ze zpravodaje - Zajímavosti z obecních kronik

18.12.2018 05:50

 

Zajímavosti z obecních kronik - redakční rada

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1977 č. 2

 

 

Víte že ..


- první obecní volby byly konány v červnu 1919
- první škola v Bílé Lhotě se datuje kolem roku 1786 a nacházela se v zámku
- že deputátníci na zdejším velkostatku pracovali v roce 1927 od 4 hod. ráno do 12.00 a od 13.00 hodin do večera, pokud bylo viděti
- třetího února 1928 se konalo první filmové představení ve zdejším kině
- požární sbor byl v Bílé Lhotě založen v roce 1881
- v Bílé Lhotě bylo v roce 1931 jen 7 radiopřijímačů

 

- v Měníku byla v roce 1927 „šlohárně“, kde se tlačil lněný olej
- při sčítání lidu v roce 1929 bydlelo v Měníku 226 osob, z toho 85 mužů a 139 žen
- místní rozhlas v Měníku byl pořízen v roce 1948

 

- v Hradečné až do roku 1870 byl hlavní zemědělskou plodinou len a pšenice a pod horou u Hradečky bylo zřízeno „močidlo“ na len
- požární sbor v Hradečné byl ustaven 8. září 1908 a prvním starostou byl Josef Smékal
- v Hradečné byla zavedena elektřina teprve v roce 1932

 

- občané z Hrabí při parcelaci dvora velkostatku červenolhotského v roce 1924 obdrželi 50 mír pole
- požární sbor v Hrabí byl založen 29. března 1944
- v Hrabí bylo Jednotné zemědělské družstvo založeno v roce 1950 a první předsedou se stal Josef Slouka
- rozhlasové přijímače v roce 1955 byly v Hrabí téměř v každé rodině
- první televizor v Hrabí byl zakoupen v listopadu 1958

 

- z první parcelace velkostatku Riedelových z Bílé Lhoty občané z Pateříně v roce 1923 obdrželi 18 mír pole
- revoluční Národní výbor v Pateříně byl založen 5.5.1945 a prvním předsedou byl Josef Moťka
- místní rozhlas v Pateříně byl dán do provozu v roce 1947
- JZD v Pateříně bylo založeno 26.11.1952

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

zdroj : 

Bělolhotský zpravodaj, 1974-1988, 1992-1999, vydalo tehdejší MNV a OÚ Bílá Lhota

 

 

 

Zabezpečení národních směn - Květoslav Blechta

vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1975 č. 2