Archiv článků

ze zpravodaje - Z dějin školy v Bílé Lhotě

18.07.2019 06:16
  Z dějin školy v Bílé Lhotě - Bohumil Vavrda vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1981 č. 3     Pokud se dá zjistit prvním učitelem v Bílé Lhotě byl Josef Zapletal ustanovený zde 18. října 1787. Dle dochovaných zpráv vyučovalo se někdy v zámku v místnosti...

ze zpravodaje - Speleoterapeutická výzkumná stanice na „Třesíně"

27.06.2019 04:57
  Speleoterapeutická výzkumná stanice na "Třesíně" - Milan Moravec vedoucí amatérské speleologické skupiny ČSS Špraněk vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1977 č. 2     Při ověřování zásob vápenců v třesínském hřbetu byla za hájovnou v údolí Rachavky ražena...

Léta osmdesátá

06.06.2019 05:04
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Zajištění a zakoupení nových uniforem, které byly třeba, bylo finančním problémem, protože vycházková uniforma tehdy stála 2.800,- Kč a pracovní 600,- Kč. Tehdy br. Ladislav Havlíček...

ze zpravodaje - Sčítání lidu

30.05.2019 04:49
  Sčítání lidu, Bohumil Vavrda - sčítací komisař vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1981 č. 1     K 1.11.1980 bylo provedeno v celém státě sčítání lidu, domů a bytů, které by umožnilo získat nové informace pro poznání vývoje naší společnosti a vytvořit tak...

Přichází nový výbor a předseda br. Jaroslav Paták

11.05.2019 06:26
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Velitel sboru br. Ladislav Dostál st. se ke konci roku 1977 z Hradečné odstěhoval do Olomouce a svoji funkci tak již mohl stěží vykonávat. Bylo proto třeba zvolit nového velitele, a...

ze zpravodaje - Investiční akce „Z“ zahájena

30.04.2019 08:09
  Investiční akce "Z" zahájena - Josef Vlček vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1984 č. 1     Poslední březnovou sobotu byla v naší obci zahájena snad největší investiční akce v historii, výstavba tělocvičny a příslušenství ZŠ. To proto, že obestavěný prostor...

Rekapitulace doby velitelování br. Ladislava Dostála st.

11.04.2019 06:02
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     V této době se blížil konec funkčního období našeho velitele br. Ladislava Dostála st., jenž za předešlých dvacet let našemu sboru věnoval spousty volného času, byl obětavým...

ze zpravodaje - Než přistoupíme k volebním urnám

25.03.2019 05:34
  Než přistoupíme k volebním urnám - Miroslav Beran vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1976 č. 2     Upozorňuji, že se nejedná o kompletní přepis článku, ale o výpis podstatných informací k nástinu tehdejšího fungování obce za zásady zachování věcnosti....

Rozkol mezi požárníky a „SSM“

08.03.2019 13:02
  ... níže uvedený článek je součástí Kroniky Sboru dobrovolných hasičů Hradečná :     Z chátrající a nevyužité budovy bývalé kovárny tak vznikla téměř nová klubovna, ve které se později pořádaly dětské plesy, kulturní akce a využívali ji ke schůzím svazáci i hasiči. I když...

ze zpravodaje - 30 let od založení Jednotného zemědělského družstva v Bílé Lhotě

21.02.2019 05:02
  30 let od založení Jednotného zemědělského družstva v Bílé Lhotě - Květoslav Blechta vydáno v Bělolhotském zpravodaji v roce 1981 č. 1     Obec Bílá Lhota byly vždy osídlena jen malozemědělci a domkaři, kteří často vyhledávali obživu v blízkém okolí. Převážnou část...
Záznamy: 1 - 10 ze 164
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>