Bělolhotský zpravodaj - úvodní informace

23.03.2017 00:50

 

V prosinci roku 1974 vydala obec Bílá Lhota první číslo periodika pod názvem "Bělolhotský zpravodaj". Postupem času, s malými přestávkami a inovativními změnami, si obec vlastní periodiský tisk udržela do dnešní doby. Jednotlivá čísla Bělolhotského zpravodaje vycházela zprvu dvakráte ročně, v roce 1999 vyšlo čísel 6 a v novém tisíciletí se periodicita ustálila zpravidla na čtvrtletním vydání, tedy 4 čísla ročně, včetně občasného mimořádného vydání. Obálka a hlavička jednotlivých čísel se v průběhu času měnila a stejně tak došlo i ke změně názvu periodika. Na přelomu tisíciletí tak přichází čtvrtletník s novým názvem "Naše noviny", s nimž se setkáváme dodnes.

hlavička čelní strany periodika, rok 1979

 

Průběžně jsem si vydání našeho obecního periodika archivoval, chybějící čísla čtvrtletníku "Naše noviny" jsem nyní získal v kopii na obecním úřadě naší obce. Stará původní předrevoluční vydání jsem však nesehnal ani zde. Tato chybějící čísla z let 1974 - 1988 se mi podařilo získat až z Vědecké knihovny v Olomouci, kde jsou díky bohu archivována. 

 

hlavička čelní strany periodika, rok 1999

 

Proč Bělolhotský zpravodaj na Hradečských pamětech ? Až dosud jsem se vyhýbal nějakému rozšiřování působnosti svého bádání mimo okruh naší vesnice. Ať však chceme nebo ne, historie naší vesnice Hradečná je minimálně od roku 1960, kdy byla v rámci územně správní reformy připojena ke střediskové obci Bílá Lhota, logicky spjata s historií právě této obce. Nemám v úmyslu zde postnout všechna stará naskenovaná předrevoluční vydání, ani je zde všechna do jednoho opisovat. Vydaná čísla z let 1974 - 1988 jsou samozřejmě agitačně protkána tehdejší komunistickou ideologií, nechybí oslavné články o "Velké říjnové socialistické revoluci v Rusku", opěvování "Února 1948 jako vítězství dělnické třídy a všech pracujících nad domácí reakcí", samozřejně nechybí ani hesla "Se sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak!", "Novými pracovními úspěchy vstříc XV. sjezdu KSČ!" a přečíst v jednom z vydání si můžeme i například báseň "Čest rudé vlajce". O tom ale nechci psát. Co se týče totalitní doby 1948 - 1989, k naší vesnici mám archivované jiné a mnohem zajímavější materiály z archivů a archivních fondů, ale na to ještě nedozrál čas, o tom až za několik let ... 

 

hlavička čelní strany periodika, rok 2017

 

V našem zpravodaji však krom předešle uvedeného, vyšlo i spoustu článků, které podávají obraz o tehdejším životě, fungování společnosti, rozvoji a výstavbě v obci a též uveřejňují mnohé zajímavosti z okolí bělolhotska z pera historika Bohumila Vavrdy. Dovolím si proto některé zajímavosti vybrat a v rámci seriálu je na našich stránkách otisknout ve formě několika článků, opět formou seriálu - každý měsíc jeden článek. Připraveno mám níže uvedených 34 článků, tedy pokračování na témeř 3 roky. Docílíme tak toho, že vlivem neúprosného zubu času některé zajímavosti nezůstanou v zapomenutí ...  S mottem "Historii nelze vymazat !"

 

Seznam a rozcestník jednotlivých vybraných článků z periodika :

 

1 - Jak vznikla jména našich vesnic - Bohumil Vavrda, rok 1977

2 - Konec divočáka - Josef Vlček, rok 1975

3 - Zajímavosti z našich vesnic - Bohumil Vavrda, rok 1975

4 - Volební program Národní Fronty v obvodu MNV Bílá Lhota - redakční rada, rok 1977

5 - Víte že ...? - Bohumil Vavrda, rok 1979

6 - Staré slovanské osídlení u Řimic - Bohumil Vavrda, rok 1982

7 - Co chcete vědět o řimickém jezu - Bohumil Vavrda, rok 1981

8 - Pověsti z našeho okolí - Bohumil Vavrda, rok 1983

9 - Z činnosti Národního výboru a jak dál - Květoslav Blechta, rok 1976

10 - Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti při MNV Bílá Lhota - Hana Hufová, rok 1976

11 - Země tmou se přioděla - Josef Brouček, rok 1980

12 - Činnost ČSČK a zdravotního střediska v Bílé Lhotě - Josef Nevěčný, rok 1983

13 - Perličky z historie - Josef Brouček, rok 1983

14 - Co víte o tvrzích v našem okolí ? - Bohumil Vavrda, rok 1981

15 - Volby občanských výborů - Lubomír Helekal, rok 1986

16 - Co najdeme v kronice v obci Hradečná - Bohumil Vavrda, rok 1979

17 - Z historie Řimic a okolí - Bohumil Vavrda, rok 1976

18 - Z činnosti MNV - Květoslav Blechta, rok 1974

19 - Z volební kroniky - Bohumil Vavrda, rok 1976

20 - Hraničák v Arboretu Bílá Lhota - Bohumil Vavrda, rok 1983

21 - Zabezpečení národních směn - Květoslav Blechta, rok 1975

22 - Zajímavosti z obecních kronik - redakční rada, rok 1977

23 - Příprava nové směny - Eva Jakešová, rok 1978

24 - 30 let od založení JZD v Bílé Lhotě - Květoslav Blechta, rok 1981

25 - Než přistoupíme k volebním urnám + Volby 1976 - Miroslav Beran a Květoslav Blechta, rok 1976

26 - Investiční akce "Z" zahájena - Josef Vlček, rok 1984

27 - Sčítání lidu - Bohumil Vavrda, rok 1981

28 - Speleoterapeutická výzkumná stanice na "Třesíně" - Milan Moravec, rok 1977

29 - Z dějin školy v Bílé Lhotě - Bohumil Vavrda, rok 1981

30 - Z hospodaření JZD Doubrava - vedení JZD, rok 1978

31 - Z historie sčítání - Bohumil Vavrda, rok 1980

32 - Osvobození ČSSR a naše obec - Bohumil Vavrda, rok 1985

33 - souhrn z článků - činnost MNV, volební program, výstavba ...

34 - souhrn z článků - Víte že ... ?

 

 

Printy čelních stran a hlaviček zpravodaje jsou k vidění v externí fotogalerii - zde.

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

Naše noviny 199-2017, vydává obec Bílá Lhota