ze zpravodaje - Zabezpečení národních směn

07.12.2018 06:00

 

Zabezpečení národních směn - Květoslav Blechta

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1975 č. 2

 

 

Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování věcnosti. Doslovné znění, postavení a úprava původního článku je agitací tehdejší moci a aparátu - to my zde dělat nebudeme. 

 

 

Směny Národní fronty se staly úspěšnou tradicí při budování socialismu v naší vlasti. Dobrovolná pracovní iniciativa přináší význam hodnoty při tvorbě životního a pracovního prostředí, přispívá výrazně k plnění volebních programů NF a k plnění závazků, které byly uzavírány pro r 1974 - 75 k 30. výročí Slovenského národního povstání a k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. A letošní podzimní směny Národní fronty se musí stát pokračováním rozvoje pracovní iniciativy.

Když jsme zjišťovali v našich sedmi vesnicích závazky, nebylo téměř jediného občana, který by závazek nepodepsal. A dáte mě jistě za pravdu, když řeknu, že je ještě dosti občanů, kteří své závazky vůči své obci neplní. Proto chcete-li mít svou obec krásnější a volební programy splněny - plňte i Vy své povinnosti vůči obci. Na měsíc říjen organizuje Místní národní výbor s místními výbory Národní fronty celoobecní směny na pomoc při plnění volebních programů.

 

Směny se uskuteční ve dnech
4. - 5. října
11. - 12. října
18. - 19.října

 

Jistě si přizpůsobíte svůj čas tak, abyste se mohli těchto směn zúčastnit a splnit tak čestně svůj uzavřený závazek. Vyzýváme i organizace a složky Národní fronty ke splnění svých závazků.

 

Pracovat se bude na těchto akcích :
Bílá Lhota

1. výstavba prodejny
2. kopání drnů na krajích silnice
3. sečení trávy – úprava břehů

Hrabí
1. oprava kapličky
2. kopání drnů při místní komunikaci

Hradečná
1. kopání drnů při místní komunikaci
2. čištění rigolů

Pateřín
1. čistění rigolů a jímek
2. terénní úpravy u víceúčelové nádrže

Řimice
1. adaptace domu služeb
2. úprava potoka

Měník
1. úprava dětského hřiště
2. chodník přes Arboretum

Červená Lhota
1. úprava klubovny SSM
2. chodník u bývalého hostince

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota