Četnictvo - výběr zajímavých zápisů ze staniční knihy

19.03.2018 10:45

 

Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..

 

 

7. dubna 1936
Obchůzka do Měrotína a podle potřeby za účelem vyšetření náhlého úmrtí dělnice bez zaměstnání M.J. z Nové Vsi v hostinci Gustava Dohnala v Měrotíně. Dne 4.6.1936 přišla do hostince Gustava Dohnala v Měrotíně po 16. hodině dělnice bez zaměstnání M.J. z Nové Vsi čp. 54. Tam vypila ½ litru 10% piva, 3 1/8 režné kořalky a snědla za 1 Kč vuřtu s rohlíkem. Tam pak za stolem v sedě usnula a proto byla hostinským Dohnalem k přenocování do jeho stáje po 21. hodině dána, kdežto byla dne 6.4.1936 kolem 6. hodiny hostinským Dohnalem nalezena mrtva. Podle dobrozdání státního obvodního lékaře Dr. Karla Rýznara z Měrotína, který tam M.J. ohledal, zemřela tato v důsledku zastavení srdce, krvácení mozkové při chronickém alkoholismu. M.J. byla známá jako notorická pijačka, měla špatnou pověst a byla 14 kráte soudně trestána. Vedla nezřízený život a většinou se toulala. Při zevrubném vyšetření tohoto případu bylo nepochybně zjištěno, že na smrti jmenované nemá žádný viny ani jiného cizího zavinění zde není. Z tohoto důvodu upustil okresní soud v Litovli od soudní pitvy a povolil pochování této mrtvoly. Okresnímu soudu v Litovli oznámeno a opis Okresnímu úřadu předložen, Č.j. 611/1936.

 

19. dubna 1936
V noci z 18. na 19.4.1936 rozboural neznámý pachatel pozorovací boudu v lese Rapači, obvod obce Mladeč, která byla uzamčena a odcizil z této podlahu, 6 háčků a 1 bednu, v níž se nacházelo asi 4 kg ječmene. Ze střechy od zásypu odcizil 4.50 m térované lepenky. Touto krádeží byla způsobena lesní správě Lichtenštejnů na Nových Zámcích škoda asi 100 Kč. Pachatel odvezl odcizené věci na kole. Přivolaný služební pes „Otmar“ s vůdcem strážmistrem Pavlíčkem z četnické stanice v Litovli sledoval stopu z místa činu přes 600 kroků až na okresní silnici, kdež pak pachatel sedl na kolo a jel směrem k Novým Zámků, a Litovel. Dosud zavedené pátrání nemělo výsledku, v tomto bude dále pokračováno, Č.j. 687/1936.

 

26. dubna 1936
Montér Adolf Berka z Dřevnovic udal dne 26. dubna 1936 v 11.50 hodin na zdejší stanici, že mu neznámý pachatel odcizil jedno náhradní kolo k motocyklu (přívěsného vozíku), který nechal v noci z 25. na 26. dubna před hostincem Ladislava Bárty v Měníku čp. 10 bez dohledu státi, čímž prý povstala škoda 500 Kč. Vyšetřováním bylo zjištěno od svědka Ladislava Drlíka z Měníka, že poškozený Adolf Berka přijel do Měníka bez náhradního kola a proto mu bylo toto náhradní kolo odcizeno buď to v Litovli nebo Července, kdež před tím s motocyklem dlel. Poškozený bude ve věci znovu vyslechnut a pak bude další pátrání zařízeno. Pátráno bylo : Červená Lhota a Bílá Lhota, Č.j. 835.

 

10. května 1936
Dne 10. května 1936 kolem 5. hodiny zpozorovali zaměstnanci elektrárny na Nových Mlýnech - obec Řimice František Asman a Adolf Valouch ve vodě pod splavem utopenou neznámou dívku, kterou vytáhli a učinili o tom oznámení na zdejší stanici. Vyšetřováním bylo zjištěno, že neznámá dívka je totožná s 15ti letou H.R., služku posledně zaměstnanou u rolníka a starosty obce Jana Homoláka v Moravičanech, okres Zábřeh. Tato spáchala sebevraždu utopením dne 9. května 1936 kolem 22. hodiny tím, že skočila do řeky Moravy poblíž Nových Mlýnů, odkud byla odplavena až k Novým Mlýnům. Sebevraždu spáchala z omrzelosti života a nešťastné lásky. Cizího zavinění není. Okresnímu soudu v Litovli a Okresnímu úřadu v Litovli oznámeno, Č.j. 840.

 

18. června 1936
Dne 18. června 1936 v Mladči při obchůzce vstoupil strážmistr Josef Petrskovský do hostince Františka Smrčka z nutných služebních záležitostí, kdež vypil půl litru piva.

 

22. června 1936
Dne 22. června 1936 v době od 14. do 15. hodin spáchal Č.P., výměník z Měníka ve svém bytě sebevraždu oběšením. Vyšetřováním bylo zjištěno, že na této sebevraždě nemá nikdo viny a též nějakého násilí nebyl zhledáno. Státní obvodní lékař Dr. Karel Rýznar z Měrotína, který mrtvolu ohledal, nezhledal na této rovněž žádné stopy násilí a zjistil, že jde o sebevraždu. Okresnímu soudu a Okresnímu úřadu v Litovli oznámeno.

 

24. června 1936
Dne 24. června 1936 za účelem nutného šetření a informace vstoupil strážmistr Josef Petrskovský do hostinců Josefa Špalta na Nových Zámcích, Františka Krška a Františka Smrčka v Mladči.

 

27. června 1936
Dne 27. června 1936 V Měníku provedl vyšetřování stran chování se A.P., která se měla chovat jako kdyby byla duševně úchylná, čímž měla ohrožovati sousedy. Vyšetřováním však bylo zjištěno, že tyto, od veřejnosti pronesené údaje nejsou zcela pravdivé a že se jedná o ženu, která mnoho mluví a vše přehání a s každým se ráda hádá.

 

6. srpna 1936
V době od 3. do 5. srpna 1936 odcizil neznámí pachatelé z pole rolníka Petříka z Řimic v katastru obce Řimice asi 200 kusů provázkových povřísel a s několika snopů pšenice uřezali nožem menší počet klasů. Škoda činí 100 Kč. Vyšetřováním bylo zjištěno, že M.S. z Palonína páchá krádeže polních plodin a proto bylo zde podezření, že mohla svrchu uvedenou krádež provésti. Byla proto u ní v přítomnosti obecního sluhy Antonína Nikodéma z Palonína provedena prohlídka nasbíraného obilí (klasů). Byly tam nalezeny 3 kytice uříznutých klasů pšenice, avšak poškozený Petřík tyto klasy jako svůj majetek neuznal. Podle způsobu provedení této krádeže, bude se jednati o pachatele - školáky - asi z Červené Lhoty. V tomto směru bude provedeno další pátrání a šetření.

 

 

Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..