Archiv článků

Četnictvo na Bělolhotsku - úvodní informace

07.02.2018 23:22
  Působení četnictva na bělolhotsku a okolí …   Dovolte mi, abych všem návštěvníkům a čtenářům našeho historického webu představil další téma, jemuž jsem se věnoval v rámci odhalování historie obce Hradečná a jejího okolí a jímž je působení četnictva jakožto bezpečnostního sboru v okolí...

Přichází léta padesátá

07.02.2018 21:01
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :       V letech 1951 - 1952 kulturní dění v obci téměř utichlo a až opět v listopadu (16.11.) 1952 hasiči uspořádali tradiční hodovou zábavu, ovšem finančně se nic nezměnilo. Na...

Společenský život

15.01.2018 07:25
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     V červenci 1947 se 17 našich bratří zúčastnilo župního sjezdu v Myslechovicích. Dopravu zajistil tehdejší velitel sboru br. Miroslav Havlíček z čp. 16. Jelo se na vlečce tažené...

ze zpravodaje - Z činnosti Sboru pro obč. záležitosti při MNV v roce 1975

12.01.2018 09:42
  Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti při MNV Bílá Lhota v roce 1975 - předsedkyně Hana Hufová vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1976 č. 1     Základním posláním Sboru pro občanské záležitosti je pečovat, aby socialistická společnost věnovala zájem a pozornost...

Vedení a výbor sboru za války a v době poválečné

21.12.2017 05:09
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Starostou hasičského sboru od roku 1931 byl br. Ladislav Havlíček z čp. 16, kterého ve funkci za války patrně v roce 1943 vystřídal br. Josef Kratochvíl. Ten byl ve funkci deset let až do...

ze zpravodaje - Z činnosti Národního výboru a jak dál ..

11.12.2017 21:48
  Z činnosti Národního výboru a jak dál .. - Květoslav Blechta vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1976 č. 1     Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování...

ze zpravodaje - Země tmou se přioděla

11.11.2017 21:35
  Země tmou se přioděla - Josef Brouček vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1980 č. 1     Letos, kdy oslavujeme 35. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, vzpomeňme nejtragičtější události v dějinách obce. Psal se rok 1938. V pondělí dne 10. října 1938 o 14....

Obnovení společenského a kulturního života po válce

06.11.2017 17:46
  .. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Po osvobození a ukončení války v roce 1945 prakticky ihned došlo k oživení veškeré společenské a kulturní činnosti. Hasiči začali opět v obci pořádat taneční zábavy, divadla, výlety a...

ze zpravodaje - Pověsti z našeho okolí

11.10.2017 21:31
  Pověsti z našeho okolí - Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1983 č. 1     Pověst je kratší povídka, která se váže k určitému místu a k určité době, ale postrádá skutečnosti, poněvadž vznikla ve fantazii lidu a na základě jevů, které si nemohl...

Hospodaření sboru za protektorátu a měnová reforma

02.10.2017 22:26
  .. níže uvedený článek je součástí kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Konat v obci plesy, zábavy a jiné veselice byla tradice našich hasičů přetrvávající z let minulých. Po započetí války se však takových akcí konalo poskrovnu, až úplně ustaly. V lednu...
Záznamy: 1 - 10 ze 102
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>