ze zpravodaje - Z dějin školy v Bílé Lhotě

18.07.2019 06:16

 

Z dějin školy v Bílé Lhotě - Bohumil Vavrda

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1981 č. 3

 

 

Pokud se dá zjistit prvním učitelem v Bílé Lhotě byl Josef Zapletal ustanovený zde 18. října 1787. Dle dochovaných zpráv vyučovalo se někdy v zámku v místnosti vlhké a nezdravé, zde bydleli i učitel. První inspekce na zdejší škole byla vykonána 20. května 1795. Zájem o školu byl velký, neboť v roce 1803 navštěvovalo školu 40 chlapců a 63 dívek.

Po Zapletalovi zde působil učitel Römer a to až do roku 1832, kdy zde nastoupil podučitel František Štěpař a to 28. září. Jmenovaný se narodil 13. září 1789 v Kozodrách u Kostelce nad Orlicí. Služné obnášelo tehdy 200 zlatých, poněvadž to byl malý plat, vypomáhal si učitel hudbou, kterou dobře znal. Když si odbyl zkoušku učitelskou, podal si žádost o samostatné místo učitelské v Bílé Lhotě. Tuto žádost podporovala i obec Bílá Lhota a okolí jak dosvědčují jména  podepsaných na žádosti : Fabián Linet podmistr, Jan Vodička rychtář v Červené Lhotě, Tadeáš Nevrlý podmistr v Hrabí, František Melhuba rychtář v Měníku, Ignác Valouch podmistr v Pateříně, František Baryl z Řimic aj. Mimo služné 200 zlatých ročně dostával tak zvanou Kongruu a to 77 zlatých a 46 krejcarů ze školného (Sobotales) dostalo se mu sotva dvou třetin, jelikož chudobní rodičové nemohli platit, dostal též 6 sáhů dřeva, z toho 3 sáhy platil náboženský fond a 3 sáhy panství Bouzov, Úsov a Bílá Lhota, řezání a štípání dřeva si musel obstarat sám. Všechno bylo nedostatečné výživné učitele a jeho rodiny a proto byl nucen chodit po koledě, v čas hodů po koláčích, což bylo vlastně žebrání. Tento stav trval až do roku 1850, kdy se učiteli dostalo pravidelného příjmu, který byl od obce Bílá Lhota 60 zlatých ročně, z Pateřína 30 zl., Hrabí 45 zl., z Červené Lhoty 50 zl., z Řimice 85 zl., z Měníka 55 zl., celkem 325 zlatých. I žactva stále přibývalo, takže v roce 1856 bylo zde již 85 chlapců a 101 děvče. Na základě inspekce provedené v roce 1860 byla udělena pochvala učiteli Frant. Štěpařovi a současně mu byl přidělen podučitel a byl to od 1. září 1861 jeho syn Antonín Štěpař.

Dosavadní školní budova nevyhovovala pro tak velký počet žáků a proto se uvažovalo o její rozšíření. Stalo se tak v roce 1871, v příštím roce byla stavba dokončena. Poněvadž Řimice zdráhaly se na stavbu přispěti, postavena byla v Řimicích nová škola.

Speleoterapeutická výzkumná stanice na "Třesíně" - Milan Moravec
vedoucí amatérské speleologické skupiny ČSS Špraněk

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1977 č. 2

 

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota