.1986 ve Třech Dvorech na 7. místě. Tehdy pomalu činnost mladých požárníků trvající od doku 1980 ustávala, protože díky přibývajícím rokům již mnozí nesplňovali věkový limit soutěže a v obci nebyla náhrada v potřebném počtu dalších mladých dětí. Poté jejich šlépějí již nikdo nenásledoval. Krom klasických soutěží a branných závodů účastnili se mladí požárníci i dalších akcí a soutěží. Tři roky po sobě například vyhráli 1. místo v soutěži o putovní pohár JZD Náklo.

Ovšem i když činnost našich mladých trvala jen několik let, i za tuto krátkou dobu dokázali, že se mohou řadit mezi nejlepší. Pro malou vesnici jako Hradečná to tehdy byl veliký úspěch, na rozdíl od velkých obcí, kde měli o hodně víc dětí a skoro pokaždé mívali dobré umístění. Při požární činnost ve hře „Plamen“ byli zapálení a moc je to bavilo. Již v počátcích, když začínali v Hradečné cvičit, upravili si místo ke cvičení pod malou skalkou v Rokytí, kde na potoku zbudovali provizorní hráz, aby mohli s vodou cvičit požární útok. Cvičívali poctivě i dvakrát týdně a před soutěžemi někdy i denně.

Našimi mladými požárníky byli : Zdeněk Bukna (strojník), Jaromír Sova (velitel), Jiří Vogel (rozdělovač a dvě hadice „B“), Milan Sova (levý proud hadice „C“), Radomír Vogel (levý proud hadice „C“), Petr Procházka (savice a pravý proud hadice „C“), Milan Kanasz (koš), Martin Lexmaul, Petr Šmoldas (savice a pravý proud hadice „C“), Petr Zemánek a později též Radek Vaňák.

Sestava, po dobu co se naši mladí účastnili soutěže „Plamen“, zůstala téměř stejná. Nejdříve naši soutěžili za žáky, později od roku 1984 i za dorostence. Nejstarším byl Zdeněk Bukna, jež ke konci tohoto slavného období již soutěžit nemohl, protože dovršil 18 let. Na soutěž bylo třeba 7 mladých požárníků, což nám vyšlo s naší sestavou tak tak s tím, že ještě měli 1 - 2 náhradníky. 1x strojník, 1x koš, 2x savice a pravý proud, 1x rozdělovač, 2x levý proud.

Mladí kluci br. Ladislava Dostála brali, na cvičení se těšili, čekali na něj u jeho domu a ten hned jak přišel z práce, hodil tašku domů a ochotně a trpělivě se šel věnovat těm klukům. S br. Ladislavem Dostálem cvičil mladé požárníky v počátcích i br. Radek Milčický z čp. 9. Mladí požárníci však krom těchto dvou instruktorů rovněž měli i velitele ze svých řad, jímž byl Jaromír Sova, který měl respekt, své vrstevníky uměl srovnat, vyhecovat k práci a výkonu a oni jej přitom brali a poslouchali. Ladislav Dostál měl tak ulehčenou práci. Asi po dvou letech od vzniku družstva mladých br. Radek Milčický s trénováním ustal a k mnoha vítězstvím je poté vedl a cvičil s nimi br. Ladislav Dostál. Jako někdejší referent mládeže obdržel za svoji činnost a práci s mládeží čestné uznání OV SPO ČSSR, následně pamětní medaili v roce 2008 k 35. výročí založení hry „Plamen“ a též medaili za příkladnou práci.

.. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná