Vedení a výbor sboru za války a v době poválečné

21.12.2017 05:09

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :

 

 

Starostou hasičského sboru od roku 1931 byl br. Ladislav Havlíček z čp. 16, kterého ve funkci za války patrně v roce 1943 vystřídal br. Josef Kratochvíl. Ten byl ve funkci deset let až do roku 1953, kdy zemřel a na jeho místo byl zvolen br. Arnošt Gottwald, který svoji funkci poté zastával až do roku 1978. Je však pravdou, že v posledních létech funkčního období br. Arnošta Gottwalda za něj jeho povinnosti neformálně činil tehdejší velitel br. Ladislav Dostál st. z čp. 32, ale o tom až později. Zajímavostí též je, že br. Arnošt Gottwald byl současně v letech 1938 - 1948 posledním starostou obce Hradečná (po změnách od roku 1948 byla funkce starosty obce přejmenována na předsedu místního národního výboru).

Velitelů se v této době vystřídalo několik. Též za válečných let, patrně v roce 1943 po smrti velitele sboru br. Františka Patáka z čp. 4, jenž byl naším velitelem od roku 1921, nastoupil na jeho místo br. Ladislav Havlíček z čp. 16, předtím starosta sboru. Tohoto po několika letech v roce 1946, když se odstěhoval do Vísky, vystřídal jeho bratr Miroslav Havlíček z čp. 16. Ten mohl funkci vykonávat fakticky jen do 2.12.1950, neboť tohoto dne byl zatčen a v rámci politického procesu odsouzen k odnětí svobody.

 

Sluší se zde krátce zmínit, že za druhé světové války oba bratři a naši velitelé br. Miroslav Havlíček i br. Ladislav Havlíček byli členy protinacistického odboje. Odbojová a postupně i partyzánská skupina s původním názvem „Nazdar“ vznikla v srpnu 1943 a právě br. Miroslav Havlíček patřil k jejím zakladatelům. Později se jeho malá skupina spojila s bývalým majorem Čs. Armády Aloisem Petrášem a byla uváděna pod jeho jménem. Mezi provedené akce patřilo mimo jiné přerušení podzemního kabelu dálkového telefonního vedení u Mladče dne 14.12.1943, přepadení skladiště výbušnin v kamenolomu a vápence firmy Vitoul v Měrotíně dne 27.5.1944, destrukce železničních tratí kolem Olomouce dne 26.7.1944 a další. Do odbojové skupiny patřili z Hradečné i Emil Pazdera z čp. 25 a Vladimír Gottwald z čp. 40. V rámci vyšetřování gestapo 6.9.1944 zatklo br. Miroslava Havlíčka, později 8.9.1944 i Vladimíra Gottwalda a další členy odboje. Před zatčením se podařilo uprchnout Ladislavu Havlíčkovi a Emilu Pazderovi, kteří přešli na Slovensko a účastnili se zde protinacistických bojů u partyzánské brigády Jana Žižky. Zatčení příslušníci odboje s br. Miroslavem Havlíčkem byli odsouzeni k trestu smrti, avšak nacistům se nepodařilo v časové tísni na konci války trest vykonat a celá skupina se tak dočkala osvobození. Avšak ani po válce v důsledku politických událostí po Únoru 1948 nebyl osud br. Miroslava Havlíčka lehký. V rámci kolektivizace zemědělství a vyvlastňování pozemků komunisty byla jeho rodina označena za „kulaky“, br. Miroslav Havlíček byl 2.12.1950 zatčen a ve vykonstruovaném procesu pro údajnou protistátní činnost odsouzen ke 21 letům odnětí svobody, z nichž si „odpykal“ v táborech Vojna, Bitýz a věznici Leopoldov jedenáct a půl roku.

Ale zpět k vedení sboru. Po zatčení velitele br. Miroslava Havlíčka v následujících letech funkci velitele zastávali Antonín Seifert st. z čp. 42 a poté Bohumír Kratochvíl z čp. 25, který byl ve funkci až do roku 1958, kdy jej nahradil velitel br. Ladislav Dostál z čp. 32. Bližší informace o vedení sboru s konkrétními daty z těchto let se bohužel nedochovaly.

Vzdělavatelem sboru byl již z předválečné doby stále br. Antonín Řmot. Pokladníkem poté od roku 1940 br. Adolf Dostál z čp. 32, který vystřídal předešlého pokladníka br. Arnošta Gottwalda z čp. 5. Dlouhodobým jednatelem od roku 1921 až do roku 1968 stále br. Bohumil Svozil.

S velitelem br. Františkem Patákem z čp. 4, jenž zemřel ve věku 57 let, se naši hasiči naposledy rozloučili 16.12.1943 na měrotínském hřbitově. O rok později 5.9.1944 hasiči doprovodili k věčnému odpočinku náměstka starosty br. Vratislava Podivinského z čp. 11.
 

 

zdroj :
Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hradečná

 

... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :