Archiv článků

Změny v územním rozdělení republiky a přechod do okrsku Bílá Lhota

10.07.2018 06:34
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     V roce 1960 opět došlo v republice k velkým změnám jak v politickém uspořádání státu, územním členění i reorganizaci společenských organizací. Byla zrušena řada menších okresů i mnoho...

ze zpravodaje - Z historie Řimic a okolí

04.07.2018 04:27
  Z historie Řimic a okolí, Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1976 č. 1       I kolem Řimic táhly často vojenské oddíly. Nynější státní silnice byla dostavěna v r. 1826. Doprava před tím děla se po tzv. královské silnici, která vedla přes...

Četnictvo - četníci ve vzpomínkách ..

25.06.2018 11:37
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Jako poslední článek tohoto tématu připojuji citace několika zápisů, kde jsou četníci zmiňovaní a to z Pamětní knihy obce Hradečná kronikáře p. Antonína Řmota ml. z Hradečné, která je na našem...

Četnictvo - "letem světem" k okolnímu četnictvu

25.06.2018 11:31
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Zachtělo se mi zmapovat krátce stav četnictva v našem okolí před a po vzniku četnické stanice v Bílé Lhotě. V Okresním archivu v Olomouci ve fondu Okresní úřad Litovel /zn. L 1-2, č. NAD 1200,...

Četnictvo - zápisy v památníku stanice z válečné doby

25.06.2018 11:27
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Památník četnické stanice Mladeč z let 1938 - 1946, obsahuje záznamy důležitých událostí z doby po zabrání pohraničí a protektorátní doby nesvobody z obvodu stanice. Jedná se o úřední sešit...

Četnictvo - seznam velitelů četnické stanice Mladeč a četníků

25.06.2018 11:23
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Na četnické stanici v Mladči se za doby její činnosti vystřídali celkem 4 velitelé a spoustu podřízených četníků, proto ať na nikoho nezapomeneme, zde je jejich výčet. Zdrojem je archivovaný...

Četnictvo - Četnická stanice Mladeč - vznik, působnost, činnost

25.06.2018 11:04
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Zřízení Četnické stanice v Mladči ...   Četnická stanice v obci Mladeč byla zřízena k 27. říjnu 1938 jako stanice prozatimní. Jak již bylo uvedeno u předešlého článku, předcházela tomu...

Četnictvo - zaostřeno na druhou republiku a Protektorát

25.06.2018 10:40
  Tento článek je součástí zpracované anabáze Četnictvo na Bělolhotsku ..     Z četnického památníku stanice v Bílé Lhotě již byly nejdůležitější událostí týkající se četnictva z období okleštěné republiky a protektorátního období uvedeny v předešlém článku Četnická stanice...

Změny v zásahovém soutěžním družstvu a události let šedesátých

11.06.2018 11:01
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Další okresní soutěž se měla konat až v roce 1963. Na základě zhodnocení celkové situace a dosažených výsledků bylo rozhodnuto připravit zcela nové soutěžní družstvo a to...

ze zpravodaje - Co najdeme v kronice v obci Hradečná ?

05.06.2018 21:26
  Co najdeme v kronice v obci Hradečná ? Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1979 č. 1       Obecní kroniky dokumentují veškeré dění obce ať po stránce politické, kulturní či budovatelské. Záslužnou činnost provádějí tedy naši kronikáři a jim...
Záznamy: 1 - 10 ze 125
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>