soupisy lidu - Sčítání lidu v Rakousku Uhersku (1890)

03.07.2018 16:57

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.

 

 

Sčítání lidu provedené v roce 1890 je považováno za další mezník. Po předchozích proměnách se ustálila statistika povolání a jejich odvětví a též sociálních skupin - klasifikace již byla dosti podrobná a v této podobě přetrvala s malými změnami až do roku 1950. Z výsledků sčítání tak nyní již šlo vyčíst i ekonomické znaky, neboť obyvatelstvo bylo děleno podle poměru k povolání, podle odvětví činnosti, podle subjektivního povolání, podle postavení v hlavním resp. vedlejším povolání a tak dále.

Provedením sčítání bylo pověřeno ministerstvo vnitra, řídily jej okresní úřady a prováděly jej obecní úřady prostřednictvím sčítacích komisařů. Rovněž se změnil způsob zpracování dat, neboť údaje z předešlých sčítání z let 1869 a 1880 byly ještě tříděny a sumarizovány ručně, zpracování cenzu v roce 1890 však znamenalo zásadní zlom, neboť bylo užito elektrických třídicích strojů urychlujících sčítání i usnadňující třídění. Rakouská sčítání provedená v letech 1890 až 1910 se svým obsahem, kvalitou zpracování a rozsahem publikovaných dat zařadila mezi velmi dobře organizovaná a provedená sčítání své doby. Kvalita je doložena i tím, že po rozpadu monarchie byly užívané metody převzaty nástupnickými státy.

Sčítací archy jsou datovány 31.12.1890.

 

 

foto sčítacího archu

 

 

Obsah sčítačích operátů pro obec Hradečná v roce 1890 :

číslo domovní - 1
byt č. 1
Smékal František * 17.11.1855 - ženatý, majetník bytu, rolník
Kateřina * 14.11.1854 - jeho manželka, v domácnosti, původem z Kozova
Josef * 22.8.1880, František * 18.10.1884, Jan * 3.1.1888, Emilie * 15.11.1882, Františka * 3.10.1890 - děti
Holcarová Marie * 1.11.1868 - svobodná, služebná a děvečka, původem ze Slavětína
byt č. 2
Kadlec František * 3.7.1830 - vdovec, majetník bytu, nádeník
Josef - syn, vojín
František * 15.11.1862 - svobodný syn, pacholek v Litovli
Filoména * 10.11.1864 - svobodná dcera, u otce v domácnosti
byt č. 3
Seifertová Františka * 1855 - vdova, nájemnice bytu, nádenice
Antonín * 17.1.1879 - syn
Marie * 21.9.1874 - svobodná dcera, děvečka v Mladči
Alžběta * 8.8.1882 - svobodná dcera, žákyně v Rakousích
Lexmaul Maxmilian * 10.10.1876 - svobodný syn Františky, nádeník
U domu též evidován dobytek - 4 krávy, 1 tele, 2 prasata.

 

číslo domovní - 2
Lexmaul Řehoř * 24.5.1856 - ženatý, majetník bytu, obuvnický mistr
Filoména * 28.11.1857 - jeho manželka, v domácnosti
Jan * 10.4.1877, Alois * 12.11.1878, František * 10.6.1886, Filomena * 13.6.1880 - děti
Šimon * 1816 - vdovec, výměník
U domu též evidován dobytek - 1 kráva, 1 tele.

 

číslo domovní - 3
Juřička Pavel * 10.8.1832 - ženatý, majitel bytu, rolník, původem z Polomí
Františka * 1830 - jeho manželka, v domácnosti
Josef * 19.3.1860, František * 19.10.1864, Ignác * 23.7.1870 - svobodní synové, při hospodářství
Amálie * 1862 - svobodná dcera, děvečka v Chudobíně
Valouchová Františka * 12.5.1850 - svobodná dcera Františky, pomáhá matce v domácnosti
Filoména * 8.7.1868, Žofie * 25.7.1872 - svobodné dcery
U domu též evidován dobytek - 7 koní, 5 krav, 1 tele, 1 prase.

 

číslo domovní - 4
byt č. 1
Paták František * 2.12.1850 - ženatý, majetník bytu, rolník, původem z Mitrovic
Helena * 8.8.1854 - jeho manželka, obstarává domácí hospodářství
Jaroslav * 8.8.1882, Adolf * 19.10.1884, František * 26.4.1886 - synové
Valouch František * 10.11.1868 - svobodný, čeledín a pacholek, původem z Pateřína
Ocásková Školastika * 10.2.1867 - svobodná, služebná a děvečka, původem ze Slavětína
Prokešová Františka * 15.4.1874 - svobodná, služebná a děvečka, původem z Luké
byt č. 2
Smékalová Magdalena * 15.8.1828 - vdova, výměnkářka, matka Heleny Patákové
Vaňáková Josefa * 19.5.1861 - svobodná, služebná, původem ze Střemeníčka
U domu též evidován dobytek - 2 koně, 1 hříbě, 9 krav, 2 telata, 1 koza, 3 prasata a 2 úly.

číslo domovní - 5
byt č. 1
Gottvald Josef * 13.3.1828 - ženatý, majitel bytu, rolník, původem z Měrotína
Josefa * 5.3.1819 - jeho manželka, obstarává domácí hospodářství
Eigelová Filoména * 8.10.1873 - svobodná, služebná, děvečka
byt č. 2
Smékal Valerián * 20.4.1835 - ženatý, majitel bytu, rolník, bratr Josefy
Josefa * 1.10.1981 - jeho manželka, obstarává domácí hospodářství
František * 2.12.1984, Emanuel * 25.3.1890 - synové
byt č. 3
Šmoldasová Marianna * 27.9.1824 - svobodná, podnájemnice, opatruje děti
U domu též evidován dobytek - 2 krávy a 1 koza.

 

číslo domovní - 6
Procházková Marie * 26.12.1836 - vdova, majetnice bytu, rolnice, původem ze Savína
Jan - svobodný syn, vojín
Josef * 3.3.1871 - svobodný syn, zahradnický pomocník v Mariánském údolí
Julianna * 21.2.1860 - svobodná dcera, pomáhá při hospodářství
Filoména * 25.5.1864 - svobodná dcera, děvečka ve Střelicích
U domu též evidován dobytek - 3 krávy, 1 tele a 2 prasata.

 

číslo domovní - 7
Grézl Alois * 18.11.1852 - ženatý, majetník bytu, rolník, původem z Loučky
Anna * 25.5.1854 - jeho manželka žena, v domácnosti
František * 29.3.1883, Jakub * 28.5.1886, Alois * 29.5.1889 - synové
Anna * 26.7.1871 - svobodná dcera
U domu též evidován dobytek - 1 kráva, 1 koza, 6 prasat.

 

číslo domovní - 8
Seitl Vincenc * 13.2.1843 - ženatý, majetník bytu, rolník a nádeník, původem z Mladče
Anna * 26.5.1847 - jeho manželka, v domácnosti
Jenovéfa * 15.5.1873, Anna * 6.6.1877, Josef * 28.2.1882 - děti
Kadlecová Antonie * 10.6.1867 - svobodná a nemanželská dcera Anny Seitlové, děvečka v Luké
U domu též evidován dobytek - 1 kráva, 1 tele, 2 prasata.

 

číslo domovní - 9
byt č. 1
Vaňáková Anna * 9.8.1841 - vdova, majitelka bytu, rolnice, hostinská
Jan * 25.2.1865 - svobodný syn, řídí hospodářství
Bohumil * 5.12.1874 - svobodný syn
Arnošt - svobodný syn, vojín
Anna * 24.9.1871 - svobodná dcera, pomáhá při hospodářství
František * 11.2.1867 - svobodný syn, trestnice Mírov
byt č. 2
Smékal Petr * 16.6.1860 - ženatý, majitel bytu, krejčovský mistr, původem z Nasobůrek
Johana * 3.4.1868 - jeho manželka, pomáhá při krejčovství, původem z Řimic
Augustina * 6.4.1890 - dcera
byt č. 3
Vaňák Paskal * 7.5.1860 - ženatý, majitel bytu, nájemník hostince, kramář s tvarohem a máslem
Aloisie * 12.1.1864 - jeho manželka, v domácnosti, původem z Blážova
Josef * 27.5.1886, Adolf * 30.4.1890, Marie * 24.5.1888 - děti
U domu též evidován dobytek - 1 kůň, 4 krávy, 1 tele.

 

číslo domovní - 10
byt č. 1
Smékal Jan * 20.12.1831 - ženatý, majitel bytu, rolník
Antonie * 16.5.1828 - jeho manželka, v domácnosti, původem z Palonína
byt č. 2
Smékalová Anna * 1.1.1837 - svobodná sestra Jana, nádenice
Jan * 16.9.1863 - svobodný syn, pacholek v Uničově
Basil - svobodný syn, vojín
Petronila * 1.8.1872 - svobodná dcera
U domu též evidován dobytek - 1 kráva, 1 tele.

 

číslo domovní - 11
byt č. 1
Podivinský František * 16.11.1857 - ženatý, majetník bytu, rolník, původem ze Senice
Cecilie * 18.9.1851 - jeho manželka, řídí domácnost, původem z Kozova
Rosenbergová Kateřina * 8.11.1869 - svobodná, služebná, děvečka
Macháčová Marie * 1873 - svobodná, služebná, děvečka, původem z Luké
Pospíšilová Klára * 27.2.1835 - svobodná, služebná, děvečka, původem z Kozova
byt č. 2
Gottvald Antonín * 20.3.1850 - ženatý, nájemník bytu, nádeník
Františka * 10.6.1859 - jeho manželka, nádenice, původem z Hlivic
Marie * 16.7.1881, Antonín * 13.2.1886, Vojtěch * 11.1.1890 - děti
U domu též evidován dobytek - 3 koně, 8 krav, 1 býk, 1 tele, 8 prasat.

 

číslo domovní - 12
Melhuba František * 5.6.1846 - ženatý, majitel bytu, rolník, původem z Měníka
Kateřina * 6.12.1844 - jeho manželka, obstarává domácí hospodářství, původem z Řimic
Ladislav * 11.5.1973 - svobodný syn, student v Litovli
Josef * 24.7.1873 - svobodný syn, pomáhá při hospodářství
Karel * 31.8.1878, Anna * 24.4.1884 - děti
Laštůvka Norbert * 6.6.1871 - svobodný, pacholek a služebný, původem z Vrážné
Tománková Františka * 1868 - svobodná, děvečka, původem z Loštic
Pospíšilová Marie * 1872 - svobodná, děvečka, původem z Červené Lhoty
U domu též evidován dobytek - 4 koně, 8 krav, 2 telata, 1 koza, 7 prasat a 5 úlů.

 

číslo domovní - 13
Ajgl František * 15.6.1834 - ženatý, majetník bytu, nájemce pozemku a rolník
Amálie * 10.7.1833 - jeho manželka, v domácnosti - původem z Moravičan
Amálie * 15.8.1862, Filoména * 8.10.1873, Helena 6.1.1876 - svobodné dcery, děvečky
Josef * 28.9.1865 - svobodný syn, zámečnický pomocník v Litovli
Josefa * 20.8.1867 - svobodná dcera, děvečka v Litovli
Jan * 29.9.1871 - svobodný syn, pacholek
Marie * 18.6.1885 - vnučka
U domu též evidován dobytek - 1 kráva, 1 tele, 1 prase.

 

číslo domovní - 14
Smékal Josef * 24.12.1828 - ženatý, majitel bytu, rolník
Terezie * 15.8.1840 - jeho manželka, obstarává domácí hospodářství, původem z Blážova
Antonín * 13.6.1861 - svobodný syn, pomáhá při hospodářství
František - svobodný syn, vojín
Jan * 12.2.1971 - svobodný syn, student v Olomouci
Magdalena * 21.7.1874 - svobodná dcera, pomáhá při hospodářství
Kočí Tekla * 1815 - vdova, výměnkářka, matka Terezie, původem z Blážova
U domu též evidován dobytek - 1 kůň, 2 krávy, 1 tele, 1 koza a 1 prase.

 

číslo domovní - 15
Kreuc Josef * 24.2.1833 - ženatý, majetník bytu, rolník
Helena * 15.7.1831 - jeho manželka, řídí domácnost
Antonín * 14.12.1863 - svobodný syn, pomáhá při hospodářství, kovářský pomocník
U domu též evidován dobytek - 3 krávy a 3 prasata.

 

číslo domovní - 16
byt č. 1
Knajbl Melichar * 3.12.1834 - ženatý, majetník bytu, rolník, původem z Cakova
Beáta * 8.2.1840 - jeho manželka, obstarává domácí hospodářství
František * 4.6.1866 - svobodný syn, bohoslovec v Brně
Josef * 1.1.1871 - svobodný syn, pomáhá při hospodářství
Dostál František * 10.3.1873 - svobodný, čeledín a pacholek, původem ze Slavětína
Haplová Beáta * 19.6.1870 - svobodná, služebná a děvečka
Dostálová Žofie * 20.4.1871 - svobodná, služebná a děvečka, původem ze Slavětína
Doleželová Amálie * 1872 - svobodná, služebná a děvečka, původem z Řimic
byt č. 2
Hloušek František * 14.12.1857 - ženatý, podruh a nádeník, původem z Podolí
Johana * 1853 - jeho manželka, obstarává domácnost
Aloisie * 24.12.1890 - dcera
Ajglová Marie * 18.11.1876 - svobodná nemanželská dcera Johany, pomáhá při hospodářství
Ajglová Kateřina * 25.11.1825 - svobodná, nádenice, matka Johany, původem z Chořelic
U domu též evidován dobytek - 3 koně, 7 krav, 1 tele, 2 koza a 8 prasat.

 

číslo domovní - 17
byt č. 1
Smékal Josef * 1.5.1853 - ženatý, majetník bytu, rolník
Filoména * 17.4.1858 - jeho manželka, obstarává domácí hospodářství
Filipina 30.4.1880, Ludvík * 30.8.1881, Anna * 28.7.1889 - děti
Vlček Jan * 4.11.1867 - svobodný, pacholek, původem ze Střemeníčka
Šinclová Terezie * 10.12.1866 - svobodná, děvečka, původem z Kovářova
Seitlová Jenovéfa * 15.5.1873 - svobodná, děvečka, původem z Mladče
byt č. 2
Smékalová Františka * 30.11.1830 - vdova, matka Josefa, výměnice, původem ze Slavětína
Svozil Bohumil * 26.9.1882, František * 10.10.1886 - vnuci, původem ze Štěpánova
Malínková Marie * 2.7.1856 - svobodná, děvečka, původem ze Střemeníčka
U domu též evidován dobytek - 2 koně, 8 krav, 2 telata, 1 koza, 16 prasat a 6 úlů.

 

číslo domovní - 18
Vaňák Josef * 29.6.1838 - ženatý, majetník bytu, rolník, původem z Měníku
Františka * 5.8.1848 - jeho manželka, obstarává domácnost a hospodářství
Kateřina * 25.4.1874, Marie * 9.6.1876 - svobodné dcery, při hospodářství
Ferdinand * 25.5.1878, Anděla * 7.5.1881, Františka * 26.11.1884, Ludmila * 7.8.1886, Hedvika * 19.10.1888 - děti
U domu též evidován dobytek - 2 krávy, 1 tele, 5 prasat.

 

číslo domovní - 19
Krček Ignác * 2.4.1855 - ženatý, majetník bytu, nádeník a rolník
Josefa * 8.7.1858 - jeho manželka, obstarává hospodářství, původem z Kamenné u Zábřeha
Josefa * 13.12.1883, Hynek * 19.10.1886, Adolf 16.12.1888 - děti
U domu též evidován dobytek - 1 koza.

 

číslo domovní - 20
byt č. 1
Šmoldasová Anastázie * 15.4.1851 - vdova, majetnice, rolnice a nádenice
Hynek * 8.3.1879, Jenovéfa * 10.10.1882 - děti
Izidor * 16.6.1869, Jan * 16.6.1871, Antonín * 9.1.1875, Josef * 16.12.1876 - svobodní synové, nádeníci, pacholci
Františka * 14.6.1872 - svobodná dcera, děvečka v Chořelicích
byt č. 2
Lexmaul František * 1820 - vdovec, nájemník bytu, rolník, nádeník
Josef 17.3.1867 - svobodný syn
U domu též evidován dobytek - 1 koza.

 

číslo domovní - 21
Hapl František * 23.3.1840 - ženatý, majitel bytu, rolník
Františka * 20.4.1837 - jeho manželka, obstarává domácí hospodářství, původem z Nasobůrek
Beáta * 29.7.1870 - svobodná dcera, děvečka
František * 19.12.1870 - svobodný syn, pacholek v Chořelicích
Jan * 24.10.1875 - svobodný syn, pomáhá rodičům
U domu též evidován dobytek - 2 krávy, 1 tele.

 

číslo domovní - 22
Šincl Jan * 8.2.1842 - ženatý, majitel bytu, rolník a nádeník, dělník v cukrovaru, původem z Milkova
Eleonora * 3.7.1841 - jeho manželka, obstarává domácnost
Terezie * 10.12.1866 - svobodná dcera, děvečka
Marianna * 8.9.1870 - svobodná dcera, děvečka v Měrotíně
Filoména * 6.5.1874 - svobodná dcera, děvečka v Řimicích
Anna * 4.3.1877 - svobodná dcera, děvečka v Doubravici
František - svobodný syn, vojín
Josef * 20.3.1879 - svobodný syn
U domu též evidován dobytek - 2 krávy, 1 koza, 1 prase.

 

číslo domovní - 23
Vaňák Jan * 12.8.1840 - ženatý, majitel bytu, rolník
Háta ? * 5.2.1845 - jeho manželka, obstarává domácnost
Filoména * 21.8.1879, Marie * 5.8.1881 - děti
František * 11.12.1866 - svobodný syn, nádeník
U domu též evidován dobytek - 1 koza.

 

číslo domovní - 24
Krček Josef * 29.6.1850 - ženatý, majetník bytu, rolník, obchodník s máslem a tvarohem
Františka * 10.6.1860 - jeho manželka, obstarává domácnost, původem z Heřmanic
Anna * 3.4.1885, Marie * 14.8.1889 - děti
U domu též evidován dobytek - 1 kráva, 1 tele.

 

číslo domovní - 25
Škop František * 2.4.1823 - ženatý, majetník bytu, domkař, nádeník
Jenovéfa * 23.2.1833 - jeho manželka, obstarává domácnost
Heincová Terézie *3.6.1854 - svobodná schovanka, děvečka, původem z Hrabí
U domu též evidován dobytek - 2 krávy a 2 úly.

 

číslo domovní - 26
Krček Ignác * 11.12.1829 - ženatý, majetník domu, rolník a nádeník
Marianna * 5.8.1830 - jeho manželka, obstarává domácnost, původem z Kovářova
Petr * 23.2.1863 - svobodný syn, pacholek v Chořelicích
Oldřich * 30.7.1872 - svobodný syn, krejčovský pomocník
U domu též evidován dobytek - 1 kráva.

 

číslo domovní - 27
Hrazdil Ignác * 9.3.1839 - ženatý, majetník bytu, kovář, původem z Kovářova
Barbora * 15.11.1837 - jeho manželka, obstarává domácí hospodářství,
Ignác * 30.11.1867 - svobodný syn, kovářský pomocník
Helena * 16.12.1876 - svobodná dcera, nádenice
U domu též evidován dobytek - 2 krávy, 1 koza, 1 prase.

 

číslo domovní - 28
byt č. 1
Řmot Antonín * 10.8.1863 - ženatý, majetník bytu, tesař a stavební dělník
Františka * 30.11.1864 - jeho manželka, obstarává domácí hospodářství
byt č. 2
Rosenberg Jakub * 25.7.1839 - ženatý, nájemník bytu, nádeník, strýc Františky, původem z Vilémova
Helena * 1845 - jeho manželka, nádenice
Filoména * 28.2.1878, Františka * 26.10.1881, Kristina * 14.1.1889 - děti
Marie * 11.9.1869 - svobodná dcera, děvečka v Měrotíně
Anna *  13.5.1873 - svobodná dcera, děvečka
František * 6.5.1871 - svobodný syn, pacholek
František * 31.7.1841 - svobodný bratr Jakuba, krejčovský pomocník, původem z Vilémova
U domu též evidován dobytek - 1 kráva, 3 kozy.

 

číslo domovní - 29
Šmoldas Jan * 8.12.1823 - ženatý, majetník bytu, rolník
Františka * 8.12.1829 - jeho manželka, obstarává domácnost, původem z Březiny
Jan * 14.5.1869, Hynek * 1.2.1873 - svobodní synové
U domu též evidován dobytek - 2 krávy.

 

číslo domovní - 30
byt č. 1
Smékal Martin * 30.11.1848 - ženatý, majetník bytu, rolník
Rozálie * 19.5.1849 - jeho manželka, obstarává domácnost
Jan * 29.8.1883, Františka * 20.3.1886, Václav 18.9.1890 - děti
Šmoldasová Františka * 22.2.1828 - svobodná, pomáhá při hospodářství, matka Rozálie
byt č. 2
Šmoldasová Jenovéfa * 8.6.1832 - svobodná, majitelka bytu, výměnice
U domu též evidován dobytek - 1 kráva, 1 tele, 2 kozy, 1 prase.

 

číslo domovní - 31 - sladovna
Mückstein Adolf * 1.1.1845 - ženatý, majetník bytu, sládek ve sladovně, původem ze Šternberka
Spurný Jakub * 1.12.1862 - ženatý, nádeník ve sladovni, původem z Nové Vsi
Škurek František * 9.1.1843 - ženatý, dělník ve sladovni, původem z Klatov
Basler Josef * 19.3.1842 - vdovec, dělník ve sladovni, původem z Bartoňova
Šmoldas Ignác * 1.11.1866 - svobodný, dělník ve sladovni, původem z Měrotína
Tománek Vincenc * 15.3.1870 - svobodný, dělník ve sladovni, původem z Bílé Lhoty
Řmot Antonín * 11.8.1863 - ženatý, dělník ve sladovni, původem z Řimic
Doležel Ignác * 14.6.1861 - svobodný, nádeník ve sladovni, původem z Bílé Lhoty
Jedlička František * 21.1.1872 - svobodný, nádeník ve sladovni, původem z Měníka
Šmoldas František * 15.10.1871 - svobodný, zednický učedník, původem z Měrotína
Šrom Mořic * 22.9.1874 - svobodný, nádeník ve sladovni, původem z Měrotína
Koláček František * 1845 - ženatý, topič ve sladovni, původem z Bílé Lhoty
U sladovny není evidován žádný dobytek.

 

číslo domovní - 31
Vyhnánek Jan * 4.5.1859 - ženatý, majetník bytu, strojník ve sladovni, původem ze Třech Dvorů
Anna * 4.5.1861 - jeho manželka, hospodyně, původem z Brandýsa nad Orlicí
Vilhelm * 30.6.1883, Josef * 27.2.1885, Žofie * 21.4.1890 - děti
Slouková Karolína * 14.6.1874 - svobodná, děvečka, původem z Brandýsa nad Orlicí
U domu není evidován žádný dobytek.

 

číslo domovní - 32
byt č. 1
Dostál František * 28.9.1846 - ženatý, majetník bytu, rolník, původem ze Slavětína
Terezie * 18.5.1850 - jeho manželka, stará se o domácí hospodářství
Emilie * 6.3.1884, Anna * 27.8.1887 - děti
Mořic * 29.9.1870 - svobodný syn, kolářský pomocník v Uničově
Žofie * 23.2.1872 - svobodná dcera, děvečka,
František * 12.2.1874 - svobodný syn, pacholek
byt č. 2
Smékalová Josefa * 17.2.1846 - svobodná, nájemnice bytu, nádenice
Marie * 1.4.1874 - dcera
U domu též evidován dobytek - 2 krávy, 1 tele, 2 kozy.

 

číslo domovní - 33 - obecní byt
byt č. 1
Procházka František * 20.5.1823 - ženatý, nájemník bytu, obuvnický mistr
Terezie * 1.9.1823 - jeho manželka, obstarává domácnost, původem ze Savína
byt č. 2
Marková Barbora * 4.12.1852 - vdova, nájemnice bytu, nádenice, původem z Březiny
Jan * 15.11.1877, Josef  * 1.1.1880 - děti
Gottvaldová Cecílie * 31.3.1873 - svobodná, děvečka, nemanželská dcera Barbory
Gottvald Antonín * 15.4.1883, Žofie * 28.8.1888 - děti Barbory po ovdovění
byt č. 3
Krejčí Ignác * 4.1.1833 - svobodný, nájemník bytu, nádeník
U domu není evidován žádný dobytek.

 

 

Tento článek je součástí ucelené badatelské práce o soupisech, seznamech a sčítání lidu napříč dobou ve vesnici Hradečná.

 

 

zdroje informací jsou uvedeny v nadřazeném článku Soupisy a sčítání lidu ...