ze zpravodaje - Z volební kroniky

08.09.2018 11:27

 

Z volební kroniky, Bohumil Vavrda
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1976 č. 2

 
 
 
 

Také před 126 lety byly volby do obecních zastupitelstev. Byly to první volby po zrušení roboty. 

V Bílé Lhotě bylo tehdy 231 obyvatel. Starostou byl zvolen Jan Pluskal, v obecní radě byli Augustin Timek a Rudolf Smital. V obecním výboře byli : Josef Škop, Jan Gottwald, František Štěpař, Josef Richter a Josef Fleischer.

Řimicích bylo v uvedeném roce 394 obyvatel. Starostou byl Jan Nič. V obecní radě zasedali. Jan Meitner, Valentin Jarolím. Obecní výbor : František Nevrlý, Libor Doležel, Josef Berka, František Vavrda. Náhradníci : František Melhuba, František Hájíček, Jan Helekal a Josef Fischer.

Měníku byl tehdy zvolen starostou Tomáš Melhuba. Obecní rada : Josef Hájíček a Antonín Otava. Obecní výbor : František Čikl, Jiří Tiefenbach, František Helekal, František Jarolím, František Melhuba. Náhradníci : Josef Škop, Antonín Sliva, František Kohoutek a Jakub Kux.

Pateříně bylo tehdy 179 obyvatel a starostou byl Jan Valouch. Obecní rada : Josef Pávek a Dominik Pospíšil. Obecní výbor : Jiří Blechta, František Valouch, František Havlíček, Jakub Smékal, Tomáš Zatloukal. Náhradníci : František Dokoupil, Jakub Moťka, František Novák a František Valouch.

Hrabí /tehdy s Červenou Lhotou/ bylo 426 obyvatel. Starostou byl Josef Hájíček. Obecní rada : Josef Lilek, František Blechta. Obecní výbor : Ignác Šmoldas, Josef Vodička, Václav Holoubek, Jan Makas, Tadeáš Nevrlý. Náhradníci : František Doležel, František Sliva, Josef Nevrlý a Jan Moťka.

Hradečné bylo 227 obyvatel. Starostou byl tehdy Josef Krček. Obecní rada : Jan Smítal a Josef Smékal. Obecní rada : Pavel Hájíček, Ignác Gottwald, Filip Smékal, František Melhuba, Ignác Valouch. Náhradníci : Jan Šperlich, Jakub Vaňák, František Vařeka a František Hájíček.

Z činnosti MNV., předseda MNV Květoslav Blechta
vydáno v
 Bělolhotském zpravodaji v roce 1974 - první vydání !

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota