soupisy lidu - Urbář panství Haňovice (1686 - 1707)

03.07.2018 16:24

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.

 

 

Ve fondech olomouckého archivu je uložen originál Urbáře panství Haňovického z let 1686 - 1707. Jedná se o dobový soupis odváděných daní a to jak v peněžní tak i naturální podobě a lze tak z něj čerpat cenné informace o pozemkové držbě, robotním i daňovém zatížení. Jako daňový soupis však zahrnuje jen některé obyvatele obce a to držitele větších pozemků. Jsou tu tedy uvedeni zpravidla jen sedláci a větší hospodáři.

 

 

úvodní list z urbáře

 

 

Jaká jména lze z urbáře vyčíst ?

Obec Hradečná :

Mathias Smejkal
Pavel Weczerze (Večeřa)
Thomas Dokoupil
Benesh (Beneš)
Maties Novotny
Maties Wozyl
Wytoul
Janek Krejczy (Krejčí)
Maties Stejskal

 

 

zdroje informací jsou uvedeny v nadřazeném článku Soupisy a sčítání lidu ...

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.