soupisy lidu - Soupis poddaných na panství Haňovice (1770)

03.07.2018 16:25

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.

 

 

V roce 1770 proběhlo sčítání poddaných na panství, nebo chcete-li velkostatku Haňovice. Z tohoto vzešel soupis, jenž je uložen v Zemském archivu Opava. Jedná se o sešitý arch velikosti cca A3 bez tvrdých desek. Soupis je uvnitř rozdělen postupně podle jednotlivých obcí, jež byly v dané době v područí velkostatku Haňovice a pochopitelně se zde nalézá i vesnice Hradečná. Jednotlivé obce jsou dále rozděleny podle společenského postavení do tří skupin - rodiny sedláků, chalupníků a obyvatel /podruhů/. Ve skupinách poté následuje výčet jednotlivých rodin, přičemž zde není uvedeno číselné označení domů, kde která rodina bydlela. Jako první v rodině je zapsán muž a to celým jménem, tedy příjmením a jménem s tím, že pokud v domě nebyl muž, byla na jeho místě zapsána žena. Pod „hlavou rodiny“ následují zbylí členové, kteří jsou však již pojmenováni jen křestním jménem. U všech osob jest upřesněno, zda se jedná o muže, ženu, syna či dceru s uvedením jejich věku v příslušné číslovce. Členové rodiny jsou taktéž pod sebou vypsáni v témže pořadí, jak jsem je jmenoval, tedy muž, žena, synové a dcery.

 

úvodní list soupisu poddaných

 

 

A nyní kompletní přepis poddaných z vesnice Hradečná v roce 1770

Obec Hradečná :

 

 

sedláci /bauern/

Mathias Smejkal, 31 let /Matěj Smékal/
Uršula, 26 let
Frantz, 10 + 1/3 roku
Victoria, 6 let
Theresia, 3 + 1/4 roku
Barbara, 1/4 roku

 

Martin Gottwald, 45 let
Marianna, 42 let
Andreas, 14 let
Georg, 12 let
Johan, 9 let
Jakob, 3 roky
Mathias, 1 rok
Mariana, 17 let
Katharina, 16 let

 

Andreas Smejkal, 39 let /Ondřej Smékal/
Magdalena, 42 let
Jacob, 19 let
Thomas, 17 let
Joseph, 12 let
Barbara, 9 let
Mariana, 4 roky
Anna, 3 roky

 

Johan Smejkal, 36 let /Jan Smékal/
Mariana, 36 let

 

Laurentz Krček, 36 let /Vavřinec Krček/
Rosalia, 31 let
Philip, 3 roky
Katharina, 5 let
Mariana, 1 rok

 

Wentzl Kadletz, 25 let /Václav Kadlec/
Katharina, 21 let

 


chalupníci /chalupner/

Laurentz Nowak, 41 let /Vavřinec Novák/
Katharina, 36 let
Johan, 4 roky
Marina, 16 let
Barbara, 12 let
Mariana, 10 let
Magdalena, 1 rok

 

Karl Kadletz, 30 let /Karel Kadlec/
Mariana, 31 let
Mariana, 4 roky
Anna, 2 + 1/3 roku

 

Joseph Prochazka, 29 let /Josef Procházka/
Mariana, 26 let
Juliana, 1 rok

 

Georg Waniak, 31 let /Jiří Vaňák/
Elisabetha, 31 let
Jacob, 3 roky
Philip, 1/2 roku
Johanna, 5 let

 

Jakob Benesh, 46 let /Jakub Beneš/
Johana, 43 let
Johan, 19 let
Martin, 12 let
Mathaus, 6 let
Ursulla, 19 let
Rosina, 3 roky

 

Bartl Gottwald, 35 let /Bartoloměj Gottwald/
Marina, 31 let
Georg, 10 let
Marina, 4 roky
Katharina, 4 roky

 

Mathias Waniak, 36 let /Matěj Vaňák/
Anna, 35 let
Anna, 8 let
Apolonia, 4 roky
Katharina, 2 roky

 


obyvatelé /innmann/

Wentzl Oczasek, 29 let /Václav Ocásek/
Marina, 29 let
Frantz, 4 roky

 

Dorothea Niemetzin, 40 let /Dorota Němcová/
Marianna, 14 let

 

Bartl Niemetz, 64 let /Bartoloměj Němec/
Katharina, 68 let

 

Wittib Marina Waniaczkin, 46 let /vdova Marina Vaňáková/
Magdalena, 20 let
Anna, 18 let
Barbara, 16 let
Johanna, 14 let
Katharina, 12 let

 

Karl Moťka, 34 let
Anna, 45 let
Johan, 27 let
Bartl, 22 let
Georg, 21 let
Joseph, 19 let
Jacob, 12 let
Laurentz, 9 + 1/3 roku
Isidor, 6 + 3/4 roku
Anna, 16 let

 

Anton Ferenck, 36 let /Antonín Ferenc ??/
Magdalena, 41 let
Jacob, 8 let
Rosalia, 13 let
Apolonia, 3 roky

 

Joseph Prochazka, 64 let
Katharina, 31 let
Sebastian, 22 let
Marina, 16 let
Barbara, 14 let
Johana, 12 let
Katharina, 6 + 1/4 roku
Marianna, 3 roky
Rosina, 1 rok

 

Frantz Knobloch, 39 let /František Knobloch/
Barbara, 59 let

 

Jacob Smejkal, 59 let /Jakub Smékal/
Anna, 44 let
Martin, 23 let
Magdalena, 29 let
Barbara, 14 let

 

Jacob Obratil, 41 let /Jakub Obrátil/
Elisabetha, 38 let
Johan, 9 let
Anna, 12 let
Mariana, 7 let
Theresia, 5 let
Veronica, 3 roky

 

Marianna Obratilin, 70 let /Mariana Obrátilová/

 

Andreas Benesh, 42 let /Ondřej Beneš/
Apolonia, 44 let

 

Sebastian Niemetz, 27 let /Sebastián Němec/
Barbara, 38 let
Mathaus, 1 rok
Apolonia, 3 roky

 

Wittib Magdalena Niemetz, věk 57 let /vdova Magdalena Němcová/

 

Jakob Benesh, 49 let
Marianna, 41 let
Johan, 13 let
Jacob, 8 let
Barbara, 17 let
Mariana, 12 let
Magdalena, 2 + 1/3 roku

 

Georg Benesh, 22 let /Jiří Beneš/
Marianna, 38 let

 

Martin Doležel, 35 let
Katharina, 35 let
Joseph, 4 roky

 

Bartl Benesh, 31 let /Bartoloměj Beneš/
Susanna, 31 let
Josepha, 1 + 3/4 roku

 

Frantz Schneider, 40 let /František Šnajdr/
Mariana, 40 let
Isidor, 3 roky
Anna, 9 let
Marianna, 4 roky

 

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.

 

 

zdroje informací jsou uvedeny v nadřazeném článku Soupisy a sčítání lidu ...